Yhteisöradiot tuovat ihmisten äänet kuuluviin Laosissa

Community Participation and Communication Support Programme pyrkii lisäämään ja tehostamaan tiedonkulkua myös syrjäisimpien ja köyhimpien alueiden kotitalouksiin yhteisöradiokanavien välityksellä Laosissa. Kuva: UNDP

Mouddala Keonheun saapuu Lakonephengin yhteisön radioasemalle Laosissa. Hän on paikallisen koulun opettaja, ja joka päivä töiden jälkeen hän suuntaa radioasemalle oppikirjojen kanssa lähettämään perusopetusohjelmaansa. Ohjelma saavuttaa yli 45 000 ihmistä, joista suurimmalla osalla ei muuten olisi pääsyä edes kaikkein perustavimman laatuisen opetuksen piiriin.  

Mouddala tekee vapaaehtoistyötä radiossa vaikuttaakseen yhteisönsä asenteisiin koulutusta kohtaan. ”Yritän saada ihmiset ymmärtämään koulutuksen tärkeyden, jotta he pitäisivät lapsensa koulussa. Tällä hetkellä monet nuorista jättävät opintien kesken liian aikaisin”, Mouddala sanoo. 

Kuluneiden vuosien aikana monet Mouddalan lahjakkaat nuoret oppilaat ovat jättäneet koulun kesken ja lähteneet Thaimaahan töihin, jotka eivät vaadi laajaa ammattitaitoa, ja jotka tarjoavat vain heikon toimeentulon. Tämä kansallinen ongelma, joka johtuu riittävän koulutuksen, tiedon ja töiden puutteesta, lisää Laosin sukupolvelta toiselle periytyvää köyhyyttä.

Pääkohdat

  • 63 prosenttia maan väestöstä asuu syrjäisissä kylissä, joista moniin on mahdoton päästä suurimman osan aikaa vuodesta monsuunisateiden takia.
  • Radio-ohjelmat ovat lisänneet rokotettujen lasten määrää puolella.
  • Terveyspalveluita raskautensa aikana käyttäneiden naisten määrä on lisääntynyt melkein 70 prosenttia.

Haasteellinen viestintäympäristö

Kestävän ja oikeudenmukaisen kehityksen edistäminen Laosissa ei ole mutkatonta. 63 prosenttia maan väestöstä asuu erittäin syrjäisissä vuoristokylissä, joista moniin on mahdoton päästä suurimman osan aikaa vuodesta monsuunisateiden takia. Terveydenhuolto, julkiset palvelut ja toimiva infrastruktuuri eivät tavoita monia yhteisöjä.  

Community Participation and Communication Support Programme on Laosin informaatio-, kulttuuri- ja turismiministeriön ja YK:n kehitysohjelma UNDP aloittama ohjelma, jota tukee kehitysapuun keskittyvä hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam. Ohjelma pyrkii lisäämään ja tehostamaan tiedonkulkua myös syrjäisimpien ja köyhimpien alueiden kotitalouksiin yhteisöradiokanavien välityksellä. Yhteisöradion tavoitteena on saada kaikista syrjäytyneimpien ryhmien, kuten naisten ja etnisten vähemmistöjen, ääni kuuluviin. 

Yhteisöradiohankkeen menestys on merkittävä, kun ottaa huomioon median rajoittuneen toimintaympäristön Laosissa. Toimittajien suojelun puute, vähäinen koulutus ja epävarmuus tiedotusvälineitä koskevia lakeja kohtaan hankaloittavat kokonaiskuvan muodostamista niistä ongelmista, joita laolaiset kohtaavat. 

Paikallista kehitystä tiedonjaon kautta

Vapaaehtoiset pitävät yllä seitsemää yhteisöradiota neljässä maakunnassa ja lähettävät ohjelmia kahdeksalla etnisellä kielellä. Ohjelmien sisältö muodostuu paikallisista uutisista ja tapahtumista. 

Vapaaehtoisen Thongmy Keothongdamin radiolähetykset keskittyvät paikallisiin uutisiin ja julkisten palveluiden ilmoituksiin. Lähetykset ovat khtengin kielellä, joka on Thongmyn äidinkieli ja yksi Laosin alkuperäiskielistä. Hallitus toimii laosin kielellä, ja lähetyksillään Thongmy murtaa yhteisönsä ja hallituksen välistä kielimuuria.

Radiokanavalla vapaaehtoisesti työskentelevät saavat hyödyllistä oppia radio-ohjelmien tuottamisesta ja lähettämisestä sekä laitteiston huoltamisesta. Tämä kasvattaa vapaaehtoisten itsevarmuutta ja antaa heille mahdollisuuden muokata radio-ohjelmia yhteisön tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. 

“Olen nähnyt radio-ohjelmien vaikutukset yhteisössä ja erityisesti naisissa. Työskentely yhteisöradiossa on antanut minulle itsevarmuutta ja uskoa siihen, että voin rohkaista ihmisiä muuttamaan elämäänsä parempaan suuntaan”, sanoo Khamla, joka on yksi vapaaehtoisista. 

Radiolla, joka on ensisijainen tiedonlähde monelle, on suuri rooli yhteisöjen kehityksessä. Esimerkiksi Xien Khouangin maakunnassa annettujen rokotteiden määrä on lisääntynyt yli puolella ja terveyspalveluita raskautensa aikana käyttäneiden naisten määrä on lisääntynyt melkein 70 prosenttia. Radioaseman vapaaehtoistyöntekijät ovat myös saaneet tunnustusta luonnonkatastrofien jälkeisestä ja niitä ehkäisevästä työstään.

Haasteena toiminnan jatkuvuuden takaaminen

Huolimatta siitä positiivisesta vaikutuksesta, mikä yhteisöradioilla on ollut maaseudun kehitykseen, monien radioasemien toiminta on huteralla pohjalla. Radio-ohjelmien jatkuvuutta vaarantaa heikko rahoitustilanne, vapaaehtoisten riittämätön määrä, radioasemien hallinta, lähetysten laatu ja hankkeen saama alueellinen tuki. Osa asemista on myös eristettynä kalliiden ja usein käyttökelvottomien matkapuhelimien ja olemattoman internetyhteyden takia. 

Kaikesta huolimatta hallitus tiedostaa yhteisöradioiden merkittävän roolin maan kehityksessä. ”On tärkeää, että ihmisten äänet tulevat esiin”, informaatio-, kulttuuri- ja matkailuministeriön apulaisministeri Savankhone Razmountry toteaa ja jatkaa: ”Meidän on varmistettava radioasemien jatkuvuus kehityksen viestintäkanavana ja alueiden rikkaan kulttuurin säilyttäjänä.”

Mouddalalle päivittäinen matka paikalliselle radioasemalle on vaivan arvoinen. Hän säätää mikrofoniaan hymyillen ja selittää ajatustaan yhteisönsä suurimmasta haasteesta: ”Koulunkäynnin jatkaminen ja opiskelu ovat parhaita vaihtoehtoja lasten tulevaisuutta ajatellen. Liian moni lapsi ei kuitenkaan voi jäädä kouluun. Tämän takia yhteisöradio on tärkeä. Se opettaa niitä, jotka haluavat oppia ja antaa koulutusta vailla oleville ihmisille keinon tulla kuulluksi.”

Mouddalan kaltaisten yhteisön johtohahmojen toimittamien tehokkaiden radio-ohjelmien avulla Laosin syrjäisimpien ja köyhimpien yhteisöjen äänet tulevat kuulluksi. 

 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global