”Muuttuuko maailma paremmaksi?”

pikakelauksella

pikakelaus

Tehtävän tarkoitus

Oppilaat keskustelevat monimutkaisista maailmanlaajuisista kysymyksistä ryhmissä, testaavat tietojaan ja pohtivat arvojaan. Jokaista keskusteluaihetta käsitellään Muuttuuko maailma paremmaksi? -kirjassa. Oppilaat voivat lukea keskusteluaiheeseen liittyvän kappaleen ja pohtia vastauksia kysymyksiin lukemansa pohjalta.

Työskentelytapa

 1. Valitut kysymykset asetetaan eri pöydille (katso kysymykset alla).
 2. Oppilaat jaetaan ryhmiin (n. 4-5 oppilasta / ryhmä), jotka jakautuvat eri pöytien ääreen.
 3. Ryhmät keskustelevat pöydällä olevasta kysymyksestä 15–20 minuuttia. Jos ryhmät käyttävät kirjaa keskustelunsa tukena on hyvä varata enemmän aikaa (noin 45-90 minuuttia).
 4. Kaikkien oppilaiden on saatava puheenvuoro. On tärkeää muistaa, ettei moniin kysymyksistä ole olemassa vain yhtä oikeaa vaihtoehtoa.
 5. Harjoitus päätetään keskustelemalla yhdessä kysymyksistä. Jokainen ryhmä esittelee aihealueensa ja kysymykset sekä vastaukset, joita ryhmässä keksittiin. On tärkeää, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat esittelyyn.

Aika: 15-90 minuuttia.  

maailma_koulussa


Maailmankuva
Maailmankuvaa käsitellään kirjassa kappaleessa ”Miten maailma mielestäsi voi?” (s. 17-19).

 • Mitä tarkoitetaan maailmankuvalla?
 • Mitkä asiat vaikuttavat siihen, mitä ajattelemme maailmasta? Kokemukset? Kuulemasi tai lukemasi uutiset? Televisiossa näkemäsi ohjelmat? Koulun oppikirjat? Jokin muu?
 • Mieti tarkasti kaikkia mieleesi tulevia tiedonlähteitä ja kirjoita ne paperille. Nimeä ainakin neljä tiedonlähdettä.
 • Pohdi sen jälkeen, miksi nämä tiedonlähteet kuvaavat maailmaa omalla tavallaan.


Kehitys

Kehitystä käsitellään kirjassa kappaleessa ”Mitä on kehitys?” (s. 13-15).

 • Mitä on kehitys?
 • Miten kehitystä voidaan mitata? Eniten autoja asukasta kohden? Parhaiten koulutetut nuoret? Eniten rahaa valtionkassassa?
 • Tiedätkö, mitä tarkoitetaan inhimillisellä kehityksellä?
   

Kehityksen suunta
Maailman kehityksen suuntaa käsitellään kirjassa esimerkiksi kappaleissa ”Kahden vuosisadan muutos” (s. 21–25) ja "Saavutettiinko vuosituohattavoitteet?" (s. 26–30).

 • Voidaanko sanoa, että maailma muuttuu paremmaksi?
 • Mikä nykypäivän kehityksessä on hyvää ja mikä huonoa?

 

Miten maailmaa voi muuttaa paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi?
Eriarvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta käsitellään kirjassa luvussa "Eriarvoisuus lisääntyy ja vähenee" (s. 70–77).

 • Mitä Suomi ja muut rikkaat maat voivat tehdä asian hyväksi?
 • Miten köyhät maat voivat auttaa itse itseään?


Kestävän kehityksen tavoitteet

Maailman kehitystavoitteita käsitellään kirjassa kappaleessa "Osa III: Tulevaisuus vaatii toimia" (s. 81-94). Yksittäisiin tavoitteisiin pääset tutustumaan kätevästi täällä.

 • Tunnetko kestävän kehityksen tavoitteet? Nimeä niin monta kuin keksit!
 • Mitkä tavoitteet ovat mielestäsi tärkeimpiä? Miksi?
 • Onko olemassa jokin asia tai kysymys, joka pitäisi mielestäsi ottaa mukaan kehitystavoitteisiin? Miksi?
Kehitystavoitteet

 

Palaute

 

 

 • Should be Empty:

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global