Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen  


Kuva: YK

Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä

Epätasa-arvon kasvaminen saa osakseen laajaa huomiota. Väestön rikkain kymmenes tienaa 40 prosenttia maailman kokonaistuloista köyhimmän kymmeneksen tienatessa ainoastaan kahdesta seitsemään prosenttia. Kehittyvissä maissa väestönkasvu huomioiden, epätasa-arvo on kasvanut 11 prosenttia.

Nämä yhä laajenevat eroavaisuudet vaativat järkevää politiikkaa heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien mahdollisuuksien parantamiseksi. Taloudellista osallistumista tulee edistää iästä, sukupuolesta ja etnisyydestä huolimatta.

Tuloerojen epätasa-arvo on maailmanlaajuinen ongelma, joka vaatii maailmanlaajuisia ratkaisuja. Tämä tarkoittaa rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden tehokkaampaa sääntelyä ja valvontaa sekä kehitysavun ja suorien investointien rohkeampaa allokointia alueille, jossa avuntarve on suurinta. Ihmisten turvallisen ja vastuullisen siirtolaisuuden sekä vapaan liikkuvuuden mahdollistaminen ovat myös oleellisia keinoja eriarvoisuuden kuilun kaventamiseksi.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista kymmenes on eriarvoisuuden vähentäminen. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

Kymmenennen tavoitteen alatavoitteet:

10.1 Nostaa vuoteen 2030 mennessä väestön köyhimmän 40 %:n tulojen kasvu asteittain korkeammalle tasolle kuin kansallinen keskiarvo ja pitää se siellä.

10.2 Edistää vuoteen 2030 mennessä kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista ja kannustaa siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.

10.3 Taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua muun muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait, politiikat ja käytännöt sekä edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpiteitä.

10.4Toteuttaa erityisesti finanssipoliittisia, palkkaan ja sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä ja edistää tasa-arvoa asteittain.

10.5 Parantaa globaalien rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden sääntelyä ja valvontaa sekä tukea tällaisen sääntelyn käyttöönottoa.

10.6 Turvata kehitysmaiden parempi edustus ja ääni kansainvälisten talous- ja rahoitusinstituutioiden päätöksenteossa entistä tehokkaampien, uskottavampien, vastuullisempien ja legitiimiempien instituutioiden kehittämiseksi.

10.7 Mahdollistaa ihmisten turvallinen, järjestelmällinen ja vastuullinen siirtolaisuus sekä liikkuvuus esimerkiksi suunnitelmallisten ja hyvin hallinnoitujen siirtolaispolitiikkojen avulla.

10.a Ottaa kehitysmaita, erityisesti vähiten kehittyneitä maita, varten käyttöön erityisen ja eriytetyn kohtelun periaate Maailman kauppajärjestön sopimusten mukaisesti.

10.b Kannustaa viralliseen kehitysapuun ja rahansiirtoihin, kuten ulkomaisiin suoriin sijoituksiin valtioille, joissa tarve on suurin, erityisesti vähiten kehittyneille maille, Afrikan maille, pieniin kehittyviin saarivaltioihin ja kehittyviin sisämaavaltioihin niiden kansallisten suunnitelmien ja ohjelmien mukaisesti.

10.c Pienentää vuoteen 2030 mennessä maahanmuuttajien tekemien rahalähetysten käsittelykuluja alle 3 prosenttiin ja poistaa rahalähetyskanavat, joiden kulut ovat yli 5 prosenttia.

Työmme

Sanobar Tojibaeva, opettaja ja yksityisyrittäjä
Naisyrittäjät eivät lannistu vastoinkäymisistä

Namanganin alue, joka oli yksi muinaisen Silkkitien välipysäkeistä, sijaitsee Uzbekistanin pohjoisosassa Fergana-laaksossa. Täällä, Chustin kaupungissa, asuu Sanobar Tojibaeva. Sanobar työskenteli opettakana useiden vuosien ajan, kunnes 2013Lue lisää 

UNDP:n hätätyöpaikkaohjelman avulla tienatuilla säästöillään Mohammed Alshouthmi osti moottoripyörän ja elättää nyt perheensä moottoripyörätaksikuskina. Kuva: UNDP Jemen
Taloudellinen vaikutusvalta siirtää nuoret kuskin paikalle

Vaikka Mohammed Hamood Alshouthmi on vasta 22-vuotias, on hän perheensä pääasiallinen elättäjä. Jemeniä runteleva konflikti on kuitenkin tehnyt seitsemänhenkisen perheen kulujen kattamisesta entistä vaikeampaa. Kymmenien tuhansienLue lisää 

Kuva: UNDP Algeria
Naisten poliittinen ura Algeriassa

Satojen kilometrien päästä Algerian pääkaupungista Algerista Djelfan maakunnasta kotoisin oleva Yasmina on koulutukseltaan asianajaja. Naimisiinmenon jälkeen uraansa suunnitellessaan hän huomasi kuinka suurta rohkeutta kotirouvan roolin jättäminenLue lisää 

Kuva: UNDP
Naisheimopäälliköt tasoittavat oikeudenmukaisen edustuksen tietä

Kirkkaana aamuna Nyangin alueella, 53-vuotias Cizarina Ayuru ja 37-vuotias Susan Kaino johtavat heimo-oikeusistuimen kokousta, jossa käsitellään siviilikannetta. Yhteisönsä valitsemat Cizarina ja Susan ovat kaksi alueen kolmestaLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global