Gazalaiset koulut siirtyvät aurinkoenergiaan

Kuva: Prashanth Vishwanathan

Bashir El Rayyesin tyttökoulu on yksi 398 Gazan alueen koulusta, jotka kärsivät jatkuvista sähkönjakelukatkoksista. Vakava sähkönpuute on vaivannut Gazaa vuodesta 2006 lähtien, ja tilanne kärjistyi entisestään viimeisimpien hyökkäysten myötä, jotka vaurioittivat jakeluverkostoa ja aurinkoenergian tuotantoa. Noin 70 prosenttia Gazan kouluista opettaa aamu- ja iltavuorossa, jotta noin 200 000 oppilasta saisi päivittäistä opetusta. Koulut, sairaaloiden ensiapu- ja synnytysosastot sekä paikalliset yritykset kärsivät tilanteesta eniten. Nykyinen energiavaje on johtanut päivittäisiin, 8-12 tuntia kestäviin sähkökatkoksiin, jotka vaikuttavat jokaiseen gazalaiseen.

“Sähkö on elämä”, sanoo Maha El Tawil, Bashir El Rayyesin koulun rehtori. ”Monet vanhemmat ovat ehdottaneet, että ostaisimme sähkögeneraattorin, mutta se ei tule kysymykseen. Polttoaine, silloin kun sitä on saatavilla, on liian kallista ja generaattorin ostaminen olisi koetellut jo valmiiksi rajallista budjettia - meluhaitasta ja ympäristöpäästöistä puhumattakaan. Tarvitsimme paremman vaihtoehdon.”

Pääkohdat

  • Noin 1,8 miljoonaa ihmistä saa päivittäin käyttöönsä sähköä alle kahdeksan tunnin ajan Gazan alueella.
  • Yli 60 prosentilla kotitalouksista on käytössään juoksevaa vettä 6-8 tuntia kerran neljässä päivässä.
  • Kahden vuoden hanke on osa YK:n kehitysohjelma UNDP:n tukea Palestiinan aurinkovoima-aloitteelle, joka pyrkii täyttämään 30 prosenttia uusituvien energialähteiden käytöstä.
  • Aurinkopaneeleiden asentaminen kouluihin ja sairaaloihin hyödyttää 107 000 ihmistä.

Gazan alueella on noin 320 aurinkoista päivää vuodessa, mikä on otollista uusiutuvia energialähteitä ajatellen. YK:n kehitysohjelma UNDP on mahdollistanut uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton Gazassa yhdessä öljynviejämaiden järjestö OPEC:n kansainvälisen kehityksen rahaston (OFID) kanssa. ”Renewable Energy Generation” –hankkeen avulla paikallisiin kouluihin, terveyskeskuksiin ja vedenpuhdistamoihin on asennettu aurinkopaneeleita.

Bashir El Rayeesin noin 1800 tytön lukio on yksi neljästä koulusta, jotka ovat hyötyneet tästä hankkeesta. Alueella, jossa miltei 41 prosenttia nuorista kärsii pitkäaikaistyöttömyydestä, koulujen energiansaannin turvaaminen on elintärkeää, jotta nuoret voivat valmistautua paremmin työmarkkinoita varten. Gazan nuorten joukosta tytöt ovat kaikista heikoimmassa asemassa, sillä heidät pakotetaan usein jättämään koulu kesken ja aloittamaan työnteko, jotta he voisivat tukea perheitään rahallisesti. 

Koulujen lisäksi aurinkopaneeleita on asennettu kahteen synnytyssairaalaan. Uusiutuvien energialähteiden käytöstä esimerkkinä on myös vesipumppu, joka on asetettu auttamaan Downin syndroomaa sairastavia, auttaen näin 1000 lasta. Projekti on osa UNDP:n tukea Palestiinan aurinkovoimaohjelmalle, joka pyrkii täyttämään 30 prosenttia uusituvien energialähteiden käytöstä Palestiinan miehitetyllä alueella vuoteen 2020 mennessä. 

Bashir El Rayyesin oppilaat ja opettajat toivovat, että luokkahuoneet eivät olisi enää kylmiä ja pimeitä tulevina talvina. 

“Sähkökatkokset vaikeuttavat koulunkäyntiä erityisesti talvisin. Iltaisin, toisen opetusvuoron aikaan oli niin pimeää, että oppilaiden ja opettajien oli mahdotonta lukea tai nähdä taululle”, Maha kertoo ja jatkaa kuvaillen huoliaan opettajauransa alkuajoilta: 

“Meille hallinnossa työskenteleville suurimpana haasteena oli päivittäisen työn tekeminen, kuten todistusten ja arvosanojen antaminen sekä kommunikointi ylemmän hallinnon kanssa sähköpostitse. Kouluelämä täällä oli riippuvainen sähkönjakelusta.”

Nyt aurinkopaneeleiden asentamisen jälkeen luokkahuoneissa on valoa sähkökatkoksista huolimatta, kopiokoneet ja faksi toimivat ja opiskelijat voivat vihdoin suorittaa pitkään lykättyjä tietotekniikkaopintojaan. 

“Kukaan ei koskaan ajatellut, että sähkökatkoksia voisi ratkoa käyttämällä meidän omaa uusiutuvaa energialähdettämme – aurinkoa. Tulemme koululle päivittäin huolehtimatta siitä, onko luokkahuoneissa valoa tai vesitankeissa vettä, ja voimme huoletta käyttää elektroniikkaa. Uusi tilanne on myös vaikuttanut positiivisesti oppilaiden koulusuorituksiin. Tämä on poikkeuksellinen hanke, joka on aloitettu poikkeukselliseen aikaan”, Maha tiivistää. 

The Renewable Energy Generation –hanke parantaa noin 107 000 ihmisen toimeentuloa, lisää tietoisuutta puhtaasta energiasta ja luo perustaa energiamuutokselle. Samaan aikaan se säästää rahaa, luo uusia työpaikkoja ja suojelee ympäristöä. 

 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global