Somalimaan yhteisöt hyötyvät vallan alueellisesta hajauttamisesta

Kuva: UNDP

Somalimaan Hargeisan alueelle takaisin palaavalle Fosia Ahmed Ismailille monien peruspalveluiden käyttäminen oli rajoitettua ja mahdollisuudet käyttää kansallisten viranomaisten ja oikeuslaitoksen palveluja olivat olemattomat. 

“Paikallinen hallitus siirsi meidät tänne”, sanoo Fosia. Hargeisan alueen infrastruktuuri ei ollut kuitenkaan riittävä kaikkien palaavien vastaanottamiseksi ja elinkeinon löytäminen oli vaikeaa. 

Pääkohdat

  • YK:n yhteishanke pyrkii tehostamaan paikallista hallintoa usealla Somalimaan alueella ja lisäämään paikallisten virkamiesten taitoja, jotta he pystyisivät tarjoamaan parempia palveluita äänestäjille.
  • Hargeisan alueella, 400 perhettä hyötyy majapaikoista ja infrastruktuurista, joita paikalliset viranomaiset ovat kehittäneet alueelle palaavia ihmisiä tukeakseen.
  • Projekti auttaa Somalimaan hallintoa kehittämään foorumin kansalaisille, jotta he voivat ottaa osaa poliittiseen suunnitteluun.

YK:n yhteishanke Joint Programme on Local Governance Somalimaassa pyrkii tehostamaan vallan alueellista hajauttamista tukemalla paikallishallintoja ja viranomaisia sekä palveluiden tuottamista. Huomion keskipisteessä ovat erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevat yhteisöt. Hargeisassa 400 takaisin palannutta perhettä on hyötynyt majapaikoista ja infrastruktuurista, joita paikalliset viranomaiset ovat kehittäneet yhteishankkeen avulla alueelle palaavia ihmisiä tukeakseen. 

“Elämämme parantuu päivä päivältä ja olemme jo saavuttaneet sen pisteen, että lapsemme ovat päässeet kouluu”, Fosia kertoo. 

Monet yhteisön jäsenet tukevat aktiivisesti infrastruktuurin parantamista ja niiden järjestelmien kehittämistä, joiden avulla paikalliset viranomaiset voivat vastata alueen asukkaiden tarpeisiin. Hargeisan paikallishallinto esimerkiksi kohdisti maata taloudellisen kehityksen tehostamiseen, mikä johti alueellisen tukkuliikkeen syntymiseen hyödyttäen näin useita katu- ja vihannesmyyjiä. 

“Meillä oli velvollisuus ottaa huomioon kansalaisten tilanne – he olivat valinneet meidät edustajikseen”, toteaa Hussein Mohamoud Je’er, Hargeisan entinen pormestari. ”Meillä oli velvollisuus auttaa siirtymään joutuneita ja pakolaisia, jotka palasivat Djiboutista ja Etiopiasta. Heillä ei ollut maata eikä kotia.”

Vallan alueellisella hajauttamiselle pyritään lähentämään hallituksia ja äänestäjiä. Äänestäjillä on nyt mahdollisuus olla suoraan tekemisissä päättäjien kanssa ja asettaa heidät vastuuseen päätöksistä. 

Shuun Jirde Cali, Hargeisan vihannesmyyjien puheenjohtaja on kokenut hyötyvänsä siitä, että paikallishallinto työskentelee tiiviisti yhteisönsä asukkaiden kanssa. 

“Tunnen ihmiset, jotka keräävät minulta veroja ja pääsen helposti käymään heidän toimistollaan”, hän toteaa ja jatkaa: ”jos meidän tarvitsee tehdä valituksia, emme saavuta korkeita virkamiehiä itse, mutta meillä on paikallistasolla joku, joka voi auttaa meitä edistämään asiaamme.”

Somalimaan vuonna 2001 käyttöönotettu perustuslaki määrää vallan hajauttamisen oikeudellisen kehyksen. Tätä tukeakseen, JPLG koordinoi työtään kansallisen hallituksen ja paikallishallinnon kanssa, viiden YK-järjestön (Kansainvälinen työjärjestö ILO, YK:n pääomarahasto UNCDF, YK:n kehitysohjelma UNDP, YK:n asuinyhteisökeskus UN Habitat ja YK:n lastenrahasto UNICEF), lukuisten kehitysyhteistyökumppaneiden sekä yksityisen sektorin kanssa. Toimia rahoittavat yhdessä Tanskan, Iso-Britannian, Ruotsin ja Sveitsin hallitukset sekä Euroopan Unioni. 

YK:n yhteishanke pyrkii tehostamaan paikallista hallintoa seitsemällä Somalimaan alueella lisätäkseen paikallisten virkamiesten taitoja ja kehittääkseen järjestelmiä, jotka tuottaisivat entistä tehokkaammin palveluita äänestäjille. 

Hanketta tukemaan perustettiin sekä paikallishallinnon neuvoa-antava komissio että julkinen forumi kansalaisille, jotta he voivat osallistua poliittiseen suunnitteluun. 

Phillip Cooper, joka toimii UNDP:n projektipäällikkönä tässä yhteishankkeessa on todennut, että sekä keskus- että paikallishallinnot ovat kehittyneet huomattavasti vallan alueellisessa hajauttamisessa. 

“Komission perustaminen on iso askel oikeaan suuntaan, joka vie Somalimaan kansallista hallintoa ja sen kansalaisia kohti parempaa ja oikeudenmukaisempaa hallintoa”, Cooper sanoo. 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global