Evakuointiharjoitukset vahvistavat Kosovon kansallista katastrofivalmiutta

Kuva: UNDP Kosovo

Maanjäristyshälytyksen alkaessa soida, Selami Hallagin peruskoulun oppilaat etsivät hätäisesti suojaa pöytien ja oviaukkojen alta Gjilanin kaupungissa Kosovossa. Kun opettajat julistavat ympäristön tarpeeksi turvalliseksi, he johdattavat oppilaat ulos odottamaan hätäpartioiden saapumista.

Suuri osa Kosovosta on alttiina maanjäristyksille, joten evakuointiharjoitukset ovat tärkeitä. Tiheään asutetussa Gjilanin kaupungissa järjestettiin evakuointiharjoitus vuonna 2013, jolloin tuli kuluneeksi 50 vuotta Skopjen maanjäristyksestä. Voimakas järistys vaati tuolloin 1700 kuolonuhria ja aiheutti suuria tuhoja sekä Kosovossa että muualla Balkanin alueella.

Pääkohdat

  • Projektin tavoitteena on parantaa Kosovon katastrofivalmiutta ja kehittää keskeisten hätäpalveluiden toimintamahdollisuuksia.
  • 400 hätäpalveluiden paikallista toimijaa on saanut koulutuksen paikallisen riskiarvioinnin tekoon.
  • Mobiiliaplikaatiot ja sosiaalinen media osallistaa myös kansalaisia riskien vähentämiseen, hätätilanteiden hallitsemiseen sekä yhteisön katastrofivalmiuden kehittämiseen.
  • Paikallisten koulujen on järjestettävä maanjäristysharjoituksia kerran kahdessa vuodessa.

“Evakuointiharjoitukset ovat opettaneet arvioimaan sen reagointiajan, jonka kansalaiset tarvitsevat tarvittaviin hätätoimenpiteisiin”, sanoo Shigehiro Shibata, YK:n kehitysohjelma UNDP:n Kosovon katastrofiriskin vähentämisprojektin koordinaattori ja jatkaa: ”ihmiset haluavat tällaisia harjoituksia – katastrofivalmius pelastaa henkiä ja suojelee yhteisöjä.”

Evakuointiharjoitusta varten Selami Hallagin peruskoulun luokkahuoneet on järjestelty muistuttamaan maanjäristyksen tuhoa. Osa oppilaista näyttelee haavoittuneita pelastushenkilökunnan opettaessa muille oikeaoppisen ensiavun antamista. Tämän lisäksi oppilaille annetaan ohjeita katastrofinaikaiseen toimintaan vaaravyöhykkeillä, joissa esimerkiksi talojen sortumisvaara on suuri.

Vuodesta 2013 lähtien UNDP on tehnyt tiivistä yhteistyötä Gjilanin alueen paikallishallinnon ja muiden kansainvälisten avustusjärjestöjen kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on varmistaa, että alueella asuvat ovat paremmin valmistautuneita luonnonkatastrofeihin. Vuoden 2013 evakuointiharjoituksen jälkeen kouluihin asetetiin kansalliset turvallisuusstrategiat, jotka velvoittavat kouluja järjestämään harjoituksia joka toinen vuosi.

Vuoden 2013 evakuointiharjoitus oli vasta alkua kosovolaisten koulujen katastrofivalmiuden kehittämiselle. Opettajille, koulun henkilökunnalle ja hallintaviranomaisille on järjestetty valmistelevia työpajoja ja katastrofivalmiusastetta on nostettu evakuointisuunnitelmien ja informaation lisäämisen avulla.

“Kaikki ottavat nämä harjoitukset vakavasti”, sanoo Selami Hallagin peruskoulun rehtori Ahmet Aliu ja jatkaa: ”harjoitusten myötä lapset vievät oppimansa tiedon koteihinsa, jonka avulla myös muun perheen kriisivalmius lisääntyy.”

Kouluissa tehtävät harjoitukset on vain yksi osa Kosovon laajempia pyrkimyksiä kansallisen katastrofivalmiuden vahvistamiseksi. Viranomaiset ovat vahvistaneet ja kehittäneet maan lainsäädäntöä, jotta se ottaisi katastrofiriskien vähentämisen entistä paremmin huomioon. Katastrofivalmiusstrategiat on otettu käyttöön maanlaajuisesti ja ennakointia on tehostettu uusien kanavien, kuten sosiaalisen median ja matkapuhelimien kautta. Näillä toimilla varmistetaan se, että sekä kansalaiset että viranomaiset ovat entistä sitoutuneempia katastrofiriskien vähentämiseen.

Tähän mennessä 400 hätäpalveluiden paikallista toimijaa on saanut koulutuksen paikallisen riskiarvioinnin tekoon.

“Suurta kehitystä on tapahtunut”, toteaa UNDP:n Kosovon katastrofiriskin vähentämisprojektin projektipäällikkö Zana Hoxha-Edip ja lisää: ”Muutaman vuoden aikana Kosovo on ottanut suuria edistysaskeleita katastrofivalmiudessa. Seuraavana tehtävänä on tämän valmiuden vahvistaminen ja laajentaminen sekä riskien vähentämiseen pyrkivän strategian sisällyttäminen kansalliseen kehityssuunnitelmaan.” 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global