6 Tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen

Kuinka pitkälle olemme päässeet?


Naisten osuus maailman parlamenteissa kasvaa. Kiintiöjärjestelmät ovat edesauttaneet positiivista kehitystä. Kiintiöiden ohella tarvitaan kuitenkin vielä enemmän naispuolisia puolueiden ehdokkaita. Esimerkiksi naisten osuus kansanedustajista on kasvanut, mutta silti noin 80 prosenttia maailman kansanedustajista on miehiä.

Tavoite sukupuolten välisestä tasa-arvosta kouluissa on toteutunut – tänä päivänä lähes yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. Vuonna 2014 97 tyttöä 100 poikaa kohden aloitti peruskoulun, verrattuna vuoteen 1999 kun 91 tyttöä sataa poikaa kohden ilmoittautui kouluun.

Tasa-arvon edistämisen ja naisten aseman parantamisen tavoitteesta ollaan kuitenkin vielä kaukana, vaikka vuosituhattavoitteiden saavuttaminen riippuu suuresti naisten aseman parantamisesta sekä parempien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamisesta kaikille — naisille ja miehille, tytöille ja pojille. Naiset kärsivät syrjinnästä esimerkiksi suhteessa omaisuuteen ja poliittiseen osallistumiseen sekä koulutukseen ja työhön pääsyyn.


Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014

Naisten osuus kansallisissa parlamenteissa vuosina 2000 ja 2014 (prosentteina)

 

 

 

Lyhyesti

 • Etelä-Aasiassa peruskoulun aloitti vain 74 tyttöä 100 poikaa kohden vuonna 1990. Vuonna 2012 yhtä monet tytöt kuin pojat aloittivat peruskoulun.
 • Tyttöjen on edelleen vaikeaa aloittaa peruskoulua Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Oseaniassa ja Länsi-Aasiassa.
 • Pohjois-Afrikassa vain 20 % naisista on palkkatyössä, maataloussektoria lukuunottamatta.
 • Vähintään 30 % kansanedustajista oli naisia 46 maassa.

Lisätietoja ja lähteet: 
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014
(englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/

Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2015

Vuosituhattavoitteet pohjana vuoden 2015 jälkeiselle kehitysohjelmalle
Vuosituhattavoitteet ovat historian menestyksekkäin köyhyyden vähentämiskampanja: maailmassa on nyt yli miljardi äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.
Vuosituhattavoitteiden menestyksen ja alulle paneman muutoksen varaan rakentuvat myös uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Osatavoitteet
 1. Sukupuolten välisten eriarvoisuuden poistaminen ensimmäisellä ja toisella koulutusasteella vuoteen 2005 mennessä, sekä kaikilla koulutuksen tasoilla vuoteen 2015 mennessä
  • Tyttöjen osuus suhteessa poikien osuuteen ensimmäisen-, toisen- ja kolmannen asteen koulutuksessa
  • Naisten osuus palkkatyöstä (lukuunottamatta maataloussektoria)
  • Naisten osuus kansanedustajista kansallisissa parlamenteissa