Suomi isännöi YK:n kanssa Syyria-konferenssin Helsingissä

Tammikuun viimeisellä viikolla Helsinkiin kokoontuu keskeisiä humanitaarisen ja kehitystyön tekijöitä keskustelemaan Syyrian ja sen lähialueiden tilanteesta. Suomen ja UNDP:n, UNHCR:n ja OCHA:n yhdessä isännöimässä konferenssissa keskitytään ennen kaikkea Syyrian humanitaarisiin tarpeisiin, alueen pakolaisten tukemisen vahvistamiseen sekä yhteisöjen toimintakyvyn takaamiseen. Jopa 13,5 miljoonaa ihmistä Syyriassa on kiireellisen humanitaarisen avun tarpeessa. Syyrialaispakolaisia on yli 4,8 miljoonaa. YK-järjestöt kaipaavat kipeästi lisärahoitusta, jotta ne voivat jatkaa työtään apua tarvitsevien parissa.

UNDP:n työ Syyrian kriisin vaikutusalueella

UNDP:n työ Syyriassa ja sen naapurimaissa tähtää humanitaarisen hädän keskellä ylläpitämään yhteisöiden toimintakykyä ja luomaan taloudellisia mahdollisuuksia ja työllisyyttä.

Raportti - UNDP:n ilmastotyö

Pariisin ilmastosopimus astui voimaan perjantaina 4.11.2016. Nyt viimeistään on aika aloittaa konkreettinen työ kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuosikertomus 2015/2016: Yhteistyössä paremman tulevaisuuden puolesta

Kun YK:n kehitysohjelma UNDP perustettiin vuonna 1966, joka kolmas ihminen eli köyhyydessä. Puoli vuosisataa kestäneen työn tuloksena äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on laskenut ja tällä hetkellä joka kahdeksannen arvioidaan elävän äärimmäisessä köyhyydessä. Työtä inhimillisen kehityksen eteen siis riittää yhä edelleen, minkä takia UNDP jatkaa aktiivisesti yhteistyötään kansallisten hallitusten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa köyhyyden poistamiseksi kokonaan ja kaikkialta. Lue tästä jo tehdyn työn tuloksista.

Tarinoita kentältä: Tadzhikistanin tie kohti vihreää talouskasvua

Sointu Kouki tekee puolen vuoden harjoittelua UNDP:n Tadzhikistanin toimistolla ”Aid for Trade” sekä ”Poverty Environment Initiative” -projekteissa. Sointu työskentelee kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon parissa keskittyen kestävään ja osallistavaan talouskasvuun, köyhyyden vähentämiseen, ympäristökysymyksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Julkaisut

Vuosittaisten Inhimillisen kehityksen raporttien ohella UNDP tuottaa säännöllisesti muitakin keskeisiä julkaisuja. Löydät kaikki julkaisumme täältä (englanniksi).

Avoimet työ- ja harjoittelupaikat

UNDP on yksi YK:n suurimmista työnantajista.