Millaisen maailman haluamme?


Vuonna 2000 maailman johtajat sopivat, kuinka maailmasta tehtäisiin parempi paikka. Asetettiin kahdeksan tavoitetta, jotka päätettiin saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Näistä vuosituhattavoitteista (Millennium Development Goals, MDGs) kolme on jo saavutettu: köyhyys on puolitettu, slummeissa asuvien elinolosuhteet sekä puhtaan veden saatavuus on parantunut, ja yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. Matkaa on kuitenkin vielä jäljellä ja pyrkimyksiä tavoitteiden saavuttamiseksi on nopeutettava, jotta ne voitaisiin saavuttaa määräaikaan mennessä.

Määräajan lähestyessä keskustelu kansainvälisessä yhteisössä kiihtyy: mitkä ovat kehityksen haasteet vuoden 2015 jälkeen ja miten niihin voidaan vastata? Maailmanlaajuinen vuoropuhelu aiheesta "millaisen maailman haluamme?" on käynnissä.

Prosessin avoimuuden ja osallistavuuden takaamiseksi Yhdistyneet kansakunnat (YK) on käynnistänyt ennennäkemättömän kansallisten ja kansainvälisten vuoropuhelujen sarjan ihmisille eri puolilta maailmaa ja kaikista yhteiskunnan osista. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin yhdessä UNDP:n pääjohtaja Helen Clarkin kanssa esittelemä “A Million Voices: The World We Want” -raportti on yhteenveto näistä julkisista keskusteluista ja mielipidekyselyistä. Vuoropuheluihin oli osallistunut jo yli 1,3 miljoonaa ihmistä kaikista 193 YK:n jäsenmaasta kun raportti julkaistiin syyskuussa 2013. Nämä keskustelut paljastivat, että ihmiset odottavat hallitusten ja kansainvälisen yhteisön luovan edellyksiä sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle rauhallisissa ja turvallisissa olosuhteissa planeetan kantokyvyn asettamien rajojen sisällä. Yksittäisiä asioita tarkastellessa, vaatimukset paremmasta koulutuksesta ja terveydenhuollosta, rehellisestä ja reagoivasta hallituksesta sekä työpaikoista ovat hallinneet keskusteluja ympäri maailmaa.

Tulevaisuuden kehitystavoitteiden tulisi rakentua vuosituhattavoitteiden avulla saavutettujen edistysaskelien pohjalle, ottaen kuitenkin huomioon jatkuvan kehitystä jarruttavan epätasa-arvoisuuden sekä ihmiskuntaa ja maapalloa kohtaavat uudet haasteet. Tavoitteiden tulee olla myös rohkeita ja kunnianhimoisia – tavoitteita, jotka viestivät koko ihmiskunnalla sekä kaikille yhteiskunnille tärkeistä muutoksista. Lisäksi tavoitteiden on oltava konkreettisia, innostavia ja mahdollistavia. Uuden agendan tulisi koskea kaikkia maailman maita ja tuoda yhteen kestävän kehityksen kolme eri ulottuvuutta (sosiaalinen kehitys, ympäristö ja talous).

Oheisessa videossa YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kutsuu keskusteluja vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista "kaikista kattavimmaksi maailmanlaajuiseksi kehitysprosessiksi historiassa:

Katso myös  UNDP:n asiantuntija Olav Kjørvenin haastattelu ennennäkemättömistä keskusteluista:

Vaikuta! Osallistu ja päätä, miltä maailman tulisi näyttää

Osallistu maailmanlaajuiseen MY World - tutkimukseen, joka on osa ennennäkemättömiä YK-johtoisia maailmanlaajuisia keskusteluja vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. Kysely asioista, jotka merkitsevät sinulle kaikkein eniten vie vain muutaman minuutin.

OSALLISTU: WWW.MYWORLD2015.ORG
Lue ja lataa raportti “A Million Voices: The World We Want”

Raportti on yhteenveto julkisista keskusteluista ja mielipidekyselyistä, joihin osallistui yli 1,3 miljoonaa ihmistä kaikista 193 YK:n jäsenmaasta elokuusta 2012 lähtien.

Lue lisää