6 Lapsikuolleisuuden vähentäminen

Kuinka pitkälle olemme päässeet?


Alle viisivuotiaina kuolleiden lasten määrä on laskenut 47 prosenttia vuosien 1990 ja 2012 välillä – eli lähes puolittunut. Tämä tarkoittaa yli 17 000 lapsikuolemaa vähemmän päivittäin. Vuosien 2005-2013 välillä lapsikuolleisuus väheni kolme kertaa nopeammalla tahdilla kuin vuosina 1990-1995. Edistysaskelista huolimatta tavoite lapsikuolleisuuden vähentämisestä kahdella kolmanneksella on vielä kaukana.

Ehkäistävissä olevat sairaudet ovat suurin lapsikuolleisuuden syy. Ripulin ja malarian ehkäiseminen sekä riittävä ravinto ovat avainasemassa etenkin pienten lasten selviämisen kannalta.


Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014


Alle viisivuotiaana kuolleiden lasten määrä alueittain, vuosina 1990 ja 2012 (Menehtyneiden lasten määrä suhteessa 1000 elävänä syntyneeseen lapseen)

 

 

 

 

Lyhyesti

 • Lapsikuolleisuus on lähes puolittunut vuosina 1990-2012. Vuonna 2012 menehtyi yhteensä 6 miljoonaa lasta vähemmän kuin vuonna 1990.
 • Vuosina 2005-2012 vuosittainen lapsikuolemien määrä väheni yli kolminkertaisesti verrattuna vuosiin 1990-1995.
 • Ennen viidettä ikävuottaan kuolevista 80 % menehtyi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.
 • Tuhkarokko-rokote on auttanut ehkäisemään 14 miljoonaa kuolemaa vuosina 2000-2012.

Lisätietoja ja lähteet: 
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014
(englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/

Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2015

Vuosituhattavoitteet pohjana vuoden 2015 jälkeiselle kehitysohjelmalle
Vuosituhattavoitteet ovat historian menestyksekkäin köyhyyden vähentämiskampanja: maailmassa on nyt yli miljardi äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.
Vuosituhattavoitteiden menestyksen ja alulle paneman muutoksen varaan rakentuvat myös uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Osatavoitteet
 1. Alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuuden vähentäminen kahdella kolmanneksella vuosien 1990 ja 2015 välillä
  • Alle viisivuotiaiden kuolleisuus
  • Imeväiskuolleisuus, eli ensimmäisen elinvuotensa aikana kuolleiden lasten määrä
  • Tuhkarokkoa vastaan rokotettujen 1-vuotiaiden lasten osuus