6 Odottavien äitien terveyden parantaminen

Kuinka pitkälle olemme päässeet?

Äitiyskuolleisuus on pienentynyt 47 prosenttia maailmanlaajuisesti, eli lähes puolittunut vuodesta 1990, mutta se on silti kaukana tavoitteesta. Äitiyskuolleisuuden vähentäminen kolmella neljäsosalla sekä yleinen lisääntymisterveyspalveluiden saatavuus edellyttävät voimakkaampia investointeja sekä vahvempaa poliittista tukea.

Edistysaskelista huolimatta, vuonna 2013 300 000 naista kuoli  raskauden aikana tai synnytyksessä – ja suurin osa heistä kehittyvissä maissa. Osaavan hoitohenkilökunnan puute on merkittävä ongelma, etenkin maaseudulla. Vuonna 2012 yhteensä 40 miljoonaa synnytti ilman kouluteun hoitohenkilökunnan avustusta. Näistä synnytyksistä 32 miljoonaa tapahtui maaseudulla.


Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014

Äitiyskuolleisuus, vuonna 1990  ja 2013
(Menehtyneiden naisten määrää suhteessa
100 000 elävänä syntyneeseen lapseen, 15-49 vuotiaat naiset)

 

 

 

 

Lyhyesti

 • Lähes 300 000 naista kuoli vuonna 2013 raskauteen tai synnytykseen liittyviin syihin.
 • Koulutettujen hoitajien avustamien synnytysten osuus on noussut 56 prosentista (vuonna 1990) 68 prosenttiin (vuonna 2012).
 • Silti 40 miljoonaa synnytetystä tapahtui kokonaan ilman apua tai ilman riittävää hoitoa vuonna 2012. Näistä synnytyksistä 32 miljoonaa tapahtui maaseudulla.
 • 52 % raskaana olevista naisista kehittyvillä alueilla saa suositellut vähintään neljä äitiysneuvolakäyntiä. Raskausajan neuvolakäynnit ovat yleistyneet 37 % vuodesta 1990.

Lisätietoja ja lähteet: 
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014 (englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/

Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2015

Vuosituhattavoitteet pohjana vuoden 2015 jälkeiselle kehitysohjelmalle
Vuosituhattavoitteet ovat historian menestyksekkäin köyhyyden vähentämiskampanja: maailmassa on nyt yli miljardi äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.
Vuosituhattavoitteiden menestyksen ja alulle paneman muutoksen varaan rakentuvat myös uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Osatavoitteet
 1. Vähentää äitiyskuolleisuutta kolmella neljänneksellä
  • Äitiyskuolleisuus. Suurin osa äitiyden aikaisista kuolemista voitaisiin estää.
  • Koulutettujen hoitajien avustamien synnytysten osuus. Riski kuolla synnytykseen on erityisen suuri Etelä-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, missä useimmat naisista synnyttävät ilman koulutetun henkilökunnan apua.
 2. Lisääntymisterveyspalvelujen saatavuus (ja rahoitus)
  • Ehkäisymenetelmien käyttö. Ehkäisymenetelmien käytön laajentuminen on hidastunut ja on vähäsintä köyhimpien ja vaille koulutusta jääneiden naisten keskuudessa.
  • Nuorten synnyttäjien määrä
  • Äitiysneuvolapalvelujen saatavuus (vähintään neljä äitiysneuvolakäyntiä). Vuonna 2011 koulutettu terveydenhuollon työntekijä oli paikalla vain 53 prosenttissa synnytyksistä maaseudulla. Vastaava luku on 84 prosenttia kaupunkialueilla.
  • Perhesuunnittelun tarpeen toteutuminen