Oikeusaputoimistot auttavat seksuaalirikosten uhreja

Mugangan oikeusaputoimisto järjestää tiedotustilaisuuksia sekä naisille että yhteisöiden johtajille

Kongon demokraattinen tasavalta - Julie* on seksuaalirikosten uhreja auttavan mugangalaisen oikeusaputoimiston asiakas Pohjois-Kivussa. Hän on 10-vuotias.

Julien isä ei ymmärtänyt, mitä hänen tyttärelleen oli tapahtunut, ja päätti rangaistukseksi olla päästämättä tätä kouluun. Julien äiti selittää: ”Hänen isänsä luuli, että Julie halusi leikkiä äitiä, kun hän vietti aikaa poikien kanssa. Jos haluaa leikkiä äitiä, on lopetettava myös koulunkäynti.”

Raiskaaja ei ole vielä täysi-ikäinen, ja hän päätyi alaikäisten kuntoutuskeskukseen. Useimmat seksuaalirikoksiin syyllistyvistä miehistä ovat nuoria ja työttömiä. Alueen työttömyssprosentti on noin 85, ja tämä pakotettu toimettomuus yhdistettynä koulutuksen puutteeseen ajaa nuoret tekemään kaikenlaisia rikoksia. Seksuaalirikokset ovat yksi traaginen esimerkki.

Lyhyesti:

  • Oikeusaputoimistot tarjoavat kattavia tukipalveluita seksuaalirikosten uhreille terveydenhoidollisesta ja oikeusopillisesta avusta yhteisön asenteiden muuttamiseen.
  • Hankkeen alun jälkeen (2014) henkilökunta on ollut tukenut 1 410 tyttöä ja naista, jotka ovat joutuneet rikoksen uhriksi. 264 tapausta on mennyt oikeuteen ja näistä 152 on johtanut tuomioon.

 

Kattava tukijärjestelmä
Yllä oleva on kuvaus siitä ympäristöstä, jossa YK:n seksuaaliväkivallan yleistymisen vastainen ohjelma on perustettu maan itäosissa. Hanke, jota YK:n kehitysohjelma UNDP koordinoi, tukee kattavasti väkivallan uhreja. Se tarjoaa sairaanhoitoa, psykologista tukea sekä oikeusapua ja ottaa huomioon tapahtuman sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset vaikutukset uhriin ja hänen perheeseensä.

Mahdolliset vammat hoidetaan ensin sairaalassa, josta saatu lääkärin raportti toimii todisteena oikeusprosessissa. Uhrit saavat myös psykologis-soaiaalista tukea ja voivat päättää, haluavatko nostaa syytteen tapahtuneesta. Tutkinnan seurauksena tapaukset menevät usein oikeuteen. Toimisto seuraa prosessia tiiviisti. Syksyllä 2014 aloitetun hankkeen henkilökunta on tähän mennessä avustanut 1 410 tapauksessa, joista 264 on mennyt oikeuteen ja joista 152 on johtanut tuomioon.

Tietoisuuden parantaminen yhteisöissä
Ikävä kyllä, uhrit epäröivät usein ilmoittaa seksuaalirikoksista, koska he ovat epävarmoja oikeusjärjestelmän suhteen tai pelkäävät tulevansa leimatuiksi. Moni valitsee oikeussalin ulkopuolella tehtävästän sopimuksen. ”He valitsevat mieluummin 200 dollarin korvauksen syyllisen perheeltä sopimusratkaisuna kuin 450 dollarin korvauksen oikeuden määräyksestä”, sanoo Mr. John, joka on vastuussa hankkeen toteutuksen ja onnistumisen seurannasta.

Tämän takia hanke ohjaa varoja myös tietoisuuden parantamiseen yhteisöissä, joissa perinteisesti hyljeksitään seksuaalirikoksen uhriksi joutuneita. Mugangan oikeusaputoimisto järjestää tiedotustilaisuuksia sekä naisille että yhteisön johtajille ja paikallisille päälliköille.

Tällaisen tilaisuuden kautta myös Julien äiti löysi toimiston ja ymmärsi, että oli olemassa keinoja auttaa hänen lastaan. Saamansa tuen ansiosta Julie on palannut kouluun neljän kuukauden poissaolon jälkeen.

*Julie ei esiinny oikealla nimellään

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global