6 Hiv/aidsin, malarian sekä muiden tautien vastainen taistelu

Kuinka pitkälle olemme päässeet?

Terveysalalla on edistytty paljon. Malariaan liittyvät kuolemat ovat vähentyneet 42 prosenttia kansainvälisesti vuosien 2000 ja 2012 välillä, mikä tarkoittaa että arviolta 3,3 miljoonaa ihmishenkeä on säästetty. Tuberkuloosiin liittyvien kuolemien määrä näyttää puolittuvan vuoteen 2015 mennessä (verrattuna vuoden 1990 tasoon). Vuosien 1995 ja 2011 välillä yhteensä 56 miljoonaa tuberkuloosipotilasta sai hoitoa. Nämä hoidot säästivät 22 miljoonaa ihmishenkeä.

Vaikka uusien HIV-tartuntojen määrä vähenee, edelleen 2,5 miljoonaa ihmistä saa uuden tartunnan joka vuosi. HI-tartunnan kanssa elävien määrä ei ole ollut koskaan suurempi, mikä vaatii antiretroviraalilääkityksen saatavuuden parantamista. Vuonna 2012 35,3 miljoonaa ihmistä eli HI-viruksen kanssa.

Antiretroviraalilääkityksen yleistyminen on estänyt arviolta 6,6 miljoonaa HIV- ja AIDSiin liityvää kuolemaa vuosina 1995-2012. Vuonna 2012 9,5 miljoonaa ihmistä kehittyvillä alueilla elävää sai antiretroviraalilääkitystä HIV- tai AIDS -tartuntaansa. Mikäli nykyinen suuntaus jatkuu, osatavoite yhtäläisestä mahdollisuudesta hoitoon pääsyyn voidaan kuitenkin saavuttaa vuoteen 2015 mennessä.


Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014

HIV-tartunnan saaneiden määrä vuosina 2001 ja 2012
(Arvio uusista HIV-tartunnoista vuodessa 100 henkilöä kohden, 15-49 vuotiaat)

 

 

 

 

 

Lyhyesti

 • Lähes 600 lasta kuolee joka päivä AIDSiin liittyvien syiden takia.
 • Vuonna 2012 todetuista tuberkuloositapauksista 87 % hoidettiin onnistuneesti.
 • Malariahoidot säästivät 3 miljoonan lapsen hengen vuosina 2000-2012.
 • Vuonna 2012 9,5 miljoonaa kehittyvillä alueilla elävää ihmistä sai antiretroviraalilääkitystä HIV- tai AIDS -tartuntaansa.

Lisätietoja ja lähteet: 
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014 (englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/

Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2015

Vuosituhattavoitteet pohjana vuoden 2015 jälkeiselle kehitysohjelmalle
Vuosituhattavoitteet ovat historian menestyksekkäin köyhyyden vähentämiskampanja: maailmassa on nyt yli miljardi äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.
Vuosituhattavoitteiden menestyksen ja alulle paneman muutoksen varaan rakentuvat myös uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Katso UNDP:n Thaimaan toimiston uusi video

Katso Thaimaan toimistomme uusi dokumentti HIV-tartunnan kanssa elävästä Apiwatista.

From Despair to Hope: A UNDP Film from UNDP Thailand on Vimeo.

Katso video Vimeossa
Osatavoitteet
 1. HIV/AIDSin leviämisen pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun vuoteen 2015 mennessä
  • HIV:in esiintyminen 15-24-vuotiaitten keskuudessa
  • Kondomin käyttö korkean tartuntariskin seksissä
  • HIV-tietoisuus 15-24-vuotiaitten keskuudessa (osuus 15-24 vuotiaista, joilla on kattavat oikeat tiedot HIV/AIDS:ista)
  • Koulunkäyntiosuus: orvot suhteessa ei-orpoihin, 10-14 vuotiaat
 2. Yhtäläinen mahdollisuus HIV/AIDS-hoitoihin pääsyyn kaikille jotka niitä tarvitsevat vuoteen 2010 mennessä
  • Pitkälle edenneen HIV-tartunnan kanssa elävien mahdollisuus saada antiretroviaalilääkitystä
 3. Malarian ja muiden merkittävien tautien leviämisen pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun vuoteen 2015 mennessä
  • Malarian esiintyvyys ja malariaan liittyvät kuolemat
  • Käsitellyillä hyttysverkoilla suojattujen alle 5-vuotiaiden lasten osuus
  • Malarialääkitystä saaneiden kuumeisten alle 5-vuotiaiden lasten osuus
  • Tuberkuloosin esiintyvyys ja siihen liittyvät kuolemat
  • Tuberkuloositapausten havaitseminen ja hoito DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) -ohjelman avulla