Tasa-arvo on kestävän kehityksen keskiössä

kestäväkehitysSukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten vaikutusvallan lisääminen ovat keskeinen osa UNDP:n kehitysyhteistyötä. Työ sisältää naisten ja tyttöjen yhdenvertaisten oikeuksien puolustamista sekä syrjinnän ja stereotyyppisten sukupuoliroolien torjumista.

 

Sukupuolten tasa-arvo, joka perustuu ihmisoikeuksiin, tunnustetaan sekä tärkeänä kehitystavoitteena itsessään että edellytyksenä kestävän kehityksen toteuttamiselle. Kun epätasa-arvo torjutaan ja poliittisia käytänteitä uudistetaan, naisten ja tyttöjen toimintamahdollisuudet tulevat todeksi. Silloin he voivat edistää osallistavaa, oikeudenmukaista ja kestävää kasvua.  Naisten sitoutumisen myötä köyhyyden hävittäminen tulee mahdolliseksi, samoin kuin kestävät kulutus- ja tuotantomallitsekä ekosysteemien ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

UNDP tekee yhteistyötä kansallisten kumppanien kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi tukemalla toimia, joilla vähennetään ja poistetaan kynnyksiä naisten taloudellisen toimivallan tieltä. Tähän liittyvät kysymykset naisten palkattomasta työstä ja ihmisarvoisista työmahdollisuuksista sekä poliittisten ja oikeudellisten uudistusten tukeminen. Tavoite on, ettätaloudelliset oikeudet, kuten maan ja kiinteistöjen omistus, kuuluvat myös naisille. Lisäksi tärkeää on sukupuolinäkökulman sisällyttäminen julkiseen talouteen ja budjetteihin.

Jos naisilla ja tytöillä ei ole täysimääräisiä oikeuksia ​​kaikilla elämänalueilla, inhimillinen kehitys ei voi edetä. UNDP tekee yhteistyötä muiden YK-järjestöjen sekä kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuudet lisääntyisivät. UNDP kiinnittää erityistä huomiota naisiin ja tyttöihin, jotka kohtaavat moniulotteista syrjintää. Tämä tarkoittaa syrjintää, joka aiheutuu esimerkiksi etnisestä taustasta, alkuperäisväestöön kuulumisesta tai on muuttoliitteen aiheuttamaa.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global