UNDP ja vuoden 2015 jälkeiset kehitystavoitteet

Uusi vuoden 2015 jälkeinen kehitysagenda on hyvin tärkeä osa YK:n kehitysohjelma UNDP:n työtä. UNDP on muun muassa osallistunut kehitysagendan suunnitteluun YK:n kehitysryhmä UNDG:n kautta, jonka puheenjohtajana toimii UNDP:n pääjohtaja Helen Clark. UNDG on YK:n operatiivisten kehitysjärjestöjen yhteistyöelin ja se yhdistää 32 YK:n rahastoa ja ohjelmaa, jotka muun muassa toteuttavat maailmanlaajuisen keskusteluprosessin uusista kehitystavoitteista.

Tämän lisäksi UNDP jakaa YK:n vuoden 2015 jälkeisiä kehitystavoitteita koskevan työn puheenjohtajuuden yhdessä YK:n pääsihteeristön taloudellisten ja sosiaalisten asiain osaston (UN DESA) kanssa. Lisäksi UNDP on ollut mukana kirjoittamassa Realizing the Future We Want For All -raportin suosituksia.

UNDP tukee ja isännöi YK:n korkean tason paneelin sihteeristöä sekä Rio+20­ kokouksessa kesäkuussa 2012 perustettua avointa työryhmää kestävän kehityksen tavoitteiden laatimiseksi (Open Working Group on Sustainable Development Goals). Molemmat sihteeristöt sijaitsevat UNDP:n toimistossa New Yorkissa.

UNDP koordinoi kansallisia prosesseja YK-järjestöjen kehitysyhteistyön maatason koordinaattorina (UN Resident Coordinator). Yhteistyössä hallitusten ja muiden toimijoiden kanssa UNDP järjesti myös yhteensä neljä yhdestätoista kansainvälisestä temaattisesta keskustelusta ja antoi panoksensa lisäksi neljään muuhun keskusteluun.

YK:n maatason tiimit, jotka järjestivät suurimman osan kansallisista keskusteluista korostavat keskusteluissa niiden ihmisryhmien kuulemista, jotka jätetään usein prosessien ulkopuolelle – kuten naisten, nuorten, ja vammaisten. Ennen vuoden 2013 “A Million Voices: The World We Want” -raportin julkaisua äänestystiimit muun muassa patikoivat syrjäkyliin Perussa ja Ruandassa antaakseen ilman matkapuhelimia tai internetiä eläville yhteisöille mahdollisuuden osallistua keskusteluun.

Katso UNDP:n apulaisjohtaja Rebeca Grynspanin haastattelu vuosituhattavoitteista ja vuoden 2015 jälkeisestä kehitysagendasta:

MY World 2015

Osallistu maailmanlaajuiseen MY World - tutkimukseen, joka on osa ennennäkemättömiä YK-johtoisia maailmanlaajuisia keskusteluja vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. Kysely asioista, jotka merkitsevät sinulle kaikkein eniten vie vain muutaman minuutin.

OSALLISTU: WWW.MYWORLD2015.ORG
Lue ja lataa raportti “A Million Voices: The World We Want”

Raportti on yhteenveto julkisista keskusteluista ja mielipidekyselyistä, joihin osallistui yli 1,3 miljoonaa ihmistä kaikista 193 YK:n jäsenmaasta elokuusta 2012 lähtien.

Lue lisää