Tavoite 1: Ei köyhyyttä  

kuva: UNICEF

Köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissa kaikkialta

Köyhyyden poistaminen kaikissa muodoissaan on edelleen yksi suurimmista ihmiskunnan haasteista. Vaikka äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on miltei puolittunut – vuoden 1990 1,9 miljardista ihmisestä 836 miljoonaan vuonna 2015 – liian moni joutuu edelleen kamppailemaan perustarpeidensa täyttymisen kanssa.

Maailmanlaajuisesti yli 800 miljoonaa ihmistä elää edelleen alle 0,9 eurolla päivässä ja heistä moni on vailla riittävää ravintoa, puhdasta juomavettä sekä jätehuoltoa. Nopea talouskasvu kehittyvissä maissa kuten Kiinassa ja Intiassa on nostanut miljoonia äärimmäisestä köyhyydestä, mutta kehitys ei ole jakautunut tasaisesti. Naiset elävät miehiä todennäköisemmin köyhyysrajan alapuolella, mikä juontaa juurensa epätasa-arvoisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä omistuksen jakautumisesta.

Kehitys on ollut vaatimatonta myös muilla alueilla kuten Etelä-Aasiassa ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, joissa elää noin 80 prosenttia maapallon äärimmäisestä köyhyydestä kärsivistä ihmisistä. Tämän luvun odotetaan kasvavan ilmastonmuutoksen, konfliktien ja heikentyneen ruokaturvan vaikutuksista johtuen.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kunnianhimoinen sitoumus lopettaa köyhyys sen kaikissa muodoissa vuoteen 2030 mennessä, ja viedä näin loppuun vuosituhattavoitteilla aloitettu työ. Tämä edellyttää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suojelemista lisäämällä resurssien ja palveluiden käyttöä sekä tukemalla konfliktien ja luonnonkatastrofien runtelemia yhteisöjä.

* * * 

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista ensimmäinen on köyhyyden poistaminen. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö. 

* * * 

Ensimmäisen tavoitteen alatavoitteet:                                                      

1.1 Poistaa vuoteen 2030 mennessä äärimmäinen köyhyys (nykymittarien mukaan ihmiset, jotka elävät alle 1,25 dollarilla päivässä).

1.2 Vähentää vuoteen 2030 mennessä ainakin puolella niiden kaikenikäisten ihmisten määrää, jotka kansallisten määritelmien mukaan elävät köyhyydessä.

1.3 Toteuttaa kansallisesti asianmukaiset sosiaaliturvajärjestelmät ja -toimenpiteet, sosiaaliturvan vähimmäistasot mukaan lukien, sekä saavuttaa merkittävä vakuutussuoja köyhille ja huono-osaisille vuoteen 2030 mennessä.

1.4 Taata vuoteen 2030 mennessä, että kaikilla, erityisesti köyhillä ja huono-osaisilla, on yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin sekä mahdollisuus peruspalveluihin, maan ja muunlaisen omaisuuden omistukseen sekä hallintaan, perintöön, luonnonvaroihin, uuteen teknologiaan ja rahoituspalveluihin, esimerkiksi mikrorahoitukseen.

1.5 Kehittää köyhien ja huono-osaisten sopeutumiskykyä vuoteen 2030 mennessä ja vähentää heidän alttiuttaan ja haavoittuvuuttaan ilmastoon liittyville ääri-ilmiöille ja muille taloudellisille, sosiaalisille ja ympäristöön liittyville tuhoille sekä katastrofeille.

1.a Taata merkittävä resurssien mobilisointi eri lähteistä, esimerkiksi tehostetun kehitysyhteistyön kautta, jotta kehitysmaille, erityisesti vähiten kehittyneille maille, voidaan tarjota riittävät ja ennakoitavissa olevat keinot toimeenpanna ohjelmia ja politiikkoja, jotka tähtäävät köyhyyden poistamiseen kaikissa muodoissaan.

1.b Luoda kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla järkevät, köyhien asemaa edistäviin ja sukupuolten tasa-arvon huomioiviin kehitysstrategioihin perustuvat toimintakehykset, jotka tukevat tehostettuja investointeja köyhyyden poistamiseen.

 

 

 

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelm
Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelm

Työmme

Kuva: UNDP Vietnam
Köyhyys vähenee Vietnamissa

Vietnamista voi hyvällä syyllä puhua kehityksen menestystarinana, sillä maa puolitti äärimmäisen köyhyyden jo vuonna 2002. Muidenkin YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on mahdollista tai peräti todennäköistä, vaikka esimerkiksiLue lisää 

UNDP:n hätätyöpaikkaohjelman avulla tienatuilla säästöillään Mohammed Alshouthmi osti moottoripyörän ja elättää nyt perheensä moottoripyörätaksikuskina. Kuva: UNDP Jemen
Taloudellinen vaikutusvalta siirtää nuoret kuskin paikalle

Vaikka Mohammed Hamood Alshouthmi on vasta 22-vuotias, on hän perheensä pääasiallinen elättäjä. Jemeniä runteleva konflikti on kuitenkin tehnyt seitsemänhenkisen perheen kulujen kattamisesta entistä vaikeampaa. Kymmenien tuhansienLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global