Sumuverhojen läpi kestävään vedentuotantoon

Kuva: UNDP Jemen

Manakhah on vuoristoilla sijaitseva maaseutualue, jossa hajanainen asutus levittäytyy pitkin syrjäisiä ylänköjä. Alueella asuvien ainoa luonnon vesilähde on sade. Parhainakin sadeaikoina vedestä on ollut pulaa, mutta ilmastonmuutoksen ja entistä epäsäännöllisempien sateiden myötä alueen vesipula on muuttunut erittäin vakavaksi. 

Manakhahin vuoristoalueilla vesisateen täyttämät vuotuiset vesivarastot  eivät aina yllä edes 50 kuutiometriin henkeä kohden. Naiset ja tytöt viettävät päivästään suuren osan vettä hakiessaan. Vedestä johtuvat sairaudet ovat yleisiä, sillä yhteisön vesisäiliöiden vesi on pitkään seisonutta ja vesi on huonolaatuista.

Siinä missä sateet vähenevät entisestään, sumu on aina läsnä. Sankka sumuverho muodostuu yleensä joka iltapäivä ja se voi pysyä paikallaan jopa seuraavaan aamuun asti. Alueen asukkaat ovatkin jo pitkään hyödyntäneet sumua kahvin viljelyssä. Kahvipensaita istutetaan ympäri aluetta perinteisin opein: pensaiden juuret ympäröidään kivillä, joiden avulla sumu tiivistyy ja kosteuttaa maaperää. Samanlaista tekniikaa päätettiin kokeilla vedenkeräämisessä, jotta kotitalouksien käytössä olisi enemmän vettä ja maatalouden tuotanto kasvaisi.

Pääkohdat

  • 1 563 ihmistä on hyötynyt projektista tähän mennessä. Manakhahiin on asennettu noin 200 laitetta ja toiset 15 on asennettu läheiseen Raymahin maakuntaan.
  • Kahvipensaiden taimitarhat pystyvät nyt tuottamaan vuodessa noin 5 000 tainta, mikä hyödyttää noin 150 maanviljelijää ja maataloustuotantoa yli 20 kylässä.
  • Paikalliset yhteisöt käyttävät lähialueelta kerättyä bambua vesisäiliöiden kattojen rakentamiseen. Yli 50 kotitaloutta käyttää nyt bambukattoisia vesisäiliöitä.
  • Innovatiiviset ja paikalliset toimet olivat tapeen tähän kriisiin vastaamisessa. UNDP, yhteistyössä kansallisen vesistöalueiden hallinnan ja palveluiden säätiön (National Foundation for Watershed Management and Service) kanssa ja Arabimaiden vesihallintohankkeen rahoituksen avulla, on auttanut Manakhahin yhteisöjä hyötymään yllättävästä resurssista - sumusta

Aloitetun hankeen myötä suunniteltiin ja toteutettiin toisiaan täydentäviä toimia: alueen asukkaille opetettiin vedenkerääjien asentamista ja käyttöä sekä kahvipensaiden taimien istuttamista. 

Sumunkerääjät ovat 3x2 metrin suuruisia verkkotauluja, jotka tiivistävät sumua tarjoten juomakelpoista vettä seitsenhenkiselle perheelle. Paikalliset yhteisöt hyötyvät nyt suuresti juomakelpoisen veden määrän lisääntymisestä ja naisten ja lasten ei enää tarvitse käyttää tunteja hakeakseen vettä kuivien kausien aikana. 35-vuotias Takiah Bent kertoo, että hänen lapsensa käyttivät päivittäin jopa kolme tuntia vedenhakuun.

”Nyt voin vapauttaa lapseni tästä väsyttävästä työstä”, hän sanoo. ”Meillä on enemmän vettä talossa, enkä kanna enää niin paljon huolta lasteni terveydestä.”

Laitteet ovat keräänneet päivässä jopa 40 litraa vettä. Yhteisön jäsenet ovat aktiivisesti kehittäneet järjestelmää pyrkien tekemään siitä kustannustehokkaamman ja helppokäyttöisemmän testaamalla sekä ottamalla käyttöön useita erilaisia parannuksia. Nämä innovatiiviset laitteet maksavat alle 13 euroa ja auttavat levittämään vedenkeruutekniikan kaikkialle Jemeniin.

Tähän mennessä noin 1 563 ihmistä on hyötynyt hankkeesta: Manakhahissa toimii 200 asennettua laitetta ja läheiseen Raymahin maakuntaan on asennettu toiset 15 laitetta. Taimitarha pystyy tuottamaan vuodessa yli 5 000 kahvipuun tainta, mikä hyödyttää noin 150 viljelijää ja maatalousyritystä yli 20 kylässä. 

Hanke on johtanut myös muihin kehitystä tukeviin toimintoihin, kuten soran käyttöön veden puhdistamisessa, vedenhallinnan järjestelmän kehittämiseen sadevesikerääjien rakentamisella sekä tulvien ja maaperän eroosion vastaisien toimien tehostamiseen. Paikalliset yhteisöt hyödyntävät lähialueilta kerättyä bambua vesisäiliöiden kattojen rakentamiseen. Tämä lähituotantoa tukeva ja kustannustehokas toimintatapa on saanut vahvaa hyväksyntää – yli 50 taloutta käyttää nyt bambukattoisia vesisäiliöitä. 

Pilottiohjelma saatettiin päätökseen viime joulukuussa ja jatkotoimet ovat käynnissä, sisältäen 5,3 miljoonan euron sadeveden talteenottohankkeen. Viiden maakunnan vedenkeräyshankkeessa tullaan yhdistämään perinteiset menetelmät uuteen teknologiaan. Pilotti on ollut menestyksekäs ja sitä tullaan laajentamaan muuallekin Jemeniin suurempien myönteisten vaikutuksien saamiseksi.

 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global