TYÖMME

Ilmasto- ja katastrofiriskien

vähentäminen

Riskitietoista kehitystä

Muuttuva ilmasto ja nopeasti kasvavat luonnonkatastrofiriskit asettavat maailman ennennäkemättömän haasteen eteen. Tilanne on vaikea kehittyville maille, jotka erityisesti altistuvat muutokselle ja joiden resurssit eivät riitä vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja köyhyyden ja epätasa-arvon poistamiseksi, ilmastonmuutoksen ja katastrofien aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen on välttämätöntä. UNDP pyrkii yhdistämään ilmastonmuutokseen, luonnonkatastrofeihin ja energiansaantiin liittyvät kysymykset kansallisella tasolla. Tavoitteena ovat yhteisöt, jotka ovat sietokykyisiä ja riskitietoisia luonnonkatastrofien suhteen, ja että kehitys on kestävällä pohjalla.

UNDP:n työtä ilmastonmuutoksen ja katastrofivalmiuden osalta ohjailee kolme tärkeää maailmanlaajuista sopimusta: Pariisin ilmastosopimus, Sendain toimintaohjelma katastrofiriskien vähentämiseksi ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. UNDP auttaa maita vähentämään kasvihuonekaasuja ja edistämään pitkän aikavälin tavoitetta: päästötöntä kehitystä. Samalla työskentelemme yhteistyökumppaneidemme kanssa auttaaksemme maita sopeututumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, parantaaksemme puhtaan energian saatavuutta, vähentääksemme katastrofien riskiä ja auttaaksemme katastrofeista selviytymisessä. 

$2,1 miljardia

SIJOITETTU KATASTROFIRISKIEN VÄHENTÄMISEEN JA KATASTROFEISTA SELVIYTYMISEEN

Vuodesta 2005 lähtien UNDP on sijoittanut lähes 2,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria parantaakseen maiden sietokykyä ja riskitietoisuutta katastrofien suhteen. 

Tutustu työhömme

1,3 miljardia ihmistä elää moniulotteisessa köyhyydessä. Heistä yli kaksi kolmasosaa (886 miljoonaa)…

YK:n kehitysohjelma UNDP:n oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien edistymistä maailmalla…

Tiistaina julkaistun raportin mukaan maailman täytyy moninkertaistaa ponnistuksensa saavuttaakseen…

Maailma kylässä -festivaali houkutteli paikalle noin 45 000 kävijää sateisesta säästä huolimatta.

Matiullah oli kaksi ja puolivuotias kun hänen kotinsa lähellä räjähti. Kodin katto romahti…

Vuonna 2018 UNDP oli etujoukoissa kohtaamassa haasteita ja uudistamassa YK:ta. Uuden strategisen…

Tiistaina julkaistun raportin mukaan maailman täytyy moninkertaistaa ponnistuksensa saavuttaakseen…

Maailma kylässä -festivaali houkutteli paikalle noin 45 000 kävijää sateisesta säästä huolimatta.

Vuonna 2018 UNDP oli etujoukoissa kohtaamassa haasteita ja uudistamassa YK:ta. Uuden strategisen…

YK:n kehitysohjelma UNDP:n, väestörahasto UNFPA:n ja Maailman ruokaohjelma WFP:n paneelissa…

Ilmastoneuvottelut Puolan Katowicessa COP24: n ja Davos-foorumin aikana päättyivät huolestuttavalla…

YK:n kehitysohjelma UNDP, FINCH ja Mars, Incorporated ilmoittivat 21 kesäkuuta uudesta yhteisestä…

Maailma kylässä -festivaali houkutteli paikalle noin 45 000 kävijää sateisesta säästä huolimatta.

YK:n kehitysohjelma UNDP:n, väestörahasto UNFPA:n ja Maailman ruokaohjelma WFP:n paneelissa…

YK:n kehitysohjelma UNDP on myös tänä vuonna mukana Maailma kylässä -festivaaleilla, jotka…

Join UNDP and Finnish Refugee Council in examining the effect of climate change on the movement of…

Kelikin suosi, ja festivaaleilla oli viikonlopun aikana jopa 80 000 kävijää.

Kuinka ennaltaehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista? Kuinka vähentää eri väestöryhmien välistä…

This study seeks to present a comprehensive review of the situation of post-disaster recovery in…

This guidance note is intended for government agencies responsible for climate finance within…

Risk-informed development is a risk-based decision process that enables understanding of multiple…

Integrating climate change adaptation measures into relevant national planning and budgeting…

This report was produced through a collaboration between the United Nations Development Programme…

Climate change threatens to undermine decades of development gains in the Europe and Central Asia…

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global