6 Peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille

Kuinka pitkälle olemme päässeet?


Kansallisten ja kansainvälisten ponnistelujen tuloksena yhdeksän kymmenestä lapsesta käy peruskoulua. Suuntaus on voimistunut erityisesti vuodesta 2000 lähtien ja tytöt ovat hyötyneet eniten investoinneista koulutukseen. Vuosien 2000 ja 2011 välillä koulua käymättömien lasten osuus lähes puolittui  – 102 miljoonasta 58 miljoonaan.

Vuosituhannen alussa tapahtunut edistys oli vaikuttavaa. Tämän jälkeen koulua käymättömien lasten osuuden vähentäminen on kuitenkin ollut hitaampaa. Lisäksi liian moni lapsi joutuu jättämään koulun kesken varhain.

Konfliktit vaarantavat lasten koulunkäynnin: puolet peruskouluikäisistä lapsista jotka eivät käy koulua, asuvat konfliktialueilla.

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014
Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014

Peruskoulussa kirjoilla olevien oppilaiden määrä, 2000 ja 2012 (prosentteina)

 

 

 

 

 

Lyhyesti

  • 58 miljoonaa lasta ei käy koulua. Puolet heistä elää konfliktialuiella.
  • Kehittyvillä alueilla useampi kuin joka neljäs peruskoulun aloittava lapsi joutuu lopettamaan koulun kesken.
  • 781 miljoonaa aikuista ja 126 miljoonaa nuorta ovat lukutaidottomia. Heistä yli 60 % on naisia.

Lisätietoja ja lähteet:
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014
(englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/

Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2015

Vuosituhattavoitteet pohjana vuoden 2015 jälkeiselle kehitysohjelmalle
Vuosituhattavoitteet ovat historian menestyksekkäin köyhyyden vähentämiskampanja: maailmassa on nyt yli miljardi äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.
Vuosituhattavoitteiden menestyksen ja alulle paneman muutoksen varaan rakentuvat myös uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Osatavoitteet
  1. Varmistaa, että vuoteen 2015 mennessä lapsilla kaikkialla – sekä tytöillä että pojilla – on mahdollisuus suorittaa peruskoulutus
    • Peruskoulunkäynti (nettoprosenttiosuus)
    • Peruskoulun suorittaneiden osuus (osuus peruskoulun aloittaneista oppilaista, jotka suorittavat koulun viimeisen luokan)
    • 15-24 vuotiaitten lukutaitoaste, naiset ja miehet