Demokraattinen hallinto

Demokraattinen hallinto on tasa-arvoisen kehityksen edellytys. Maailma on demokraattisempi kuin koskaan – ainakin jos mittapuuna käytetään monipuoluevaaleja. Vaalit ovat kuitenkin vasta ensimmäinen askel tiellä todelliseen kansanvaltaan eikä demokratia automaattisesti takaa työpaikkoja, kouluja ja terveydenhuoltoa. Päättäjien pitää työskennellä avoimesti ja vastata toimistaan kansalaisille. Vasta sitten demokratia palvelee kehitystä.

Huomattava osa UNDP:n työstä keskittyy demokratian vahvistamiseen. Vuonna 2011 YK:n kehitysohjelma (UNDP) on tukenut demokraattista hallintoa yli 130 maassa ja ohjannut 1,2 miljardin euron edestä resursseja tähän tarkoitukseen. UNDP tukee kolmasosaa kaikista kansanedustuslaitoksista kehitysmaissa ja on mukana vaalijärjestelyissä keskimäärin joka toinen viikko.

Kenia: Naisten kouluttamista johtotehtäviin

Kenian valmistuessa yleisiin vaaleihin maaliskuussa 2013 UNDP varustaa naisia tarpeellisilla taidoilla. Lue lisää

Tarinamme

Mugangan oikeusaputoimisto järjestää tiedotustilaisuuksia sekä naisille että yhteisöiden johtajille
Oikeusaputoimistot auttavat seksuaalirikosten uhreja

Kongon demokraattinen tasavalta - Julie* on seksuaalirikosten uhreja auttavan mugangalaisen oikeusaputoimiston asiakas Pohjois-Kivussa. Hän on 10-vuotias. Julien isä ei ymmärtänyt, mitä hänen tyttärelleen oli tapahtunut, jaLue lisää 

Kuva: UNDP Afganistan
Afganistanin pitkä tie vakauteen

Maaliskuu 2008: Vuosikymmeniä kestänyt sota on romahduttanut Afganistanin yhteiskuntarakenteet. Ne on pystytettävä uudelleen lähes tyhjästä. Haastavampaa kuin instituutioiden fyysinen rakentaminen on niiden täyttäminen osaavilla ja ammattitaitoisillaLue lisää 

Naisheimopäälliköt tasoittavat oikeudenmukaisen edustuksen tietä

Kirkkaana aamuna Nyangin alueella, 53-vuotias Cizarina Ayuru ja 37-vuotias Susan Kaino johtavat heimo-oikeusistuimen kokousta, jossa käsitellään siviilikannetta. Yhteisönsä valitsemat Cizarina ja Susan ovat kaksi alueen kolmestaLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global