Naisten poliittinen ura Algeriassa

Kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta

Kuva: UNDP Algeria

Satojen kilometrien päästä Algerian pääkaupungista Algerista Djelfan maakunnasta kotoisin oleva Yasmina on koulutukseltaan asianajaja. Naimisiinmenon jälkeen uraansa suunnitellessaan hän huomasi kuinka suurta rohkeutta kotirouvan roolin jättäminen ja politiikkaan siirtyminen vaatii. Monet Algerian maakunnat noudattavat yhä patriarkaalista järjestelmää, jossa poliittinen osallistuminen ja vaikuttaminen nähdään miesten tehtävänä. ”Kyläni ihmiset kokivat työssä käymiseni ja paikallisvaaleihin ehdolle asettumiseni loukkauksena heitä kohtaan, mikä oli aluksi erittäin vaikeaa minulle ja perheelleni”, Yasmina kertoo. 

Vuonna 2012 YK:n kehitysohjelma UNDP:n tukemana maassa tehtiin poliittinen uudistus, jonka myötä naisten osuudeksi vaaleilla valittuun parlamenttiin määrättiin 30 prosenttia. Kunnallishallinnoissa naisten osuus on edelleen vain 18 prosenttia, sillä pienistä yhteisöistä on vaikea löytää naisia, jotka olisivat halukkaita asettumaan ehdolle. 

Pääkohdat

  • Vuonna 2012 naiskansanedustajien osuus Algerian parlamentissa oli 31 prosenttia. Maa on tasa-arvoisin Arabimaa ja maailmanlaajuisessa vertailussa sijalla 26.
  • Vaikka UNDP:n tukemat hankkeet ovat nostaneet naisten osuuden kansallisessa parlamentissa 30 prosenttiin, paikallisella tasolla naisten osuus on ainoastaan 18 prosenttia.
  • Miltei 300 vaaleilla valittua naisedustajaa viidessä pilottimaakunnassa on saanut koulutusta kansainvälisiltä asiantuntijoilta vuoden 2015 aikana, ja hanketta ollaan laajentamassa viiteen uuteen maakuntaan.

Vastauksena tähän haasteeseen UNDP aloitti vuonna 2013 hankkeen, jonka avulla tuetaan naisten tehokasta ja säännöllistä osallistumista kansankokouksissa. Hankeen tuloksena kesäkuussa 2015 perustettiin algerialaisten naisedustajien foorumi.

UNDP on myös työskennellyt vuodesta 2015 lähtien sisä- ja kunnallisministeriön kanssa parantaakseen naisedustajien tietotaitoa osallistavasta demokratiasta, yhteistyöstä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja julkisten palveluiden hallinnoimisesta. Tavoitteena on lisätä naisten osallistumista poliittisissa ja hallinnollisissa järjestelmissä ja tätä kautta osallistaa naiset aktiivisemmin poliittiseen päätöksentekoon. Hanke ei kohdistu ainoastaan paikallisiin naisedustajiin, vaan myös vastavalittuihin naiskansanedustajiin. 

Niissä viidessä maakunnassa, joihin hanke on suunnattu, melkein 300 naista on saanut koulutusta kansainvälisiltä asiantuntijoilta. Nimekkäiden asiantuntijoiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi Euroopan parlamentin entinen varapuhemies Isabelle Durant, oikeustieteen professori ja paikallishallinnon sekä ihmisoikeuksien asiantuntija Ana Santos Esteban sekä kansainvälisten suhteiden professori ja julkisen tiedottamisen koulutusasiantuntija Nogareda Moreno. 

“Matkustan päivittäin 150 kilometriä suuntaansa osallistuakseni koulutustilaisuuksiin”, Yasmina kertoo ja jatkaa: “näin korkealaatuinen koulutus on taivaan lahja syrjäisissä yhteisöissä asuville naisille.” Yasmina kertoo koulutuksien auttaneen häntä ymmärtäneen paremmin, mitä hänen työnsä pitää sisällään ja motivoineen häntä asettumaan ehdolle tulevissa vaaleissa.

“Keskustelu kouluttajien kanssa sai minut ymmärtämään, kuinka tärkeää naisten osallistuminen päätöksentekoon on ja kuinka suuri vaikutus sillä on myös naisten rooliin tulevaisuudessa.”

Hanke, jota Kanadan, Hollannin ja Norjan hallitukset rahoittavat, tullaan laajentamaan myös viiteen muuhun Algerian maakuntaan. Sen lisäksi, että hanke pyrkii lisäämään naiskansanedustajien määrää parlamentissa, se myös tukee ja vahvistaa jo valittujen naisedustajien roolia. Tavoitteena on entistä tasa-arvoisempi hallinto. Hanke pyrkii myös vahvistamaan naisten vaikutusta poliittisten ohjelmien muodostamisessa ja varmistamaan, että naisten oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä. Naisten osuus maan parlamentissa on tällä hetkellä 31 prosenttia, mikä tekee Algeriasta tässä suhteessa tasa-arvoisimman Arabimaan. Maailmanlaajuisessa vertailussa Algeria nousee sijalle 26.

“Olemme kulkeneet pitkän matkan siitä päivästä kun päätin asettua ehdolle ja minusta tuli yhteisömme ensimmäinen vaaleilla valittu naisedustaja”, Yasmine sanoo. Hänestä on tullut yhteisössään roolimalli nuorille tytöille, jolta monet kysyvät uraneuvoja tulevaisuutta varten. 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global