6 Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen

Kuinka pitkälle olemme päässeet?

Ensimmäinen vuosituhattavoite – äärimmäisen köyhyyden osuuden puolittaminen  vuoteen 2015 mennessä – on jo saavutettu maailmanlaajuisesti. Laskelmat osoittavat, että se osuus ihmisistä jotka yrittivät elää alle 1,25 dollarilla päivässä laski jo vuonna 2010 alle puoleen vuoden 1990 tasosta.

Maailmassa on nyt 700 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990. Silti 1,2 miljardia maailman ihmistä elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä.

Lisäksi vuonna 2012 joka neljäs alle 5 -vuotias lapsi kärsi tyrehtyneestä pituuskasvusta. Vuonna 1990 vastaava luku oli vielä 40 %. Merkittävää kehitystä on siis tapahtunut, mutta saavutuksista huolimatta edelleen 162 miljoonaa lasta kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta.Tavoitteet nälkäisten määrän vähentämisestä vuoteen 2015 mennessä uhkaavat jäädä toteutumatta, todetaan YK-järjestöjen ruokaturvaraportissa: The State of Food Insecurity in the World 2013.


Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014

Alle 1,25 dollarilla päivässä elävien osuus, 1990 ja 2010 (prosentteina)

 

 

 

 

 

Lyhyesti

 • Kehittyvissä maissa noin joka viides ihminen elää alle 1,25 dollarilla päivässä.
 • Kehitysmaissa 56 % työntekijöistä tekee työtä epävirallisesti - ilman asianmukaisia sopimuksia ja vakuuksia. Vastaava luku kehittyneissä maissa on 10 %.
 • Vuosina 2011-2013 kroonisesta nälästä kärsi 173 miljoonaa ihmistä vähemmän kuin vuosina 1990-1992.
 • 25 % maailman lapsista on ikäisikseen alikasvuisia.
 • Joka päivä 32 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa etsiäkseen turvaa konfliktien takia vuonna 2013.

Lisätietoja ja lähteet:
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014
(englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/
YK-järjestöjen ruokaturvaraportissa: The State of Food Insecurity in the World 2013

Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2015

Vuosituhattavoitteet pohjana vuoden 2015 jälkeiselle kehitysohjelmalle
Vuosituhattavoitteet ovat historian menestyksekkäin köyhyyden vähentämiskampanja: maailmassa on nyt yli miljardi äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.
Vuosituhattavoitteiden menestyksen ja alulle paneman muutoksen varaan rakentuvat myös uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Osatavoitteet
 1. Alle dollarilla päivässä elävien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä
  • Alle yhdellä Yhdysvaltain dollarilla päivässä (PPP= Purchasing Power Parities) elävien osuus
  • Köyhyystilannekuvaaja (poverty gap ratio)
  • Köyhimmän viidenneksen osuus kansallisesta kulutuksesta
 2. Täystyöllisyys ja säällinen työ kaikille, myös naisille ja nuorille
  • BKT:n kasvu työntekijää kohti
  • Työllisyyden väestösuhde
  • Alle dollarilla päivässä (PPP) elävien työllisten osuus
  • Yrittäjien ja yrittäjäperheenjäsenten osuus työllisistä
 3. Nälkäänäkevien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä
  • Alle 5-vuotiaiden alipainoisten lasten osuus
  • Alle ravinnosta saatavan energian kulutuksen vähimmäistason elävien osuus (aliravitun väestön osuus)