Två världar i samma kvarter

Utvecklingen i världen skiljer sig mellan och inom olika regioner och länder – ibland kan det till och med vara stor skillnad inom ett och samma kvarter. I denna diskussions- eller skrivövning får vi möjlighet att fundera över varför det ser ut som det gör i världen samt reflektera över vad social rättvisa innebär.

Syfte:
Att eleverna får en tydligare bild av att världen inte enkelt kan delas upp i u- och i-länder eller ”fattiga” och ”rika” länder – utan att det ofta finns flera världar i samma kvarter.

Metod:
Låt eleverna studera bilderna nedan gemensamt i klassen och låt dem sedan diskutera de olika bilderna utifrån tillhörande frågeställningar.

Övningen fungerar också som skrivövning där eleverna – enskilt eller i grupp – skriver en kortare uppsats utifrån hur de tolkar bilderna och ser på frågorna. Eleverna kan fördjupa sig ytterligare genom länktipsen nedan.

Länktips:

Vad är utveckling?
Indelning av länder

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global