Afganistanin pitkä tie vakauteen

Kuva: UNDP Afganistan
Kuva: UNDP Afganistan

Maaliskuu 2008: Vuosikymmeniä kestänyt sota on romahduttanut Afganistanin yhteiskuntarakenteet. Ne on pystytettävä uudelleen lähes tyhjästä. Haastavampaa kuin instituutioiden fyysinen rakentaminen on niiden täyttäminen osaavilla ja ammattitaitoisilla ihmisillä.

YK:n kehitysohjelma UNDP tukee Afganistanin parlamenttia vahvistamalla kansanedustajien valmiuksia harjoittaa politiikkaa demokraattisessa järjestelmässä. Parlamentaarikot ovat saaneet koulutusta kansanedustajan tehtävästä ja roolista demokratiassa. UNDP on myös tukenut afganistanilaisten parlamentaarikkojen kenttämatkoja maakuntiin, minkä toivotaan vahvistavan parlamentin uskottavuutta kansalaisten silmissä.

Perustuslain laatiminen sekä vapaa vaalit ovat demokratiaprosessin keskeisiä elementtejä. UNDP oli aktiivisesti mukana käynnistämässä perustuslain laatimista sekä koulutti virkamiehiä ja kansanedustajia lain sisällöstä.

UNDP:llä oli avainrooli myös presidentin- ja parlamenttivaaleissa. Tällä hetkellä UNDP vahvistaa Afganistanin vaalikomissiota, jotta maa voi jatkossa toteuttaa vapaat vaalit itsenäisesti. UNDP tekee työtä myös oikeussektorin vahvistamiseksi. Valtionsyyttäjä, oikeusministeriö ja tuomioistuimet saavat asiantuntijoilta apua lakien muotoilussa ja täytäntöönpanossa sekä virkamiesten ja tuomareiden kouluttamisessa.


Kansalaisten luottamus on ansaittava


Aito demokratia edellyttää, että kansalaiset luottavat valtioon ja kokevat valtiollisten instituutioiden aidosti palvelevan tavallisia ihmisiä. UNDP on vaalityöllään pyrkinyt vahvistamaan afganistanilaisten kansallista yhtenäisyyttä, mutta nyt haasteena on auttaa valtiota ansaitsemaan kansalaisten luottamus.

UNDP pyrkii vahvistamaan hallintoelimien valmiuksia toimia uskottavasti ja vastata kansalaisten odotuksiin. Afganistanin inhimillisen kehityksen raportti on yksi keskeinen kanava, joka tarjoaa päättäjille luotettavaa tietoa maan kehitystilanteesta ja kansalaisten tarpeista.

Laajalle levinnyt korruptio sekä heikko turvallisuustilanne murentavat valtion uskottavuutta. UNDP:n korruptionvastainen ohjelma pyrkii tarttumaan ongelmiin yhteistyössä ministeriöiden ja korruption vastaisen toimikunnan kanssa.

Etnisten ryhmien johtajille UNDP on järjestänyt johtajuuskursseja, joissa harjoitellaan konfliktien ratkaisua rauhanomaisin keinoin. Osallistujat saavat tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä oikeusvaltion hyödyistä. Eri ryhmien edustajat osallistuvat yhteisille kursseille, mikä voi osaltaan edesauttaa yhteisen sävelen löytämistä.

Koulutusta ja töitä aseiden sijaan


UNDP edistää turvallisuutta myös investoimalla Afganistanin poliisin osaamiseen. Tavoitteena on luoda luotettava poliisilaitos, joka toimii kansan silmissä oikeutettuna lainvartijana. Toinen merkittävä osa-alue turvallisuuden lisäämisessä on taistelijoiden aseistariisuminen ja heidän tukeminen paluussa normaalielämään. Aseistaan luopuvat taistelijat saavat vastineeksi koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksia. Näin pyritään katkaisemaan heidän riippuvuutensa sotapäälliköistä.


Kansainvälinen huumekauppa rahoittaa laajalti Afganistanin rikollisuutta. UNDP:n investoinnit huumeiden vastaiseen toimintaan ovat osaltaan edesauttamassa turvallisuustilanteen paranemista.


UNDP:n demokratiatyö Afganistanissa vaikuttaa juuri niillä alueilla, joita teoriatkin painottavat: instituutioiden ja oikeusjärjestelmän vahvistamisessa sekä turvallisuussektorin uudistamisessa. Toiminta edesauttaa sellaisten normien syntymistä, jotka tukevat demokratisoitumisprosessia laajemmin. Afganistanin tie kohti demokratiaa ja turvallisuutta on kuitenkin pitkä. Siksi maa tarvitsee pitkäjänteisiä tukea.


Kirjoittaja: Josef Ahlberg, Ruotsin Afganistan-komitea

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global