Kukaan ei ole lain yläpuolella, ei edes armeija

Kongon demokraattinen tasavalta - Tunnelma on jännittynyt Bweremanan kylässä, sodan runtelemassa Pohjois-Kivussa. Suuri joukko ihmisiä on kokoontunut teltan ulkopuolella, joka palvelee improvisoituna sotatuomioistuimena. He odottavat kärsimättömästi, että tuomio langetetaan.

Kun päätös lopulta tulee, joukkossa huokaistaan sekä helpotuksesta että järkytyksestä. Kahdeksan kymmenestä syytetystä sotilaasta todettiin syyllisiksi. Heidät tuomittiin paikallisten kyläläisten raiskaamisesta ja murhaamisesta.

Näin sotilasoikeutta vahvistetaan

  • Sotilasoikeutta vahvistavia hankkeita tuetaan noin 880 000 eurolla
  • Tähän mennessä UNDP:n tukemissa oikeudekäynneissä on tuomittu 31 syyllistä
  • Kansainvälinen oikeus tutkii yhdeksää vakavana pidettyä sotarikosta ja rikosta ihmisyyttä vastaan
  • 2 432 sotilasta ja virkamiestä on saanut koulutusta laista ja ihmisoikeuksista

Oikeudenkäynti on yksi monista, joita käydään ympäri Kongon demokraattista tasavaltaa. Vuosien ajan kestänyt konflikti on aiheuttanut valtavat määrän rikoksia ja väkivaltaa, mukaan lukien siviileihin kohdistuvia seksuaalisia väkivallantekoja. Kun siviilioikeus kamppailee suoriutuakseen tästä kanteiden sumasta, monet sotilaat, jotka kuuluvat erillisen sotilasoikeusjärjestelmän piiriin, ovat hyötyneet tilanteesta ja jääneet rankaisematta. UNDP työskentelee muuttaakseen tilanteen tukemalla asevoimien oikeusjärjestelmää.

Ja koska tämä on liikkuva tuomioistuin, Bweremanan asukkailla on mahdollisuus päästä todistamaan oikeuden tapahtumista.

”Oli tärkeää, että istunto pidettiin täällä, sillä täällä ne [raiskaukset ja murhat] todella tapahtuivat”, sanoo kapteeni Bienvenu Muanansele, joka käsitteli kyseiset rikokset. ”Nämä oikeudenkäynnit pidettiin Bweramanan asukkaiden silmien alla, jotta he näkivät, että laki hallitsee, myös sotilaiden joukossa.”

Syyttäjille tarjoamansa tuen lisäksi UNDP ja yhteistyökumppanit, kuten Lakimiehet ilman rajoja,  auttavat rekrytoimaan ja kouluttamaan oikeusapua syytetyille sekä tarjoaa oikeusapua niille sotilaille, joita syytetään rikoksista. Tämä apu varmistaa, että oikeusjärjestelmä vastaa kansainvälisen oikeudenmukaisuusperiaatteen asettamia vaatimuksia.

”Myös vastaajilla on oikeuksia tuomioistuimen edessä. Se, että tässä oikeusjutussa kaksi vastaajaa vapautettiin syytteistä näyttää, etteivät syytetyt välttämättä ole syyllisiä – ja heitä on kohdeltava oikeudenmukaisesti”, sanoo Mangobo Chrysostom, yksi oikeusavustajista Bweremanassa.

“UNDP:n tuki oikeuslaitoksen uudelleenmuovaamisessa tarkoittaa, että meidän on mahdollista ratkaista rankaisematta jääneitä tapauksia”, sanoo Nich Hartmann, UNDP:n väliaikainen maajohtaja Kongon demokraattisessa tasavallassa. ”Tämä on erittäin tärkeä askel kohti lain ja järjestyksen palauttamista ja uhrien tunnistamista.” Prosessin myötä luottamus palaa vähitellen ja väestön erimielisyydet voidaan sopia lain avulla.

Vanhojen rikosten vieminen oikeuteen ei kuitenkaan estä rikosten tapahtumista ylipäänsä. UNDP auttaa asevoimia myös kouluttamaan sotilaita Kongossa, jotta he ymmärtäväisivät lain ja ihmisoikeuksien merkityksen sekä siviilien vahingoittamisen seuraamukset.

Eräällä koulutusleirillä Colonel Muhima huutaa iskulauseita megafoniin. Hän on yksi UNDP:n palkkaamista kouluttajista, jotka lisäävät sotilaiden ymmärrystä ihmisoikeuksista: “Armeijan tavoite on suojella siviileitä ja heidän omaisuuttaan! Menneisyydessä on tapahtunut liikaa vahingontekoja siviileille. Siviileiden kiristäminen ja heiltä varastaminen on ankarasti kielletty. Siviilit eivät ole vihollisia! Jos rikotte lakia, joudutte syytteeseen ja vastuuseen teoistanne sotilasoikeudessa.”

”Sotilaiden täytyy ymmärtää, ettei kukaan ole lain yläpuolella, ei edes armeija”, hän sanoo myöhemmin, hiljaisemmalla äänellä.

UNDP tukee sotilasoikeusjärjestelmää Kongon demokraattisessa tasavallassa Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin rahoittamilla hankkeilla.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global