Azerbaidzanilaiset naiset ansaitsevat paikan julkisessa tilassa

Sabirabad, Azerbaidzan - Azerbaidzanissa on alueita, joissa nettikahvilassa vierailu voi johtaa nainen sulkemiseen yhteisönsä ulkopuolelle. Pelkkä julkiseen tapahtumaan osallistuminen saattaa aiheuttaa pis giziksi  (paha tyttö) leimautumisen. Piz giz on vakava sukupuolittunut ja stigmatisoiva haukkumanimi, jonka kantaja menettää helposti yhteisönsä kunnioituksen täysin.

Tilanteesta johtuen monilla maaseudun naisilla on vähäiset mahdollisuudet osallistua julkiseen elämään ja vielä huonommat mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon. UNDP työskentelee pienessä maaseutukaupngissa nimeltä Sabirabad yhdessä valtion perhe-, nais-, lapsivaliokunnan (SCFWCA) kanssa luodakseen naisille turvalisen ympäristön ottaa osaa sosiaalisiin tapahtumiin ja talouselämään.

Tästä on kyse

  • Joissain osissa Azerbaidzania naiset leimataan ja eristetään yhteisöstä, jos he poikkeavat paikallisista normeista ja tavoista.
  • UNDP työskentelee Azerbajanin hallituksen kanssa saadakseen maaseudun naiset aktiiviseksi osaksi julkista elämää ja taloutta.
  • Yli 200 naista on käynyt hankkeen yrittäjyyskoulutuksessa ja luennoilla, joita naisten keskuksessa Sabirabadissa on pidetty.
  • Hanke on tukenut 12 yrityksen perustamisessa ja laajentumisessa. Jotkut yrittäjistä ovat jopa voineet palkata lisätyövoimaa paikallisista naisista.
  • Hankkeen seuraavassa vaiheessa tarkoituksena on levittäytyä muille maaseutualueille ja keskittyä erityisesti nuorten ja vammaisten naisten kanssa tehtävään työhön.Hankeen tavoite on kannustaa naisia ottamaan osaa talouselämään ja vahvistaa heidän rooliaan paikallisessa päätöksenteossa. Tarkoitus on myös tiedottaa yksityistä sektoria ja kaikkia yhteisön jäseniä sukupuolikysymyksistä ja niistä hyödyistä, joita saavutetaan, kun naiset ovat aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

Yhteistyön tuloksena alueen ensimmäimmäinen naisten keskus avasi ovensa Sabirabadissa. Keskus tarjoaa turvallista julkista tilaa, joka on niin pitkään ollut paikallisten naisten ulottumattomissa. ”Keskuksen tärkein tehtävä on tarjota ympäristö, jossa naiset voivat kouluttautua ja jossa syntyy todellisia sosiaalisia ja taloudellisia mahdollisuuksia”, sanoo Aygun Aliyeva, keskuksen johtaja.

Yli 200 naista on osallistunut koulutuksiin ja seminaareihin keskuksessa. Rena Mehraliyevakke sai yrittäjyyskurssin pilottivaiheessa tarvittavat tiedot sekä riittävästi itseluottamusta toteuttaa pitkäaikainen unelmansa perustaa hää- ja tapahtumapalvelu.

”Ennen tätä hanketta en ollut kukaan, vain kotivaimo istumassa kotona, täysin riippuvaisena miehestäni. Aloin tuntea itseni hyödyttömäksi”, Rena muistelee. ”Ainut, mitä saatoin antaa yhteiskunnalle, olivat kaksi lastani. En voinut toteuttaa unelmiani kun en tiennyt, mistä aloittaa.”

Renan yritys oli yksi 12:sta, joille myönnettiin starttirahaa ja sille on selkesäti tilausta. Lukuisia tilauksia virtasi sisään heti ovien avauduttua, ja nyt yritys laajentaa toimintaansa Sabirabadin ulkopuolelle kun asiakkaat ympäri alueen ovat ottaneet sen omakseen.

”Tämän hankkeen myötä olen oppinut paljon. Oli huikeaa saada viimein pystyyn yritys, josta olen niin pitkään haaveillut”, sanoo Rena. ”Minua kunnioitetaan kylässä, koska olen menestynyt. Haluan, että muutkin naiset Sabirabadissa saavat kunnioitusta menestyksen myötä.”

Monet muutkin naiset ovat perustaneet yrityksen tai laajentaneet toimintaansa kurssin käytyään. Jotkut ovat palkanneet muita naisia palkkalistoilleen. WRC on auttanut yli 50 naista hakemusten kirjoittamisessa ja haastattelutaitojen parantamisessa. Osanottajilla on ollut mahdollisuus harjoittaa uusia taitojaan keskuksen järjestämillä työmessuilla, joihin osallistui yli 20 yritystä ja valtion ohjelmaa etsien ammattitaitoisia työnhakijoita.

Elvin Alivev, Sabirabadin pankin johtaja, painottaa työmessujen merkitystä ja naisten asemaan panostamista elinkeinoelämässä. ”Naiset ovat merkittävä osa päätökösentekoa”, hän sanoo. ”Naisten ottaminen vakavasti tekee yrityksestä tuotteliaamman ja dynaamisemman muutosten edessä. On meidän keskeinen tavoitteemme palkata ammattitaitoisia naisia.” WRC:n viesti on, että naisten voimauttaminen vahvistaa koko yhteisöä.

Samaan aikaan UNDP Azerbaidzan on työskennellyt valtion virkamiesten kanssa, jotta he löytävät sopivat poliittiset työkalut maaseudun naisten voimauttamiseksi talouselämässä.

Valiokunnan varapuheenjohtaja, Sagard Gahramanova, on tyytyväinen hankkeen menestyksestä ja odottaa innolla yhteistyön syvenemistä. ”SCFWCA ja UNDP ovat työskennelleet kovasti ja jakaneet tietoa naisten voimauttamisesta. Naisten, jotka kasvattavat tulevisuuden sukupolvia”, hän sanoi. ”Olemme valmiita tekemään yhtestyötä tämän asian tiimoilta UNDP:n kanssa, ei ainostaan paikallisesti, vaan myös laajemmalla alueella.”

Yhteistyö UNDP:n kanssa on osa Azerbaidzanin hallituksen strategiaa päästä tavoitteisiinsa ensimmäisen ja kolmannen vuosituhattavoitteen sekä naisten aseman ja sukupuolien välisen tasa-arvon parantamiseksi asetettujen Pekingin sopimuksen ja toimintasuunnitelman kanssa.

Koska pilottihanke Sabirabadissa on ollut menestyksekäs, UNDP suunnittelee laajentavansa hanketta muihin maaseutuyhteisöihin Azerbaidzanissa. Erityinen toive tulevaisuudessa on nuorten ja vammaisten naisten saaminen mukaan. Tavoitteena on varmistaa, että naisten ääni tulee kuulluksi ja ettei yksikään nainen tule leimatuksi ”pahaksi tytöksi”, jos hän hakee paikkaa julkisessa elämässä.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global