Ompelukurssilla harsitaan kasaan myös vanhoja ystävyyssuhteita


Daw Ar Ci Mar Khar Tu* asuu Yan Thei nimisessä muslimikylässä Rakhinen osavaltiossa Myanmarissa. Hänen ystävänsä Daw Hla Shwe* asuu pääosin buddhalaisessa Ah Htoke The Mas -kylässä, vain seitsemän minuutin moottoripyörämatkan päässä. Kylien fyysinen etäisyys toisistaan on olematon, ja koulussa, jossa tytöt ystävystyivät, kävi oppilaita molemmista kylistä.

Kylien välinen tiivis yhteistyö kuitenkin päättyi vuosina 2012 ja 2013, kun etnisten ryhmien väliset väkivaltaiset yhteenotot pyyhkäisivät alueen yli. Yhteenotot, jotka kylvivät tuhoa, ja joiden seurauksena suuri määrä ihmisiä joutui pakenemaan kodeistaan, jättivät jälkeensä syvään juurtuneen pelon ja epäilyksen muslimi- ja buddhalaisyhteisöiden välille. Kaikki yhteydenpito Yan Thein ja Ah Htoke The Man kylän välillä katkesi ja niin katkesi kahden koululaisen ystävyyskin.

“Ennen kriisin alkua kävimme Ah Htoke The Massa töissä pelloilla ja myimme tuotteitamme torilla”, sanoo Yai Thein kylän johtaja. ”Kriisin myötä kaikki muuttui. Meillä ei enää ollut töitä, ja ihmisiä pelotti mennä rakhinekyliin. Lapsia ei myöskään enää lähetetty yhteiskouluihin, sillä väkivaltaa pelättiin niin paljon.”

Yhteiset aktiviteetit tuovat etnisiä ryhmiä lähemmäs toisiaan

Nuoret naiset löysivät toisensa uudestaan monen vuoden jälkeen, kun heille tarjoutui mahdollisuus osallistua ompelijan ammatilliseen koulutukseen, joka myös avasi mahdollisuuden turvata perheiden elanto. Kahdeksan viikon ajan Daw Ar Ci Mar Khar Tu ja Daw Hla Shwe yhdessä lukuisten muiden muslimi- ja rakhinenaisen kanssa kävivät kouluksessa Mrauk-Un kylässä.

Monille tämä oli ensimmäinen kerta, kun he jakoivat saman tilan toisen etnisen ryhmän kanssa sitten konfliktin syttymisen. Daw Ar Ci Mar Khar Tulle ja Daw Hla Shwelle tämä oli mahdollisuus palata ystävyydessä siihen, mihin he jäivät, kun yhteydenpito katkesi vuonna 2012.

Ammatillinen koulutus osa UNDP:n ja ACTED:n hanketta, joka tukee monin tavoin yli 2 500 kotitaloutta, jotka ovat kärsineet sekä yhteisöiden välisistä kiistoista että sykloni Komenin aiheuttamista vakavista tulvista heinäkuussa 2015. Ammattitaidon ja elinkeinojen tukemisen lisäksi hanke rahoittaa mm. pahoin vaurioituneen infrastruktuurin korjaustyötä. Muun muassa yhteisesti järjestettävät koulutukset muslimeille ja rakhineille tarjoavat mahdollisuuden korjata tulehtuneita sosiaalisia suhteuta.

“Konflikti ja tulvat jättivät jälkeensä pirstaleisen järjestelmän, ja haluamme avata uudelleen mahdollisuuden sosiaalisten ja taloudellisten siteiden syntymiselle”, kommentoi UNDP:n asiantuntija Dilrukshi Fonseka. Nähtävissä on merkkejä siitä, että aiempi yhteistyö on vahvistumassa hankkeen myötävaikutuksesta.

“Ymmärrämme, että sosioekonomisten suhteiden lujittaminen yhteisötasolla on vain pieni osa suurempaa haastetta rauhan ja kehityksen saavuttamisessa Rakninen osavaltiossa. Kuitenkin vuorovaikutuksen tukeminen on tärkeä askel yhteisöiden välisen luottamuksen uudelleenrakentamiselle.”

Yhteistyössä eteenpäin

Daw Ar Ci Mar Khar Tu ja Daw Hla Shwe esittelivät iloisina ompelemiaan vaatteita. Suunnitelmissa on ammattitaidon kartuttaminen ja liiketoiminnan laajentaminen kylien rajojen ulkopuolelle. Liikeideaa eteenpäin viedessään he voivat luottaa toistensa apuun. Yhdessä työskentely on inspiroivaa ja motivoivaa, eikä pieni ystävällismielinen kilpailukaan ole pahitteeksi.

Hanke on osa UNDP:n laajempaa ohjelmaa, joka kattaa 316 kylää seitsemässä Myanmarin osavaltiossa ja tähtää pienentämään sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja ja vahvistamaan yhteisöiden välisiä siteitä. Työ on mahdollista Suomen tarjoamalla tuella.

*Nimet on muutettu

 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global