Krig – ett hinder för utveckling

 Soldater från SPLA-armen i Sudan. Foto: UN/Photo, Tim MacKulka.

Syfte:

Att resonera kring varför det finns krig och konflikter i världen och att förstå bakomliggande orsaker samt effekterna av en konflikt.
Metod:

Börja med att be eleverna arbeta i par och besvara frågorna nedan skriftligt;

    Varför startar människor krig mot varandra?
    På vilket sätt är krig och konflikter hinder för utveckling?
    Kan man – genom krig – tvinga fram demokrati?
    Är demokrati viktig för att förhindra krig och konflikter?
    Finns det i människan ett medfött begär/lust till krig?

 

Be sedan eleverna utgå från, ett för dem, välkänt krig eller en känd väpnad konflikt under 2000-talet.

Med hjälp av FN: s deklaration om mänskliga rättigheter besvarar de sedan vilka rättigheter som kränkts utifrån det valda exemplet.

Låt eleverna presentera sina slutsatser för ett annat par i klassen.
Övningen laddas enkelt ned som pdf via ikonen längst ned på sidan.

 
Förslag på källor:

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

Deklarationen om mänskliga rättigheter.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global