Työmme

Maailmanlaajuinen toimija

YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n maailmanlaajuinen kehitysyhteistyöverkosto, joka toimii 177 maassa ja alueella etsien paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhteistyössä hallitusten ja kansalaisten kanssa elinolojen parantamiseksi kautta maailman.

Kaikkia hyödyttävä talouskasvu, entistä paremmat palvelut, ympäristön kestävä käyttö, hyvä hallinto ja turvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä kehitykselle. UNDP, jolla on 50 vuoden kokemus kehityksen edistäjänä, tukee työtä maatasolla ja huolehtii, että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Vuodesta 2016 lähtien UNDP:n työn ohjenuorana ovat Agenda 2030 –toimintaohjelma ja 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka ohjaavat kehitystyötä maailmanlaajuisesti seuraavien 15 vuoden ajan.

image
Kehityksen uudelleenarviointi

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii uusia avauksia ja työmalleja. UNDP:n rakennetta on aktiivisesti muovattu, jotta se kohtaisi paremmin uusien tavoitteiden asettamat vaatimukset. UNDP auttaa maita köyhyydenvastaisessa kamppailussa ja puuttuu eriarvoisuutta aiheuttaviin malleihin. Kuva: UNDP Intia

 

UNDP auttaa kumppaneitaan erityisesti seuraavilla kolmella alueella:

-       Demokraattinen hallinto ja rauhan rakentaminen

-       Ilmasto- ja katastrofiriskien vähentäminen

-       Kestävän kehityksen edistäminen

Lisäksi UNDP pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään naisten asemaa ja suojelemaan ihmisoikeuksia.

Tarinamme

UNDP ympäri maailmaa
  • UNDP-MNG-10-046.JPG
  • UNDP-PSE-10-039.jpg
  • UNDP-SDN-10-029.jpg
  • UNDP-BFA-10-024.jpg
  • UNDP-CRO-10-009.jpg
  • UNDP-RWA-09-031.jpg

Katso lisää kuviaFlickr

Julkaisuja
UNDP:n vuosikertomus 2014/2015

UNDP 2014/2015 esittelee UNDP:n työn keskeiset tulokset kuluneen vuoden ajalta ja nostaa esiin, millainen vaikutus tällä työllä on ollut ihmisten elämään ympäri maailman.

Tulosten ohella raportti esittelee pääpiirteittäin meneillään olevan rakennemuutoksen, jonka avulla varmistetaan, että UNDP on tehokas ja valmis toimimaan myös vuoden 2015 jälkeisessä kehitystyössä.

Löydä lisää julkaisuja