Snabbguide till Gapminder

Så använder du Gapminder
Gapminder World är en rörlig graf där man kan följa utvecklingen för alla världens länder utifrån flera olika områden, som hälsa, ekonomi eller miljöpåverkan.

Huvudgrafen är på engelska och här kan du välja bland över 500 statistiska indikatorer. Det finns också en enklare version på svenska som innehåller de elva viktigaste indikatorerna (länkar finns i slutet av guiden).
I. Grundinställning

Varje bubbla i grafen är ett land. När man öppnar Gapminder World har den alltid samma grundinställning:

    Den lodräta y-axeln visar ”Medellivslängd” (eng: Life Expectancy)
    Den vågräta x-axeln visar ”Inkomst per person”
    Färgen på bubblan visar vilken region landet tillhör (se kartan nedan)
    Storleken på bubblan motsvarar befolkningsstorleken

 

Ju högre upp i grafen ett land befinner sig, desto längre lever man i genomsnitt. Ju längre till höger ett land finns, desto rikare är det. Sverige finns högt uppe i det högra hörnet. Allra rikast är Qatar och allra fattigast är Demokratiska republiken Kongo.

Skärmavbild 2013-03-01 kl. 14.28.49

 
II. Ställ in det du vill visa

Det är ju inte säkert att man vill titta just på livslängd och inkomst. Du kan själv ställa in vad som ska visas på två axlarna, samt färg och storlek.

1. y-axeln
Genom att klicka direkt på y-axeln kan man byta ”medellivslängd” mot till exempel ”barnadödlighet” eller någon annan indikator.

2. x-axeln
Man kan också byta indikator på den liggande x-axeln för att jämföra y-axeln mot någon annan indikator. (Tips: inkomst brukar vara en bra indikator för x-axeln, dels för att inkomst ofta spelar en avgörande roll och dels för att graferna ofta blir tydliga).

3. Färg
Du kan ändra hur bubblorna ska färgas genom att klicka uppe i de högra hörnet. Du kan till exempel byta ut ”geografiska regioner” mot någon annan kategori som ”religion” eller ”världsdelar”. Men du kan också välja att färga bubblorna efter någon av de 500 indikatorerna så att de till exempel blir rödare ju längre man lever eller desto rikare man är.

4. Storlek
Nere i det högra hörnet väljer du vad som ska avgöra storleken på bubblorna. (Tips: befolkning fungerar som en bra indikator för detta, så vänta gärna med att ändra).

Skärmavbild 2013-03-01 kl. 14.32.29
III. Gör grafen tydligare och markera ut länder

Nu när du har valt ut vad du vill att grafen ska visa är det dags att göra den lite tydligare och markera ut det du vill säga.

Skärmavbild 2013-03-01 kl. 14.37.111. Välja länder
I rullgardins-menyn på högersidan kan du välja att markera ett eller flera länder. Du kan också göra det genom att klicka direkt på en bubbla.

När ett land är markerat dyker en liten skylt upp bredvid bubblan och alla omarkerade länder blir svagare och genomskinliga. Du kan själv ställa in hur starkt de omarkerade länderna ska visas genom att dra i reglaget under menyn på högersidan.

Tips: Om du drar reglaget helt till vänster kommer bara dina markerade länder att synas i grafen, ett bra sätt om man tydligt vill visa ett särskilt lands utveckling.

2. Spår
När ett land är markerat bildas ett spår efter landet när du klickar på PLAY-knappen. Det är för att tydligare se hur landet förändrats över tid. Om man inte vill visa spåret kan man klicka bort rutan ”Trails” under grafen.

Skärmavbild 2013-03-01 kl. 14.38.17

3. Zooma i grafen
Det tredje sättet att göra grafen tydligare är att zooma in på det du vill visa. Då framstår även små förändringar mycket tydligare. Detta är särskilt bra om du valt bort att omarkerade länder ska visas i grafen.

Zoom-verktygen ligger längst ner till höger i grafen. Klicka på den lilla pilen för att visa eller gömma dem. Klicka på förstoringsglaset med ett + och dra sedan en ruta kring det du vill zooma in. Du kan alltid gå tillbaka till grund-zoomen genom att klicka på 100%-symbolen.

Skärmavbild 2013-03-01 kl. 14.39.07

Tips: Var inte rädd för att zooma in på det du vill visa. Ibland kan extrema värden för vissa år göra grafen blir otydlig. Ta till exempel “koldioxid per capita”. På grund av några galna år går skalan på y-axeln från 0-240 ton per person fast nästan inga länder har mer än 20 ton. När alla länder klupmas ihop i botten ser man inga skillnader.

Men om man använder zoom-verktyget och ringar in länderna i grafen så att skalan sträcker sig från 0-20 ser man tydligt skillnader och väldigt spännande mönster framträder. Ju rikare länderna är desto mer CO2 per person släpper de ut.

Skärmavbild 2013-03-01 kl. 14.40.26

 
IV. Övriga funktioner

Nu vet du hur man kan välja vilket ämne som ska visas på axlarna och vad som ska avgöra storleken och färgen på bubblorna. Du vet att man kan välja ett eller flera länder, att du kan zooma för att ändra skalan på axlarna och göra grafen tydligare. Det finns dessutom några fler fiffiga funktioner:

 1. Dela din graf med andra (eller spara den till senare)

När du ställt in den graf du vill ha, valt rätt länder och zoomat in så den visar det du vill, kanske du vill dela den med andra eller bara spara den till senare. Det är enkelt. Klicka bara på ”Share Graph”-knappen ovanför grafen så bildas en kort direkt-länk till just din graf med dina inställningar.

Den länken kan sedan sparas som bokmärke i din web-läsare, skickas i ett e-mail till din lärare om du är elev, eller läggas in i ditt skolarbete i word eller pages, eller bara sparas någonstans så du kan hitta tillbaka till din graf.

Om du är föreläsare eller lärare är det väldigt bra att kunna förbereda graferna innan lektionen/förläsningen, spara länkarna till de grafer du vill använda och sedan bara klicka upp dem innan lektionen börjar.

 2. Ställ in hastigheten på rörelserna
När du klickar PLAY så rör sig grafen över tid. Bredvid PLAY-knappen finns ett litet reglage som ställer in hur fort grafen ska röra sig. Ofta tjänar man på att dra ner hastigheten så man hinner se förändringarna.

 3. Använd tids-reglaget för att ändra årtal
Man måste inte klicka på PLAY-knappen för att se förändring över tid. Genom att använda tids-reglaget under grafen kan du gå till det årtal du vill, eller glida fram och tillbaka för att se förändringen.

 4. Full Screen
Ibland vill man se grafen lite större, särskilt om man använder den i ett presentations-sammanhang på en storbildskärm. Då finns en full-screen knapp ovanför grafen.

 5. Hitta källan
De olika indikatorerna kommer från olika statistik-källor. De flesta kommer från FN eller världsbanken. Under eller bredvid namnet på axeln står alltid källan med liten text.

Klickar man på namnet kommer man till källan, klickar man på den lilla ikonen bredvid kommer man till sjäkva datafilen i Google Spreadsheet.

hitta källan

 

 

 
Viktigaste frågan: Vad ska man visa?

Det svåra med Gapminder är inte själva programmet, utan att veta vilka av de över 500 ämnena man ska välja, vad är intressant? Det är så mycket data, så många år och så många variabler att vi pratar om ett oändligt antal möjliga grafer att visa.

Vad som är intressant är ju väldigt individuellt och måsta så klart anpassas efter situationen. Vill du visa den industriella revolutionens betydelse kanske du utgår från grundgrafen och kör den långsamt från 1800 och framåt. Men vill du visa betydelsen av kriget i Rwanda väljer du kanske att bara visa Rwanda, zoomar in och väljer att visa åren 1980 och framåt.

För att hjälpa oss på traven har Gapminder själva valt ut ett 20-tal mer eller mindre intressanta exempel under knappen “Graph Menu” till vänster om grafen.

vadskamanvisa

Via ”Graph Menu” kan du få inspiration till saker att titta på. Därefter kommer du säkert snabbt att hitta egna exempel som du har användning av eller tycker är intressanta.

Ett bra tips är att spara spännande grafer i ett seprarat dokument. Om du är lärare och har elever kommer de dessutom att själva hitta spännande jämförelser som du sedan kan spara och återvända.

Förslagen under “graph menu” ska hjälpa oss att komma igång, men vore det inte spännande att själv göra sin egen samling med de mest intressanta graferna – de som passar bäst till just ert syfte eller er utbildning.

Lycka till!

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global