Tietoa UNDP:stä

YK:n kehitysohjelma UNDP on maailmanlaajuinen kehitysyhteistyöverkosto, joka toimii 177 maassa ja alueella etsien paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhteistyössä hallitusten ja kansalaisten kanssa elinolojen parantamiseksi kautta maailman.

UNDP auttaa yhteistyökumppaneitaan kehittämään ja välittämään ratkaisuja demokraattisen hallinnon, köyhyyden vähentämisen, kriisien ennaltaehkäisyn ja jälleenrakennuksen, energiaturvallisuuden ja ympäristönsuojelun sekä HIV/AIDS:in haasteisiin. Lisäksi UNDP pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään naisten asemaa ja suojelemaan ihmisoikeuksia.

Vuonna 2000 maailman johtajat sitoutuivat YK:n vuosituhattavoitteisiin ja eritoten äärimmäisen köyhyyden puolittamiseen vuoteen 2015 mennessä. UNDP koordinoi ja tukee kansallisia ponnisteluja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestö myös seuraa maiden edistystä ja johtaa maailmanlaajuista vuosituhatkampanjaa.

UNDP osallistuu aktiivisesti maailmanlaajuiseen keskusteluun ajankohtaisista kehityshaasteista, tärkeimpänä panoksenaan vuosittain julkaistava Inhimillisen kehityksen raportti. Yli sadassa maassa ilmestyvä raportti luotaa koko maailmaa koskevia ajankohtaisia kehityskysymyksiä inhimillisen kehityksen näkökulmasta. Raportti tarjoaa huippuasiantuntijoiden näkökulmia ja suosituksia sekä kattavia tilastoja inhimillisestä kehityksestä maailmalla.

UNDP koordinoi YK-järjestöjen kehitysyhteistyötä maatasolla sekä toimii yhteistyön lisäämiseksi eri kehitystoimijoiden välillä. UNDP:n pääjohtaja Helen Clark toimii myös YK:n operatiivisten kehitysjärjestöjen yhteistyöelimen UNDG:n puheenjohtajana. Paremman koordinoinnin avulla YK pyrkii turvaamaan sekä omien voimavarojensa että kansainvälisen kehitysavun johdonmukaisen ja tehokkaan käytön.

UNDP on sitoutunut vastuullisuuteen sekä sille uskottujen resurssien mahdollisimman tehokkaaseen ja läpinäkyvään käyttöön. UNDP aloitti tietojen julkaisun kansainvälisten standardien mukaisesti International Aid Transparency Initiative IATI:n perustajajäsenenä ensimmäisten joukossa marraskuussa 2011. Siitä lähtien organisaatio on jatkuvasti saavuttanut ja jopa ylittänyt kansainväliset avun läpinäkyvyyteen tähtäävät standardit – viimeksi julkaisemalla avoimen datan portaalin (open.undp.org), joka käsittää kattavasti ohjelmatietoa yli 6000 aktiivisesta hankkeesta 177 maasta ja alueelta. UNDP sijoittuikin monenkeskisten järjestöjen kärkeen johtavan kansainvälisen avun avoimuuttaa ajavan järjestön 2013 avoimuusindeksissä.

Vuonna 2013 UNDP aloitti sisäisten tilintarkastusraporttiensa julkaisun ja siirtyi vuosittaisesta budjettiraportoinnista neljännesvuosittaiseen jatkuvaan raportointiin. Nämä raportit sisältävät tietoa sekä toiminnasta että tuloksista.

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto (UNDP Nordic Representation Office) osallistuu pohjoismaiseen keskusteluun kehitysyhteistyöstä ja välittää tietoa organisaation toiminnasta eri puolilla maailmaa. Toimisto sijaitsee Kööpenhaminassa ja sen alla toimivat suhdetoimistot Oslossa ja Tukholmassa.

Pohjoismaiden toimisto tiedottaa pohjoismaiselle yleisölle, hallituksille ja medialle YK:n vuosituhattavoitteista, sekä UNDP:n työstä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimisto on osa UNDP:n Bureau for External Relations and Advocacy (BERA) -osastoa, joka vastaa organisaation ulkopuolisista suhteista. Pohjoismaiden toimistoa Kööpenhaminassa johtaa Camilla Brückner.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global