Tietoa UNDP:stä


YK:n kehitysohjelma UNDP on maailmanlaajuinen kehitysyhteistyöverkosto, joka toimii noin 170 maassa ja alueella etsien paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhteistyössä hallitusten ja kansalaisten kanssa elinolojen parantamiseksi kautta maailman.

UNDP auttaa yhteistyökumppaneitaan kehittämään ja välittämään ratkaisuja demokraattisen hallinnon, köyhyyden vähentämisen, kriisien ennaltaehkäisyn ja jälleenrakennuksen, energiaturvallisuuden ja ympäristönsuojelun sekä HIV/AIDS:in haasteisiin. Lisäksi UNDP pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään naisten asemaa ja suojelemaan ihmisoikeuksia.

Ihmiset ympäri maailman vaativat toimia köyhyyden, epätasa-arvon ja ilmastonmuutoksen suitsemiseksi. Vastauksena tähän vaatimukseen maailman johtajat kokoontuvat kestävän kehityksen huippukokoukseen New Yorkissa 25. syyskuuta 2015 allekirjoittaakseen Agenda 2030 – kestävän kehityksen toimintaohjelman

Kestävän kehityksen tavoitteet korvaavat vuosituhattavoitteet, jotka syyskuussa 2000 keräsivät maailman maat yhteen toteuttamaan köyhyydenvastaista kehitysohjelmaa. Vuosina 2000-2015 edistystä on tapahtunut monella tärkeällä osa-alueella, mutta työtä on kuitenkin vielä tehtävänä miljoonien ihmisten vuoksi. Nälän poistaminen, sukupuolten välinen tasa-arvo, laadukkaat terveyspalvelut ja jokaisen lapsen opintien alkaminen vaativat vielä viimeisten askelien ottamista. Kestävän kehityksen tavoitteet on suunniteltu tämän saavuttamiseksi, ja niiden määräaika on vuoden 2030 päättyessä. Uusi kehitysohjelma koskee kaikkia valtioita. Se tavoittelee ihmisarvoista työtä kaikille ja yhteiskuntia, joissa ketään ei suljeta ulkopuolelle, sekä vastaa aikamme ympäristöongelmiin, erityisesti ilmastonmuutokseen.

UNDP osallistuu aktiivisesti maailmanlaajuiseen keskusteluun ajankohtaisista kehityshaasteista, tärkeimpänä panoksenaan vuosittain julkaistava Inhimillisen kehityksen raportti. Yli sadassa maassa ilmestyvä raportti luotaa koko maailmaa koskevia ajankohtaisia kehityskysymyksiä inhimillisen kehityksen näkökulmasta. Raportti tarjoaa huippuasiantuntijoiden näkökulmia ja suosituksia sekä kattavia tilastoja inhimillisestä kehityksestä maailmalla.

UNDP koordinoi YK-järjestöjen kehitysyhteistyötä maatasolla sekä toimii yhteistyön lisäämiseksi eri kehitystoimijoiden välillä. UNDP:n pääjohtaja Helen Clark toimii myös YK:n operatiivisten kehitysjärjestöjen yhteistyöelimen UNDG:n puheenjohtajana. Paremman koordinoinnin avulla YK pyrkii turvaamaan sekä omien voimavarojensa että kansainvälisen kehitysavun johdonmukaisen ja tehokkaan käytön.

UNDP on sitoutunut vastuullisuuteen sekä sille uskottujen resurssien mahdollisimman tehokkaaseen ja läpinäkyvään käyttöön. UNDP aloitti tietojen julkaisun kansainvälisten standardien mukaisesti International Aid Transparency Initiative IATI:n perustajajäsenenä ensimmäisten joukossa marraskuussa 2011. Siitä lähtien organisaatio on jatkuvasti saavuttanut ja jopa ylittänyt kansainväliset avun läpinäkyvyyteen tähtäävät standardit – viimeksi julkaisemalla avoimen datan portaalin (open.undp.org), joka käsittää kattavasti ohjelmatietoa yli 6000 aktiivisesta hankkeesta noin 170 maasta ja alueelta. UNDP onkin sijoittunut monenkeskisten järjestöjen kärkeen johtavan kansainvälisen avun avoimuutta ajavan järjestön avoimuusindeksissä vuosina 2014 ja 2015.

Vuonna 2013 UNDP aloitti sisäisten tilintarkastusraporttiensa julkaisun ja siirtyi vuosittaisesta budjettiraportoinnista neljännesvuosittaiseen jatkuvaan raportointiin. Nämä raportit sisältävät tietoa sekä toiminnasta että tuloksista.

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto (UNDP Nordic Representation Office) osallistuu pohjoismaiseen keskusteluun kehitysyhteistyöstä ja välittää tietoa organisaation toiminnasta eri puolilla maailmaa. Toimisto sijaitsee Kööpenhaminassa ja sen alla toimivat suhdetoimistot Oslossa, Tukholmassa ja Helsingissä.

Pohjoismaiden toimisto tiedottaa pohjoismaiselle yleisölle, hallituksille ja medialle kestävän kehityksen tavoitteista, sekä UNDP:n työstä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimisto on osa UNDP:n Bureau for External Relations and Advocacy (BERA) -osastoa, joka vastaa organisaation ulkopuolisista suhteista. Pohjoismaiden toimistoa Kööpenhaminassa johtaa Camilla Brückner.

UNDP:n vuosikertomus 2014/2015
UNDP in Focus 2014/2015


Vuosikertomuksemme 2014/2015 esittelee UNDP:n työn keskeiset tulokset kuluneen vuoden ajalta ja nostaa esiin, millainen vaikutus tällä työllä on ollut hyödynsaajien elämään ympäri maailman.

Tulosten ohella raportti käsittelee pääpiirteittäin organisaation läpi käymän rakennemuutoksen, jonka avulla varmistetaan, että UNDP on tehokas ja valmis toimimaan myös vuoden 2015 jälkeisessä kehitystyössä.

Kaikella työllämme ja toiminnallamme on yhtenäinen tavoite: autamme maailman maita poistamaan köyhyyttä ja edistämään ihmisten välistä yhdenvertaisuutta.

Lue raportti
UNDP lyhyesti
  • Toimintaa noin 170 maassa ja alueella
  • Päämaja New Yorkissa
  • Budjetti 4,6 miljardia dollaria (2012)
  • Työntekijöitä: noin 8000
  • Suurimmat tukijamaat Japani, Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Alankomaat ja Saksa (2012)
  • Suomi 13. suurin tukija vuonna 2012 (tuki yhteensä 42,44 miljoonaa dollaria)
  • Hyvän tahdon lähettiläitä: Norjan kruununprinssi Haakon, Maria Sharapova (Venäjä), Didier Drogba (Norsunluurannikko), Ronaldo (Brasilia), Zinedine Zidane (Ranska), Misako Konno (Japani), Antonio Banderas (Espanja), Marta Vieira da Silva (Brasilia) ja Iker Casillas (Espanja).
  • UNDP:n kansainväliset nettisivut: www.undp.org
Pääjohtaja Helen Clark

Helen Clark aloitti YK:n kehitysohjelma UNDP:n johtajana huhtikuussa 2009. Hän on maailmanlaajuisen kehitysyhteistyöverkoston ensimmäinen naisjohtaja ja toimii myös YK:n kehitysryhmän (UNDG:n) puheenjohtajana.

Lue lisää osoitteesta undp.org
UNDP:n strateginen suunnitelma 2014-2017
Changing with the World

Muuttuvassa maailmassa visiomme rakentuu vahvuuksiemme pohjalle ja keskittyy tekemään seuraavan läpilyönnin kehityksessä: avustamaan maita yhtäaikaisesti poistamaan köyhyyden sekä vähentämään eriarvoisuutta ja osattomuutta merkittävästi.

Lue suunnitelma