UNDP tukee energiayhteistyötä Itä-Afrikassa

Kuva: UNDP Kenia

Itä-Afrikan alueella Keniassa, Ugandassa, Tansaniassa ja Ruandassa vain 12 prosenttia väestöstä on sähköverkon piirissä – 5 prosenttia maaseudun ja 40 prosenttia kaupunkien asukkaista. Yli neljä viidennestä elää vailla moderneja energialähteitä.

 

Energian puute heijastuu lukuisiin arjen perusasioihin kuten veden saatavuuteen, maatalouden tuottavuuteen, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja ympäristön tilaan. Samalla suhteettoman suuri osuus ihmisten käytettävissä olevista varoista kuluu energiaan – esimerkiksi Tansaniassa keskimäärin kolmannes.

 

Vuodesta 2004 lähtien UNDP on tehnyt alueella työtä osana laajempaa kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden verkostoa köyhien energiatarpeiden kartoittamiseksi ja erityisesti maaseudun tilanteen parantamiseksi. Tähtäimessä ovat vuosituhattavoitteita tukevat toimenpiteet, joilla on suuri vaikutus, jotka ovat edullisia ja joita voidaan hyödyntää mahdollisimman laajalti. Vuoteen 2015 mennessä on määrä mm.

 

lisätä modernien biopolttoaineiden käyttöä puolella sekä parantaa energian saatavuutta valaistukseen, jäähdytykseen, tietotekniikkaan ja vesihuoltoon erityisesti kouluissa, sairaaloissa ja kyläkeskuksissa.

 

Keniassa korkeuserot ja jokien runsaus tarjoavat monin paikoin mahdollisuuksia paikallisiin vesivoimaratkaisuihin, joiden suunnittelussa, rahoituksessa ja hallinnollisten edellytysten luomisessa UNDP on ollut mukana.

 

Tuungun maaseutukylässä asuu noin 1000 asukasta, joiden elämään läheinen joki on hiljattain tuonut suuren muutoksen.

 

Osa joen vedestä ohjataan turbiinin lävitse sähköksi ja lasketaan alajuoksulla jälleen takaisin virtaan varsin yksinkertaisella mekanismilla, jonka käyttö ja huolto ei vaadi kalliita toimenpiteitä tai erikoisasiantuntemusta.

 

"Aiemmin kyläläisten piti kuluttaa kokonainen päivä matkalla kaupunkiin, jos he halusivat esimerkiksi ladata akun tai hitsata särkyneen työkalun kuntoon", kuvailee hankkeessa alusta saakka mukana ollut kenialainen Daniel Theuri ITDG-järjestöstä.

 

"Sähkön saatavuus on tarjonnut työtä ja palveluita, jotka hyödyttävät aluetta paljon Tuungua laajemmin. Koulumenestys kylässä on parantunut, kun lapset voivat tehdä lampun valossa läksyjään myös iltaisin."

 

Viestintä matkapuhelimilla on lisääntynyt kun akkuja on mahdollista ladata useammin, mikä puolestaan on lisännyt turvallisuutta – tieto esimerkiksi onnettomuuksista saadaan eteenpäin ja apu nopeammin perille. Vesivoima on myös säästänyt kyläläisten rahoja hyödyllisempiin tarkoituksiin, kun kallista polttoainetta ei enää tarvitse kuluttaa kaikkiin perusaskareisiin.

 

Säästyneellä rahalla on mm. voitu maksaa takaisin vesivoimaan kuluneita investointeja, joista kyläläiset ovat itse sitoutuneet kattamaan 40 prosenttia. Seuraavaksi kylässä suunnitellaan veden johtamista joesta kylään mekaanisen voiman avulla, jolloin päivittäisen vedenhakureissut jyrkillä rinteillä jäisivät historiaan ja aikaa vapautuisi muihin toimiin.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global