Tasa-arvoinen oikeussuoja, päätöksenteko ja rauhanrakentaminen

demokraattinenHallintoSukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten vaikutusvallan lisääminen ovat keskeinen osa UNDP:n kehitysyhteistyötä. Työ sisältää naisten ja tyttöjen yhdenvertaisten oikeuksien puolustamista sekä syrjinnän ja stereotyyppisten sukupuoliroolien torjumista.

 

Naisten ja miesten yhtäläisten osallistumismahdollisuuksien varmistaminen  ja tasa-arvoinen pääsy palveluiden pariin ovat edellytyksiä tasa-arvoisen ja toimivan demokraattisen hallinnon saavuttamiselle. UNDP tukee poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, jotta naisten osallistuminen päätöksentekoon nopeutuisi kaikilla hallinnonaloilla.

UNDP tukee kansallisia yhteistyökumppaneita osallistamaan naisia päätöksentekoon, naisten laillisten oikeuksien lisäämisessä ja heidän oikeussuojansa vahvistamisessa. Lisäksi UNDP tukee palveluiden tasa-arvoistamista. UNDP tekee töitä sen eteen, että naiset osallistuvat rauhanrakentamiseen kaikilla tasoilla, ja että naisten oikeuksien toteutuminen ohjaa konfliktinratkaisua, varhaisen toipumisen toimintoja ja kestävän rauhan luomista. Vaikka edistystä on tapahtunut kohti tasavertaista osallistamista sosiaalipoliittisessa päätöksenteossa maailmanlaajuisesti, naiset ovat aliedustettuina kaikilla politiikan tasoilla.

UNDP:n strateginen suunnitelma ja tasa-arvostrategia 2014–2017 asettaa etusijalle naisten osallistumisen päätöksentekoon ja johtamiseen. UNDP kannattaa naisten poliittisten oikeuksien toteutumista ja tukee valtioita tasa-arvoisten poliittisten linjausten muodostamisessa sekä kansainvälisten, alueellisten ja paikallisten sitoumusten toimeenpanossa.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta on tuhoisaa. Sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia uhrien elämään, heidän perheisiinsä ja yhteisöihinsä. Tämä on haitannut kehitystä. Naiset ja tytöt kärsivät suhteettoman paljon kaikkialla, missä väkivalta jatkuu. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta yleensä lisääntyy konfliktien ja kriisien yhteydessä, kun suojelujärjestelmät, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus romahtavat. Väkivaltaisissa konflikteissa raiskausta käytetään usein taktisena sota-aseena uhrien vahingoittamiseksi, nöyryyttämiseksi ja häpäisemiseksi.

Jos naisilla ja tytöillä ei ole täysimääräisiä oikeuksia ​​kaikilla elämänalueilla, inhimillinen kehitys ei voi edetä. UNDP tekee yhteistyötä muiden YK-järjestöjen sekä kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuudet lisääntyisivät. UNDP kiinnittää erityistä huomiota naisiin ja tyttöihin, jotka kohtaavat moniulotteista syrjintää. Tämä tarkoittaa syrjintää, joka aiheutuu esimerkiksi etnisestä taustasta, alkuperäisväestöön kuulumisesta tai on muuttoliitteen aiheuttamaa. 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global