6 Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen

Kuinka pitkälle olemme päässeet?

Vuosittain hakataan miljoonia hehtaareja metsää. Samalla hiilidioksidipäästöt jatkavat kasvamistaan ja ovat tänä päivänä yli 50 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1990. Maapallon resurssit vähenevät voimakkaasti. Metsät, kasvi- ja eläinlajit sekä kalakannat häviävät maailmassa, jossa koetaan jo ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuus on puolittunut. Vuosien 1990 ja 2012 välillä puhtaan juomaveden saannin mahdollistavista riittävistä vesilähteistä on päässyt nauttimaan yli 2,3 miljardia ihmistä (engl. impoved watersources, esimerkiksi vesijohtovesi ja suojellut lähteet). Vesihuoltoa ja puhtaan veden saatavuutta koskeva osatavoite on siis saavutettu. Saavutuksesta huolimatta 748 miljoonalla ihmisillä ei ole saatavilla puhdasta juomavettä.

Miljardilla ihmisellä ei ole kuitenkaan edelleenkään minkäänlaista käymälää. Vuosien 1990 ja 2012 välillä yli 2 miljardia ihmistä sai käymälän, vesivessan tai muunlaiset paremmat sanitaatiotilat. Käymälätilojen puute on yleistä keskituloisissa ja väkirikkaissa maissa, kuten Nigeriassa.


Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014


Hiilidioksidipäästöt CO2, vuosina 1990 ja 2010 (Miljardeina tonneina)

 

 

 

 

 

 

Lyhyesti

 • Hiilidioksidipäästöt (CO2) jatkavat kasvamistaan ja ovat tänä päivänä yli 48,9 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1990.
 • Vuosien 1990 ja 2011 välillä puhtaan juomaveden saannin mahdollistavista riittävistä vesilähteistä on päässyt nauttimaan yli 2,1 miljardia ihmistä (engl. impoved watersources, esimerkiksi vesijohtovesi ja suojellut lähteet). Tämä tarkoittaa, että vesihuoltoa ja puhtaan veden saatavuutta koskeva osatavoite on saavutettu.
 • 2,5 miljardilla ihmisellä ei ole kuitenkaan edelleenkään kunnollista vessaa. Vuosien 1990 ja 2012 välillä 2 miljardia ihmistä sai käymälän, vesivessan tai muunlaiset paremmat sanitaatiotilat.
 • Puhtaan juomaveden saatavuus on parantunut. Nykyisin puhdasta vettä saa 2 miljardia ihmistä enemmän kuin vuonna 1990. 
 • Kaupungistumisen seurauksena slummeissa asuvien määrä on noussut – 650 miljoonasta (vuonna 1990) nykyiseen noin 863 miljoonaan (2012). Yksi kolmasosa kehittyvien alueiden ihmisistä asuu slummeissa.

Lisätietoja ja lähteet: 
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014 (englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/

Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2015

Vuosituhattavoitteet pohjana vuoden 2015 jälkeiselle kehitysohjelmalle
Vuosituhattavoitteet ovat historian menestyksekkäin köyhyyden vähentämiskampanja: maailmassa on nyt yli miljardi äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.
Vuosituhattavoitteiden menestyksen ja alulle paneman muutoksen varaan rakentuvat myös uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Osatavoitteet
 1. Sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet osaksi kunkin maan politiikkaa ja ohjelmia sekä kääntää luonnonvarojen häviäminen laskuun
  • Metsän osuus maan kokonaispinta-alasta
  • CO2-päästöt: yhteensä, asukasta kohden ja 1 dollari/BKT kohden
  • Otsonikerrosta tuhoavien yhdisteiden kulutus
  • Käytettyjen vesivarojen osuus
 2. Vähentää luonnon monimuotoisuuden häviämistä (biodiversiteetti), saavuttaen merkittävän vähennyksen vuoteen 2010 mennessä
  • Turvallisten biologisten rajojen sisällä olevien kalakantojen osuus
  • Suojeltujen maa- ja merialueiden osuus
  • Uhanalaisten lajien osuus
 3. Puolittaa vailla puhdasta juomavettä ja perussanitaatiomahdollisuuksia elävien ihmisten määrä vuoteen 2015 mennessä
  • Osuus väestöstä, jolla on käytettävissään puhtaan juomaveden saannin mahdollistavat riittävät vesilähteet (engl. impoved watersources, esimerkiksi vesijohtovesi ja suojellut lähteet)
  • Osuus väestöstä, jolla on käytettävissään toimivat sanitaatiomahdollisuudet (viemäröinti, vesivessa, käymälä tai muunlaiset paremmat sanitaatiotilat)
 4. Parantaa merkittävästi vähintään 100 miljoonan slummiasukkaan elämän laatua vuoteen 2020 mennessä
  • Slummeissa asuvan kaupunkiväestön osuus