Työmme

Maailmanlaajuinen toimija

YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n maailmanlaajuinen kehitysyhteistyöverkosto, joka toimii 177 maassa ja alueella etsien paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhteistyössä hallitusten ja kansalaisten kanssa elinolojen parantamiseksi kautta maailman.

Kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2015 maailman johtajat allekirjoittivat 17 uutta kestävän kehityksen tavoitetta osana laajempaa kehitysohjelmaa. Tämä Agenda 2030 vie loppuun vuosituhattavoitteiden kanssa aloitetun työn ja ohjaa kehityspolitiikkaa seuraavan 15 vuoden ajan. UNDP koordinoi ja tukee kansallisia ponnisteluja tavoitteiden saavuttamiseksi ja seuraa maiden edistystä.

image
Bangladesh: Naisten aseman parantamista köyhyyden voittamiseksi

Shyamola teekojussaan kahden tyttärensä kanssa. Lue lisää

Toiminnan neljä painopistealuetta


UNDP auttaa kumppaneitaan kehittämään ja jakamaan ratkaisuja vastaamaan erityisesti:

köyhyyden vähentämiseen,
demokraattiseen hallintoon,
kriisien ennaltaehkäisyyn ja jälleenrakentamiseen, sekä
energiaturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyviin haasteisiin.

Lisäksi UNDP pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään naisten asemaa ja suojelemaan ihmisoikeuksia.

Tarinamme

UNDP ympäri maailmaa
  • UNDP-MNG-10-046.JPG
  • UNDP-PSE-10-039.jpg
  • UNDP-SDN-10-029.jpg
  • UNDP-BFA-10-024.jpg
  • UNDP-CRO-10-009.jpg
  • UNDP-RWA-09-031.jpg

Katso lisää kuviaFlickr

Julkaisuja
UNDP:n vuosikertomus 2014/2015

UNDP 2014/2015 esittelee UNDP:n työn keskeiset tulokset kuluneen vuoden ajalta ja nostaa esiin, millainen vaikutus tällä työllä on ollut ihmisten elämään ympäri maailman.

Tulosten ohella raportti esittelee pääpiirteittäin meneillään olevan rakennemuutoksen, jonka avulla varmistetaan, että UNDP on tehokas ja valmis toimimaan myös vuoden 2015 jälkeisessä kehitystyössä.

Löydä lisää julkaisuja