TYÖMME

Demokraattinen hallinto ja rauhan rakentaminen

Rauhanomaisia, oikeudenmukaisia ja avoimia yhteiskuntia

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 sisältää ensimmäistä kertaa yhteisesti sovitun tavoitteen rauhanomaisten, oikeudenmukaisten ja osallistavien yhteiskuntien rakentamisesta: kestävän kehityksen tavoite 16. UNDP tukee konfliktien rauhanomaista ratkaisua, edistää oikeusvaltioperiaatetta ja oikeussuojan saatavuutta, kansalaisten turvallisuutta sekä ihmisoikeuksia. Työskentelemme osallistavan ja tehokkaan demokraattisen hallinnon puolesta ja tuemme sen toteutumista jakamalla tietoa, edistämällä tasavertaista keskustelua ja yhteisymmärryksen syntymistä sekä tukemalla avointen ja vahvojen toimielinten syntyä. 

Yhteiskuntia, joissa kaikilla on oikeus tulla kuulluksi

UNDP tukee kansallisia hallintoelimiä perustuslaillisten uudistusten läpiviemisessä, luotettavien vaalien järjestämisessä ja hallinnon vahvistamisessa. Kriisin jälkeisissä tilanteissa keskitymme hallintojen keskeisten toimintojen palauttamiseen. Tavoitteenamme on luoda ympäristöjä, joissa kaikki - erityisesti naiset, nuoret, alkuperäiskansat, vammaiset ja kansalaisyhteiskunta - saavat äänensä kuulluksi. UNDP:n työ kaventaa humanitaarisen avun, rauhanrakentamisen ja muiden pitkäaikaisten kehitystoimien välistä kuilua ja ohjaa näin kehittyviä maita kohti kiistojen rauhanomaista ratkaisemista sekä demokraattisen hallinnon rakentamista. 

$565 miljoonaa

SIJOITETTU VUOSITTAIN PAIKALLISIIN HALLINTOIHIN JA PAIKALLISEEN KEHITYKSEEN 

Joka vuosi UNDP sijoittaa keskimäärin 565 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tukeakseen osallistavaa hallintoa ja kehitystä paikallisella tasolla. 

Tutustu työhömme

1,3 miljardia ihmistä elää moniulotteisessa köyhyydessä. Heistä yli kaksi kolmasosaa (886 miljoonaa)…

YK:n kehitysohjelma UNDP:n oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien edistymistä maailmalla…

Tiistaina julkaistun raportin mukaan maailman täytyy moninkertaistaa ponnistuksensa saavuttaakseen…

Maailma kylässä -festivaali houkutteli paikalle noin 45 000 kävijää sateisesta säästä huolimatta.

Matiullah oli kaksi ja puolivuotias kun hänen kotinsa lähellä räjähti. Kodin katto romahti…

Vuonna 2018 UNDP oli etujoukoissa kohtaamassa haasteita ja uudistamassa YK:ta. Uuden strategisen…

1,3 miljardia ihmistä elää moniulotteisessa köyhyydessä. Heistä yli kaksi kolmasosaa (886 miljoonaa)…

YK:n kehitysohjelma UNDP:n oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien edistymistä maailmalla…

Matiullah oli kaksi ja puolivuotias kun hänen kotinsa lähellä räjähti. Kodin katto romahti…

Vuonna 2018 UNDP oli etujoukoissa kohtaamassa haasteita ja uudistamassa YK:ta. Uuden strategisen…

Kolmen vuoden konfliktin jälkeen, sadat Ninevehin tasankojen alueen koulujen oppilaat palaavat…

Ennaltaehkäisevä työ on tehokkaampaa kuin jälkeenpäin tehty hoito. Tämä on erityisen totta…

Maailma kylässä -festivaali houkutteli paikalle noin 45 000 kävijää sateisesta säästä huolimatta.

YK:n kehitysohjelma UNDP:n, väestörahasto UNFPA:n ja Maailman ruokaohjelma WFP:n paneelissa…

YK:n kehitysohjelma UNDP on myös tänä vuonna mukana Maailma kylässä -festivaaleilla, jotka…

Join UNDP and Finnish Refugee Council in examining the effect of climate change on the movement of…

Kelikin suosi, ja festivaaleilla oli viikonlopun aikana jopa 80 000 kävijää.

Kuinka ennaltaehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista? Kuinka vähentää eri väestöryhmien välistä…

This Annual Report presents an overview of the engagement of the Joint UNDP-DPPA Programme on…

The report presented comprehensive recommendations and policy priorities in the near term. It serves…

This study maps and analyses existing humanitarian and development funding flows and mechanisms in…

This Highlights brochure provides a snapshot of UNDP’s contributions to strengthen the rule of law…

This joint Global Entrepreneurship Monitor (GEM) and Youth Co:Lab report provides a snapshot of…

Ensuring the rule of law in the exploitation of natural resources, including metals and minerals, is…

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global