Malawissa jätteet ovat osa kestävää kehitystä

Kuva: UNDP Malawi

Malawin pääkaupungin Lilongwen Mtandiren hökkelikylässä asuvalle Norah Baziwelille perheen elättäminen ei ole ollut aina mutkatonta. Joka-aamuisten askareiden ja lasten kouluun lähtemisen jälkeen Norah suuntasi tusinan muiden työttömien naisten lailla kaupungin kaatopaikalle seuloakseen jätekasoja. Jätteiden seasta naiset ottivat talteen materiaaleja, jotka he muuttivat myytäviksi tuotteiksi, kuten muovimatoiksi ja käsilaukuiksi. Kovista pyrkimyksistä huolimatta voitot tästä jäivät pieniksi tuotteiden heikon laadun vuoksi.

“Jouduin ponnistelemaan kovasti, jotta muovimatoista saadut varat olisivat riittäneet”, Norah selittää ja jatkaa: ”yrityksistä huolimatta en kyennyt ostamaan kaikkia välttämättömiä elintarvikkeista ja lapseni joutuivat usein menemään nukkumaan tyhjällä vatsalla.”

Pääkohdat

  • Noin 160 paikallista yrittäjää, joista 145 on naisia, on saanut jätteiden oikeaoppiseen käsittelyyn tarvittavaa koulutusta.
  • Yli 80% Malawissa tuotetusta jätteestä on luonnonmukaista, joka voidaan muuttaa lannaksi.
  • Jokainen jäteyrittäjä kerää jopa 100 kiloa uudelleenkäytettäviä materiaaleja viikoittain.

Vuonna 2010 Norahin onni kääntyi kun YK:n kehitysohjelma UNDP ja YK:n asuinyhdyskuntaohjelma UN Habitat aloittivat Waste for Health -projektin. Norah ja alueen 36 muuta naista saivat koulutusta siihen, kuinka kerätty jäte saadaan muutettua tehokkaasti lannaksi. Lanta on luonnonmukaisen vaihtoehto lannoitteelle ja mahdollistaa nopeamman ja paremman sadon. Projektin avulla Norah pystyy elättämään perhettään pienellä lisävaikutuksella. “Kun kuulin tästä projektista, tiesin, etten hyötyisi työstä ainoastaan taloudellisesti, vaan pystyisin hyödyntämään oppimaani myös omasa puutarhassani ja lisäämään näin omaa satoani”, hän kertoo.  

Naisten ryhmä toimii osana Lilongwen kaupunginvaltuustoa, kiertäen alueen kotitalouksia kerätäkseen jätettä. Naiset lajittelevat jätteen muoveihin, lasiin ja paperiin ja keräävätt epäsuotavan jätteen monttuihin, joissa se poltetaan. Näin estetään bakteereiden lisääntyminen. Jokainen ryhmään kuuluva kerää miltei 100 kiloa uudelleenkäytettävää materiaalia jättäen hyödyttömän jätteen keräämisen ja sen turvallisen hävittämisen kaupunginvaltuuston vastuulle.

Jätteen maatuminen ja sen muuttuminen lannaksi kestää noin neljä viikkoa. Tämän jälkeen lanta pussitetaan ja myydään pienviljelijöille sekä paikallisille omiin puutarhoihin käytettäväksi. 50 kilon lantasäkistä saatava tuotto voi nousta jopa 100 euroon. Tärkeimpänä ostajana on Malawin suurin kukkien kasvattaja ostaen miltei kaiken tuotetun lannan.  

Norah myy kuukausittain keskimäärin 30 kiloa lantaa ansaiten näin noin 45 euroa. Tämä riittää perheen elättämiseksi ja lasten koulunkäynnin kustantamiseksi.

“Peruselintarvikkeet kuten sokeri, suola ja saippua eivät ole enää harvoin saatavissa olevia ylellisyystuotteita. Minulla on varaa jopa kunnolliseen päivittäiseen ateriaan”, Norah kertoo.

Projektilla on useita hyötyjä. Työttömät naiset ovat nyt koulutettuja, he osaavat käsitellä jätteitä oikein menetelmin ja he voivat ansaita elantonsa projektin avulla. Lilongwen asutusalueet ovat myös paljon siistimmät ja kotitalouksien taloudellinen asema on vahvistunut. Projekti on myös parantanut erityisesti Mtandiren hökkelikylien ympäristöolosuhteita.

Täydet ja törkyiset jäteastiat ovat aiemmin olleet suurena osasyynä bakteereiden leviämiselle. Nykyään veden välityksellä leviävien tautien, kuten koleran ja punataudin tartunnat ovat vähentyneet. Vaikuttavana tekijänä on ollut naisten tekemä jätealueiden siivoaminen.

Projektin lisäksi UNDP on auttanut Lilongwen kaupunginvaltuustoa puhdistamaan viiden hehtaarin kokoisen kaatopaikan. Nyt alueella asuvat keräävät kierrätettävät materiaalit, kuten pullot, paperin ja muovin keräystä varten.

UNDP:n 6700 euron lahjoituksella projektiin osallistuneille naisille rakennettiin vaja, jonne he ovat voineet sijoittaa tuotantonsa kotiensa sijaan. Projektin aloittaneiden yli 30 naisen lisäksi koulutusta jätteiden kierrätysprosessista ja lannan tuotannosta on saanut yli 60 naista lisää.

Mtandiren alueen toiminnan innoittamana Lilongween on muodostunut useita uusia jäteyrityksiä. Projektin kautta koulutuksensa saaneet jakavat neuvojaan eteenpäin ja jätetoimintaa on aloitettu myös köyhällä Blantyren alueella, jossa suurimpina asiakkaina toimii jopa Malawin keskuspankki.

Vuoden 2015 alussa lannan myynnistä saavutetut kumulatiiviset tuotot olivat noin 15 200 euroa. Todellinen summa on mitä luultavimmin vielä korkeampi, sillä kaikki kauppiaat eivät kirjaa myyntejään ylös. 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global