Demokraattinen hallinto

Demokraattinen hallinto on tasa-arvoisen kehityksen edellytys. Maailma on demokraattisempi kuin koskaan – ainakin jos mittapuuna käytetään monipuoluevaaleja. Vaalit ovat kuitenkin vasta ensimmäinen askel tiellä todelliseen kansanvaltaan eikä demokratia automaattisesti takaa työpaikkoja, kouluja ja terveydenhuoltoa. Päättäjien pitää työskennellä avoimesti ja vastata toimistaan kansalaisille. Vasta sitten demokratia palvelee kehitystä.

Huomattava osa UNDP:n työstä keskittyy demokratian vahvistamiseen. Vuonna 2011 YK:n kehitysohjelma (UNDP) on tukenut demokraattista hallintoa yli 130 maassa ja ohjannut 1,2 miljardin euron edestä resursseja tähän tarkoitukseen. UNDP tukee kolmasosaa kaikista kansanedustuslaitoksista kehitysmaissa ja on mukana vaalijärjestelyissä keskimäärin joka toinen viikko.

image
Kenia: Naisten kouluttamista johtotehtäviin

Kenian valmistuessa yleisiin vaaleihin maaliskuussa 2013 UNDP varustaa naisia tarpeellisilla taidoilla. Lue lisää

Tarinamme

  • Kuva: UNDP Afganistan

    Afganistanin pitkä tie vakauteen

    Maaliskuu 2008: Vuosikymmeniä kestänyt sota on romahduttanut Afganistanin yhteiskuntarakenteet. Ne on pystytettävä uudelleen lähes tyhjästä. Haastavampaa kuin instituutioiden fyysinen rakentaminen on niiden täyttäminen osaavilla ja ammattitaitoisillaLue lisää

  • KUVA: UNDP Vietnam

    Köyhyys vähenee Vietnamissa

        Vietnamista voi hyvällä syyllä puhua kehityksen menestystarinana, sillä maa puolitti äärimmäisen köyhyyden jo vuonna 2002. Muidenkin YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on mahdollista tai peräti todennäköistä,Lue lisää