Unelma paremmasta elämästä

 Barn i Palestina

Vilka möjligheter finns och vilka vägar väljer vi för att skapa oss ett bättre liv? I denna diskussionsövning får vi tillfälle att reflektera över tillståndet i världen utifrån ett antal unga människors berättelser om sina liv och framtidsdrömmar.
Syfte:

Att eleverna får en inblick i, och kan identifiera sig med, unga människors drömmar och livssituation i andra delar av världen.

Att eleverna får kunskap om tillståndet i världen och FN:s åtta millenniemål för en bättre värld.
Metod:

Låt eleverna läsa valfri berättelse (se nedan) om en ung människas levnadsvillkor i olika delar av världen.

Till varje text finns en faktaruta om ett eller flera av FN:s millenniemål samt länktips till aktuell utvecklingsstatistik (t.ex. Human Development Index, Gapminder, landguiden, etc.).

När eleverna läst igenom texten, ska de presentera sin utvalda berättelse muntligt för varandra.

Syftet är att eleverna – samtidigt som de återger berättelsen – också får möjlighet att diskutera och reflektera över tillståndet i världen och arbetet med att uppnå millenniemålen.
Tid: ca 30 min.
Övningen laddas enkelt ned som pdf via ikonen längst ned på sidan.


OBS; Just nu hittar du tre övningar – till millenniemål 1, 2 och 3. Snart kommer även övningar till mål 4-8 att finnas tillgängliga!

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global