Kuvapeli "Mistä haaveilen?"

 9-vuotias Philisiwe asuu Etelä-Afrikassa ja haluaa isona hoitajaksi. Kuva: Marie Forsberg

Kuvasarjassa ”What I dream about” eteläafrikkalaiset ja ruotsalaiset lapset ja nuoret kertovat unelmistaan. Musiikin ja matematiikan opettaja Marie Forsberg matkusti syksyllä 2011 ”Den Globala Skolan” ‑hankkeessa KwaZulu-Natalin maakuntaan Etelä-Afrikkaan ja tiedusteli eteläafrikkalaisilta ja ruotsalaisilta lapsilta heidän unelmistaan.

Opettaja Marie Forsberg on koonnut kuvasarjan lisäksi muutamia vinkkejä aihetta koskevia lisäharjoituksia varten.

Tarkoitus:

Elinolojen tarkastelussa keskitytään usein niiden eroavaisuuksiin, mutta mitä yhteistä niissä on? Yhteisiä tekijöitä etsimällä pääsemme lähemmäksi toisiamme.

Työskentelytapa:

Ennen kuvasarjaan tutustumista oppilaat vastaavat kysymykseen ”What do you dream about?” (Mistä unelmoit?).
Vastaus voi olla kirjoitelma tai vaikkapa maalaus tai piirros. Sen jälkeen oppilaat tutustuvat kuvasarjaan (opettaja voi myös yhdessä oppilaiden kanssa laatia oman kuvasarjan).

Kuvasarja: Siirry tästä kuvasarjaan "What I dream about".

Tutustuttuaan kuvasarjaan oppilaat keskustelevat seuraavista kysymyksistä:

  • Mieti, millaista on olla lapsi Etelä-Afrikassa. Mitä yhteistä lasten elämässä on verrattuna Suomeen?
  • Tutki kuvien taustalla olevia ympäristöjä. Onko afrikkalaisen ja suomalaisen luonnon välillä yhtenevyyttä? Ovatko kouluympäristöt samanlaisia?

Syventäviä lisäkysymyksiä

  • Millaista lasten elämä on Etelä-Afrikassa? Miten pitkä matka on kouluun? Miten oppilaat kulkevat koulumatkan? Millainen on tavallinen päivä? Missä oppilaat asuvat? Kenen kanssa he asuvat? Mistä saadaan vettä? Vertaile oloja Suomeen.
  • Kirjoita kirjoitelma yhdestä kuvasarjan lapsesta, käytä mielikuvitustasi.
  • Millaisen ekologisen jalanjäljen jätämme maailmaan? Mitä ekologinen jalanjälki tarkoittaa? Voivatko suomalaiset elintavoillaan vaikuttaa ihmisten elinoloihin Etelä-Afrikassa? Voiko eteläafrikkalaisten lasten elämäntapa vaikuttaa suomalaisten elämään?

* Marie Forsberg opettaa musiikkia ja matematiikkaa peruskoulun 7–9 luokille Hudiksvallissa, Ruotsissa.

 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global