Yhteisöt vastaavat äärimmäisten sääolosuhteiden luomiin haasteisiin Intiassa

Kuva: UNDP

Intiassa Mahanadi-joen varrella Odishan osavaltiossa elävien kansalaisten arki on täynnä ääriolosuhteita. Puolen vuoden ajan heinäkuusta joulukuuhun alueen viljelyspellot, tiet ja kodit tulvivat, minkä jälkeen kylä kärsii vesipulasta kolmen kuukauden ajan, mikä vaikuttaa jokaisen arkielämään ja viljelysatoon. Äärimmäisten sääolosuhteiden yleistyessä ilmastonmuutoksen takia, kolme kylää Purin alueelta päättivät ryhtyä toimeen vahvistaakseen toimintakykyään arvaamattomien sääolosuhteiden edessä. 

Ensimmäinen askel oli viljelyspeltojen salaojaverkoston parantaminen. Kyläläiset kunnostivat 12 kilometriä pitkän Kharbar-kanaalin, joka kulkee kylien välissä. Peltojen kasteluun tarkoitettua, 30 vuotta sitten rakennettua kanaalia ei oltu käytetty aikoihin, joten kyläläiset kunnostivat ja yhdistivät sen jälleen jokeen.

Pääkohdat

  • Intia on erittäin altis ilmastonmuutoksen vaikutuksille: 65 prosenttia maasta altistuu kuivuudelle ja 12 prosenttia tulville.
  • Uudet vesijärjestelmät ovat mahdollistaneet vuosittaisen sadon kolminkertaistumisen tulvista huolimatta.
  • Pienet kylät saavat uusien vesijohtojärjestelmien avulla juomakelpoista vettä, mikä on vähentänyt vedestä aiheutuneiden tautien määrää.

“Nämä salaojat mahdollistavat sen, että me voimme aloittaa viljelyn entistä aiemmin. Pystymme viljelemään kesäviljaa ja ohjaamaan liiallisen veden pois pelloilta, mikä antaa meille uskoa ja voimaa”, kertoo 68-vuotias Kunja Bihari Sahu. 

Alueella, jossa vuosittainen puolentoista metrin sademäärä sataa 15 päivän aikana, sadevesi poistuu nykyään pelloilta paljon nopeammin, eivätkä riisiviljelmät jää veden alle kuukausiksi niin kuin ennen. Maanviljelijät voivat kylvää raakariisin kuukautta aiemmin, koska vesi poistuu pelloilta entistä nopeammin. Vuonna 2012 viljeltiin 2100 hehtaaria maata, mikä on kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2011. Kesäkuukausien aikana, kun vesisateista on pulaa, salaojaverkostoa voidaan puolestaan hyödyntää peltojen kastelussa. 

Kharbar-kanaalin kunnostaminen oli osa YK:n kehitysohjelma UNDP:n ja Australian Agengy for International Development AusAID:n rahoittamaa, vesihuollon parantamiseen tähtäävää hanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin. 

“Kun kaikista haavoittuvimmat yhteisöt voivat vastata itse omista vesivaroistaan, kehitys voi olla huomattavaa. Viljelmien tuottavuus lisääntyy, lapsilla on puhdasta juomavetta ja naisten ei tarvitse kuluttaa useita tunteja päivästään vedenhakuun”, toteaa Lise Grand, YK:n maatiimin johtaja Intiassa. 

Dokhandapurin kylässä UNDP:n ja AusAID:n tuella rakennettiin puolestaan sadevettä keräävä tekolampi. Pienen suodatusjärjestelmän ja putkiverkoston avulla vettä saadaan toimitettua suoraan kylään, jossa lähin juomakelpoisen veden lähde oli aikaisemmin kahden kilometrin päässä. Puhtaan juomaveden parempi saatavuus on vähentänyt esimerkiksi lasten keskuudessa esiintyvää ripulia, jota alueella esiintyvät tulvat ovat aikaisemmin aiheuttaneet. 

Kyläläiset ovat myös aloittaneet kalanviljelyn ja lisänneet kasvien viljelyä lammen ympärillä parantaakseen vedenlaatua ja varmistaakseen, että aluetta ei käytetä jätteiden kaatopaikkana. Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana kyläläiset tienasivat noin 170 euroa kalan ja kasvisten myynnistä. Kyläläiset ovat perustaneet yhteisen pankkitilin, jonne kertyneitä varoja käytetään siementen ja muiden oleellisten tarvikkeiden ostamiseen toiminnan ylläpitämiseksi. 

 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global