Ennakoiva työ vähentää luonnonkatastrofien riskejä Armeniassa

Kuva: UNDP Armenia

UNDP on auttanut jo yli 15 vuoden ajan katastrofiriskien vähentämisessä Armeniassa, jossa 80 prosenttiin väestöstä kohdistuu suuri ympäristökatastrofien riski.

Hovhannes Arakelyan on todistanut tuhansia tulvia syrjäisessä Sipankin kylässään läntisessä Armeniassa. ”Olen nähnyt tuhoutuneita teitä, taloja ja viljelmiä ja katastrofit ovat horjuttaneet uskoamme paremmasta elämästä”, 72-vuotias Hovhannes toteaa. 

Sipanikin kylää rasittava Hrazdan-joen tulviminen on vain yksi niistä luonnonkatastrofeista, jotka armenialaiset kohtaavat, ja jotka aiheuttavat maalle noin 29 miljoonan euron kustannukset vuosittain. Armenian maantieteellisen sijainnin vuoksi se on yksi maailman 60 katastrofialttiimmasta maasta, jotka altistuvat maanjäristyksille, kuivuudelle ja tulville. Esimerkiksi vuonna 1988 tapahtunut maanjäristys tappoi 25 000 ihmistä ja tuhosi miltei koko kylän jättäen 517 000 ihmistä kodittomaksi. 

UNDP:n aloittaessa toimintansa Armeniassa vuonna 1997, maassa ei ollut yhtäkään valtion hallinnoimaa järjestelmää luonnonkatastorfien ehkäisemiseksi tai niiden aihauttamien tuhojen korjaamiseksi. Monien kuntien, kuten Sipanikin infrastruktuuri muun muassa viemäröintijärjestelmien, kanavien ja patojen suhteen oli puutteellinen, eikä mahdollistanut luonnonkatastrofeihin varautumista.

Nyttemmin Armenia on siirtynyt katastrofeihin reagoimisesta niiden aktiiviseen ennaltaehkäisemiseen. UNDP auttaa hallitusta varautumaan luonnonkatastrofeihin paremmin tarjoamalla rahoitusta ja koulutusta sekä tuomalla asiantuntijoita maan ensimmäiseen katastrofien arviointi- ja koordinointikeskukseen. 

Pääkohdat

  • 80 prosenttia armenialaisista elää suuren ympäristökatastrofiriskin alla.
  • Katastrofit aihauttavat valtiolle vuosittain yli 29 miljoonan euron kustannukset.
  • Vuodesta 1997 lähtien UNDP on auttanut Armeniaa kehittämään kansallista järjestelmää katastrofiriskien vähentämiseksi.

Armen Yeritsyan, Armenian erityis- ja hätätilanneministeri, korosti taannoin UNDP:n työn merkitystä alueella: ”Tällä riskien vähentämiseen pyrkivällä järjestelmällä on ollut suuri merkitys maallemme. Se ei ainoastaan hallitse luonnonkatastrofien riskejä, vaan myös vähentää köyhyyttä tuomalla esiin sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä heikkouksia.”

Katastrofien arviointi- ja koordinointikeskus on kerännyt ja analysoinut tietoa, joka auttaa hallitusta paikantamaan korkean riskin alueet valtakunnallisesti. Vuonna 2008 keskus määritteli Sipanikin kylän riskialueeksi. Tämän tuloksena Sipanikin kylä, yhdessä viiden muun kylän kanssa, sai UNDP:ltä rahoitusta kilometrin mittaisen padon rakentamiseen, joka on rakentamisestaan lähtien suojellut 80 kotitaloutta tulvilta. Paikalliset asukkaat kattoivat projektin kuluista 20 prosenttia ja antoivat sille työpanoksensa sekä rakentamiseen tarvittavia työkoneita.

Padon rakentaminen on antanut Sipanikin asukkaille mahdollisuuden viljellä suurempia satoja ilman riskiä niiden menettämisestä tulvien takia. ”Olen aina ollut sitä mieltä, että meidän tulisi olla valmistautuneita tulevaan sen sijaan, että reagoisimme vasta silloin, kun katastrofi on jo ovella”, sanoo Arakelyan.

“Padon ansioista asutuksemme eivät enää kärsi vedenpinnan nousuista”, toteaa Anahit Hambardzumyan, yksi Sipanikin asukkaista. ”Voimme jopa käyttää takapihojamme maanviljelyyn. Ja mikä tärkeintä – lapsemme ovat turvassa.”

 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global