Demokraattinen hallinto ja rauhan rakentaminen

UNDP työskentelee osallistavan ja tehokkaan demokraattisen hallinnon puolesta ja tukee sen toteutumista jakamalla tietoa, edistämällä tasavertaista keskustelua ja yhteisymmärryksen syntymistä sekä tukemalla avointen ja vahvojen toimielinten syntyä. UNDP auttaa kansallisia hallintoelimiä perustuslaillisten uudistusten läpiviemisessä, luotettavien vaalien järjestämisessä ja hallinnon vahvistamisessa. Työssä etsitään poliittisia ja hallinnollisia keinoja rauhan rakentamiseen, riskienhallintaan ja kehitykseen sovittelun, vaikuttamistyön ja osallistamisen kautta.

Tavoitteemme

Perimmäisenä tavoitteena on tuoda tehokkaita ja oikeudenmukaisia kansalaispalveluja erityisesti köyhille, alkuperäisväestölle ja paikallisille yhteisöille, sekä vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja kansalaisten turvallisuutta muodostamalla kansallisia linjauksia, oikeus- ja sääntelypuitteita sekä vahvistamalla paikallishallintoja. UNDP:n työ kaventaa humanitaarisen avun, rauhanrakentamisen ja muiden pitkäaikaisten kehitystoimien välistä kuilua ja ohjaa näin kehittyviä maita kohti kiistojen rauhanomaista ratkaisemista sekä demokraattisen hallinnon rakentamista.

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

UNDP pyrkii työssään kohti demokraattisia järjestelmiä, jotka ovat kaikille avoimia ja luotettavia. Vuonna 2014 UNDP:n ohjelmat vahvistivat vaalikäytäntöjä ympäri maailmaa ja auttoivat tuomaan 18 miljoonaa uutta äänestäjää demokraattisen äänestyksen piiriin. UNDP:n työ auttaa luomaan kaikille toimijoille, kansalaisjärjestöt mukaan lukien, toimintaympäristön, jossa niiden on mahdollista vahvistaa toimintaansa osallistumalla samalla kansallisen kehityksen edistämiseen. Kuva: UNDP Itä-Timormore

Tarinamme

Ompelukurssilla harsitaan kasaan myös vanhoja ystävyyssuhteita

Daw Ar Ci Mar Khar Tu* asuu Yan Thei nimisessä muslimikylässä Rakhinen osavaltiossa Myanmarissa. Hänen ystävänsä Daw Hla Shwe* asuu pääosin buddhalaisessa Ah Htoke TheLue lisää 

Kuva: UNDP Bangladesh
Luottamusverkostot kestävän rauhan ja kehityksen perustana Bangladeshissa

Bangladeshin Chittagong Hill Tracts (CHT) on maantieteellisesti vaikeakulkuinen ja kulttuurillisesti jakaantunut alue, jota leimaa yli kaksi vuosikymmentä jatkunut konflikti. Vuonna 1997 allekirjoitetusta CHT- rauhansopimuksesta huolimatta ilmapiiriLue lisää 

Kuva: UNDP
Somalimaan yhteisöt hyötyvät vallan alueellisesta hajauttamisesta

Somalimaan Hargeisan alueelle takaisin palaavalle Fosia Ahmed Ismailille monien peruspalveluiden käyttäminen oli rajoitettua ja mahdollisuudet käyttää kansallisten viranomaisten ja oikeuslaitoksen palveluja olivat olemattomat.  “Paikallinen hallitus siirsiLue lisää 

Kuva: UNDP Itä-Timor
Nuoria naisia rohkaistaan poliisiuralle Itä-Timorissa

Hiljattain tehty tutkimus sukupuoleen perustuvasta väkivallasta osoittaa, että 38 prosenttia timorilaisista naisista kohtaa fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoteen mennessä. Vuonna 2010 voimaan astuneesta perheväkivallan vastaisesta laista huolimattaLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global