Vuosikertomus 2015/2016: Yhteistyössä paremman tulevaisuuden puolesta

Kun YK:n kehitysohjelma UNDP perustettiin vuonna 1966, joka kolmas ihminen eli köyhyydessä. Puoli vuosisataa kestäneen työn tuloksena äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on laskenut ja tällä hetkellä joka kahdeksannen arvioidaan elävän äärimmäisessä köyhyydessä. Työtä inhimillisen kehityksen eteen siis riittää yhä edelleen, minkä takia UNDP jatkaa aktiivisesti yhteistyötään kansallisten hallitusten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa köyhyyden poistamiseksi kokonaan ja kaikkialta. Lue tästä jo tehdyn työn tuloksista.

UNDP:n työ Syyrian kriisin vaikutusalueella

UNDP:n työ Syyriassa ja sen naapurimaissa tähtää humanitaarisen hädän keskellä ylläpitämään yhteisöiden toimintakykyä ja luomaan taloudellisia mahdollisuuksia ja työllisyyttä.

Tarinoita kentältä: Tadzhikistanin tie kohti vihreää talouskasvua

Sointu Kouki tekee puolen vuoden harjoittelua UNDP:n Tadzhikistanin toimistolla ”Aid for Trade” sekä ”Poverty Environment Initiative” -projekteissa. Sointu työskentelee kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon parissa keskittyen kestävään ja osallistavaan talouskasvuun, köyhyyden vähentämiseen, ympäristökysymyksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Afrikan inhimillisen kehityksen raportti 2016: Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten aseman parantamista

Sukupuolten epätasa-arvo maksaa Saharan eteläpuoliselle Afrikalle vuosittain noin 84 miljardia euroa, mikä vastaa kuutta prosenttia alueen bruttokansantuotteesta. YK:n kehitysohjelma UNDP:n vuoden 2016 Afrikan inhimillisen kehityksen raportti osoittaa sukupuolten epätasa-arvon vaarantavan koko maanosan taloudelliset ja inhimilliset kehitysmahdollisuudet.

Tarinoita kentältä: Tasa-arvon edistämistä Nepalissa

Joensuusta kotoisin oleva Katja Vauhkonen työskentelee YK-vapaaehtoisena tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden asiantuntijana Nepalissa UNDP:ssa. Helsingin yliopistosta sosiaaliantropologiksi valmistunut Katja aloitti työt Nepalissa huhtikuussa 2015 kaksi viikkoa ennen laajaa tuhoa aiheuttanutta 7,8 magnitudin Gorkhan- maanjäristystä

Julkaisut

Vuosittaisten Inhimillisen kehityksen raporttien ohella UNDP tuottaa säännöllisesti muitakin keskeisiä julkaisuja. Löydät kaikki julkaisumme täältä (englanniksi).

Avoimet työ- ja harjoittelupaikat

UNDP on yksi YK:n suurimmista työnantajista.