Swazimaa vastaa kuivuvien jokien ongelmaan hiekkapadoilla

Lowveld, Swazimaa - Viimeisen sadan vuoden ajan Lugulo-joki on mahdollistanut elämän ja maanviljelyn rannoillaan.

”Hyödynnämme virtaa lukuisiin tarkoituksiin”, sanoo Musa Sibande, kylänvanhin sekä vesikomitean puheenjohtaja. ”Lugulo-joki on vuosien ajan ollut pääasiallinen vesilähde kotitalouksille, karjalle, maanviljelylle sekä rakennustöille.” Nyt tämä elintärkeä virta on kutistumassa puroksi.

“Joki ei virtaa enää, kuten 60 vuotta sitten, vaan on täynnä hiekkaa. Vesi virtaa hiekan alla ja uoma on kuiva useammin kuin se oli ennen. Meidän on vaikea saada vesi riittämään kotitalouksille ja karjalle.”

Pääkohdat:

  • Kymmenen koulua, joissa käy yhteensä 3 693 oppilasta, ovat saaneet sisäänrakennetut sadevedenkeruujärjestelmät. Koulutus sadevedenkeruun sekä sanitaation tarpeellisuudesta järjestettiin oppilaille sekä 137 opettajalle ja 256 perheelle.
  • Maatalousyhteisöihin rakennettiin viisi hiekkapatoa, jotka takaavat vedensaannin 6 711 asukkaalle. Yksi padoista varmistaa paikallisen terveyskeskuksen vedensaannin.
  • Ekosysteemityön myötä vieraslajit kitkettiin 70 hehtaarin alueelta, mikä on parantanut sadeveden imeytymistä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat selvästi nähtävissä Lowveldissa. Vuosien saatossa alueesta on tullut entistä kuumempi. Kuivuus iskee entistä useammin ja monet pienet virrat ja joet, kuten Lugulo, ovat kuivumassa, mikä on hankalaa niistä riippuvaisille yhteisöille.

Joen varrella asuvat yhteisöt ovat kuitenkin aloittaneet toimet tämän tapahtumaketjun katkaisemiseksi. Prosessin myötä he ovat huomanneet, että hiekka, joka vaikutti ensin haittatekijältä, voi sittenkin olla hyödyksi vedensaannissa.

UNDP:n ja Maailman ympäsristörahaston (Global Environmental Fund, GEF) rahoittavat hanketta, jossa Lugundon varrelle rakennetaan viittä vedensaantia tukevaa hiekkapatoa. Hiekkapato on ikivanha vedenkeruutapa, jossa joen poikki rakennetaan seinämä, joka kerää virran mukana kulkeutuvan sedimentin. Kuivan kauden aikana hiekkaan varastoitunut vesi voidaan ottaa käyttöön erilaisin menetelmin.

UNDP:n etelä-etelä –aloitteen myötä kenialaiset virkamiehet, joilla on aiempaa kokemusta hiekkapatojen rakentamisesta, perehdyttivät Swazimaan valtion työntekijöitä ja yhteisöiden jäseniä patojen hyötyihin. Lowveldiin on sittemmin rakennettu viisi testihiekkapatoa yhteisöiden jäsenten voimin.

Hankkeen myötä perustettiin myös vesikomitea, jonka jäsenet on valittu paikallisyhteisöiden jäsenistä. Komitea on vastuussa vesivarantojen kartoittamisesta sekä sanitaatiosta yhteisöissä, ja pitää yhteisön puolia vesiasioissa. Hiekkapadon rakentamisen aikaan komitea koordinoi työn paikallistasolla.

“Hiekkapato turvaa riittämän vedensaannin elinkeinojen ylläpitämiseksi täällä Kabhudlassa. Padolta kulkee putki juuri rakennettuun terveyskeskukseemme, jonka lisäksi kerättyä vettä käytetään juomavetenä, puutarhanhoitossa ja karjalle”, kertoi Patric Maphalala, yksi yhteisön jäsenistä.

Patoon on varastoitunut arviolta 15–20 miljoonaa litraa vettä. Tämä määrä on jo nyt riittävä padon lähellä asuvalle yhteisölle ja tulee kasvamaan ajan myötä. Kaikkiaan viisi hiekkapatoa ovat parantaneet vedensaantia viidessä kyläyhteisössä, joissa asuu yhteensä 6 700 ihmistä.

Padot ovat osa hankkeen laajempaa tavoitetta taata luotettava vedensaanti sellaisilla alueilla, joissa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat pahimpia. Kymmenen koulua, joissa on yhteensä yli 3 500 oppilasta, saivat sadeveden keräämiseen soveltuvan välineistön sekä koulutusta vedenkeruun sekä sanitaation tärkeydestä. Alueelta myös kitkettiin vieraslajeja, jotka häiritsivät alkuperäiskasvustoa ja ekosysteemiä. Tämä on parantanut sadeveden imeytymistä maaperään.

Christopher Gamedze, yhteisön asukas ja kansanedustaja, kommentoi, että parannukset veden saatavuudessa mahdollistavat puutarhojen perustamisen, mikä vaikuttaa positiivisesti alueen ruokaturvaan ja ravitsemustilanteeseen.

“Suurin osa meistä kärsii HIV:stä ja muista sairauksista ja käyvät läpi lääkitystä, mikä edellyttää tasapainoista ruokavaliota”, hän selittää ja kertoo suunnitelmasta rakentaa kolme hiekkapatoa muihin paikallisiin virtoihin.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global