Työmme

Maailmanlaajuinen toimija

YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n maailmanlaajuinen kehitysyhteistyöverkosto, joka toimii 177 maassa ja alueella etsien paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhteistyössä hallitusten ja kansalaisten kanssa elinolojen parantamiseksi kautta maailman.

Vuonna 2000 maailman johtajat sitoutuivat YK:n vuosituhattavoitteisiin ja eritoten äärimmäisen köyhyyden puolittamiseen vuoteen 2015 mennessä. UNDP koordinoi ja tukee kansallisia ponnisteluja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestö myös seuraa maiden edistystä ja johtaa maailmanlaajuista vuosituhatkampanjaa.

image
Bangladesh: Naisten aseman parantamista köyhyyden voittamiseksi

Shyamola teekojussaan kahden tyttärensä kanssaLue lisää

Toiminnan neljä painopistealuetta


UNDP auttaa kumppaneitaan kehittämään ja jakamaan ratkaisuja vastaamaan erityisesti:

köyhyyden vähentämiseen,
demokraattiseen hallintoon,
kriisien ennaltaehkäisyyn ja jälleenrakentamiseen, sekä
energiaturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyviin haasteisiin.

Lisäksi UNDP pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään naisten asemaa ja suojelemaan ihmisoikeuksia.

Tarinamme

  • KUVA: UNDP Vietnam

    Köyhyys vähenee Vietnamissa

        Vietnamista voi hyvällä syyllä puhua kehityksen menestystarinana, sillä maa puolitti äärimmäisen köyhyyden jo vuonna 2002. Muidenkin YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on mahdollista tai peräti todennäköistä,Lue lisää

  • Kuva: UNDP Afganistan

    Afganistanin pitkä tie vakauteen

    Maaliskuu 2008: Vuosikymmeniä kestänyt sota on romahduttanut Afganistanin yhteiskuntarakenteet. Ne on pystytettävä uudelleen lähes tyhjästä. Haastavampaa kuin instituutioiden fyysinen rakentaminen on niiden täyttäminen osaavilla ja ammattitaitoisillaLue lisää

UNDP ympäri maailmaa
Julkaisuja
UNDP:n vuosikertomus 2013/2014

Vuosikertomuksemme 2013–2014 esittelee tuloksia, jotka UNDP on saavuttanut tärkeimmillä kehityksen osa-alueilla.

Kertomuksemme valottaa muun muassa työllisyyteen ja ruoka-turvaan, oikeudenmukaisiin vaalijärjestelyihin, kriiseistä toipumiseen ja jälleenrakentamiseen sekä uusiutumattomiin luonnonvarojen hallintaan liittyvää työtämme. Kaikella työllämme ja toiminnallamme on yhtenäinen tavoite: autamme maailman maita poistamaan köyhyyttä ja edistämään ihmisten välistä yhdenvertaisuutta.

Löydä lisää julkaisuja