Vuoden 2015 jälkeiset kehitystavoitteet puhuttivat myös Helsingissä

comm
Kehitysyhteistyöstä ja kehityspolitiikasta vastaava alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen piti loppupuheenvuoron Liberiassa järjestetyssä Post-2015 konsultaatiossa, joka keskittyi konflikteihin ja hauraisiin valtioihin. Kuva: S. Winter/UNMIL

Suomi isännöi 13. maaliskuuta 2013 Helsingissä kansainvälistä konferenssia, jossa keskusteltiin konfliktien, väkivallan ja katastrofien tuhoisista vaikutuksista sekä uusista vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. Kokous oli osa maailmanlaajuista keskusteluprosessia, joka pyrkii vastaamaan uusiin kehityshaasteisiin vuosituhattavoitteiden määräajan umpeutumisen jälkeen.

Katastrofit lisäävät köyhyyttä ja hidastavat kehitystä. Helsingissä pohdittiin, mitä yhtymäkohtia kehityksellä sekä konflikteilla, väkivallalla ja katastrofeilla on ja muotoiltiin kehitystavoitteita, joilla niihin voidaan vaikuttaa.

Helsingin konferenssin järjestivät YK:n kehitysohjelma UNDP, YK:n rauhanrakentamisen tukitoimisto PBSO, YK:n katastrofiriskin vähentämisen tukitoimisto UNISDR ja YK:n lastenrahasto UNICEF yhteistyössä Suomen ulkoasiainministeriön kanssa.