Biokaasu vie Etiopiaa kohti ympäristöystävällistä kasvua

Kuva: UNDP Etiopia

Etiopian kansallisen uusiutuvan energian laboratoriossa Addis Abebassa asiantuntijaryhmä tarkastelee kiinnostuneena pilottia, joka mahdollistaa biomassan anaerobisen hajottamisen ja metaanin tuottamisen. Laitteen avulla on tarkoitus tuottaa metaania kompostoidusta jätteestä ja kerätä tarkkaa dataa biokaasun tuottamisesta. Tämä data edesauttaa kehittämään vihreämpää teknologiaa sekä kotitalouksien että yritysten käyttöön maanlaajuisesti. 

“Tämä auttaa ymmärtämään sen, että biokaasua voi kerätä niin ihmis-, eläin- kuin kasviperäisestä jätteestä. Datan kerääminen on erittäin tärkeä, sillä kaikki Etiopiassa tehdyt biomassatutkimukset ovat tähän asti pohjautuneet tietoihin, joita on kerätty muista kehittyvistä maista, kuten Intiasta ja Kiinasta”, selitää Yeshak Seboka, Energiaministeriön vanhempi asiantuntija.

Pääkohdat

  • Etiopian sähkönjakeluverkosto kattaa yli 50 prosenttia maasta, mutta vain 30 prosentilla maan väestöstä on mahdollisuus sähkön käyttämiseen.
  • Yli 80 prosenttia maan energiasta tulee polttopuusta ja puuhiilestä, mikä on johtanut sekä korkeisiin kasvihuonekaasupäästöihin että metsien tuhoutumiseen.
  • UNDP:n tuella 91 aluetta on hyötynyt 16 vihreän teknologian innovaatioiden käyttöönotosta.

YK:n kehitysohjelma UNDP on hankkinut tarvittavan teknologian osana tukeaan Etiopian Climate Resilient Green Economy -strategialle. Tavoitteena on saavuttaa keskitulotasoinen talous ilman hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2025 mennessä. Kehitystä tukee myös Norjan Energy+ Initiative, joka on tarjonnut teknistä ja taloudellista tukea 450 000 eurolla. Tuki on mahdollistanut uusiutuvien energialähteiden prototyyppien suunnittelun, tuotannon ja laadun kontrolloinnin. 

Kerätty data auttaa erityisesti maanviljelijöitä siirtymään fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen ja öljyn käyttämisestä monipuolisempien energialähteiden hyödyntämiseen. Yli 80 prosenttia Etiopian nykyisistä energialähteistä tulee kiinteästä biomassasta, kuten polttopuusta ja puuhiilestä, mikä on johtanut sekä korkeisiin kasvihuonekaasupäästöihin että metsien tuhoutumiseen. Kierrättämällä biohajoavaa ja muuta orgaanista jätettä maanviljelijöiden on mahdollista saada kestävää, edullista ja puhdasta energiaa, joka mahdollistaa esimerkiksi kotitalouksien valaisemisen ja helpottaa arkiaskareita. 

Uusien käytäntöjen vakiintuessa, biokaasuteknologia tulee helpottamaan erityisesti niiden maaseudulla asuvien naisten ja lasten taakkaa, jotka viettävät viikoittain jopa kymmenen tuntia puun keruuseen. Teknologian kehittyminen ja uusien energialähteiden käyttöönotto parantaa myös sisäilman laatua ja parantaa pienviljelijöiden kilpailukykyä. 

Projekti tehostaa hallituksen kykyä suunnitella ja toteuttaa tuloksiin perustuvaa politiikkaa, resurssien sijoittamista sekä tiedonhallintaa. Tuloksien esittely edesauttaa hallituksen pyrkimyksiä kampanjoida uusiutuvien energianlähteiden käyttöönoton puolesta erityisesti kotitalouksien ja pienyritysten kohdalla. Projektin avulla paikallishallinnon toimijat pystyvät myös paremmin hallitsemaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan teknistä tutkimustyötä energiakehityksestä yksityisen sektorin ja yliopistojen kanssa.

Laboratorion johtaja Birhanu Woldu esittelee muutamia lisälaitteita, jotka UNDP on hankkinut ja asentanut. Uudet turbiinit voivat tuottaa jopa 100 kilowatin edestä energiaa 1500 maaseudun kotitaloudelle. Woldun mukaan laboratorio voi uusien laitteiden avulla lisätä huomattavasti uusiutuvan energian tuotantoaan sekä määrällisesti että laadullisesti ja vastata näin kasvavaan sähköntarpeeseen.

Laboratorion yhteyteen perustettu työpaja tuottaa yhteistyössä hallituksen kanssa tarvittavia laitteistoja ja ohjelmistoja esimerkiksi aurinkopaneeleita ja tuulimyllyjä varten työllistäen erityisesti nuoria ja naisia. UNDP:n tukema vihreän teknologian suunnitelma on tähän mennessä hyödyttänyt 91 aluetta ottamalla käyttöön 16 vihreän teknologian innovaatiota. 

Etiopian kunnianhimoinen energiapolitiikka pyrkii tuottamaan sähköä 90 prosentille maan kansalaisista vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä maan sähkönjakeluverkosto kattaa 55 prosenttia maasta, mutta vain 30 prosenttia etiopialaisista pystyy hyödyntämään sähköä. Asukaskohtaisen energiankulutuksen on arvioitu olevan 100 kilowattituntia, mikä jää kauas jopa Saharan eteläpuolisen Afrikan sähkönkulutuksen keskiarvosta, joka on 521 kilowattituntia asukasta kohdin. 

Projektin pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa Etiopian kansallista kykyä hyödyntää tehokkaasti maan omia uusiutuvia energialähteitä sekä tehostaa teknologisten innovaatioiden syntymistä ja niiden hyödyntämistä vihreän kasvun edistämiseksi. 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global