Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista


Kuva: Albert González Farran/YK

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Talouskasvun ja kestävän kehityksen saavuttaminen vaatii ekologisen jalanjäljen välitöntä pienentämistä kulutus- ja tuotantotapojojen muuttamisen kautta. Maatalous on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti suurin vedenkäyttäjä: kastelujärjestelmät kuluttavat 70 prosenttia kaikesta käytössä olevasta makeasta vedestä.

Luonnonvarojen tehokas hallinnointi sekä kemikaalien ja jätteiden kestävä käsittely ovat tärkeitä keinoja 12. tavoitteen saavuttamiseksi. Kuluttajien ja yritysten kannustaminen kierrättämiseen ja jätteiden vähentämiseen ovat yhtä tärkeitä kuin kehittyvien maiden tukeminen kohti kestävämpää kulutusta vuoteen 2030 mennessä.

Suuri osa maailman väestöstä kuluttaa edelleen liian vähän perustarpeiden täyttymiseksi. Maailmanlaajuisen ruokajätteen määrän puolittaminen sekä jälleenmyyjä- että kuluttajatasolla on tärkeää tehokkaampien tuotanto ja jakeluketjujen saavuttamiseksi. Tämä on askel kohti tehokkaampaa ruokaturvaa ja kestävämpää taloutta.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista 12. on kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

12. tavoitteen alatavoitteet:

12.1 Panna täytäntöön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskeva kymmenvuotinen ohjelmakehys kaikissa maissa kehittyneiden maiden johdolla kehitysmaiden kehitystaso ja valmiudet huomioiden.

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.

12.3 Puolittaa vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuinen ruokajätteen määrä jälleenmyyjä- ja kuluttajatasolla sekä vähentää ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluketjuissa sadonkorjuun jälkeinen hävikki mukaan lukien.

12.4 Varmistaa vuoteen 2020 mennessä ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely niiden koko elinkaaren ajan sovittujen kansainvälisten toimintakehysten mukaisesti ja vähentää merkittävästi niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida.

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

12.6 Kannustaa erityisesti suuria ja kansainvälisiä yhtiöitä ottamaan käyttöön kestävät käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehitystä koskevat yritysvastuutiedot raportointiinsa.

12.7 Edistää kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja prioriteettien mukaisesti.

12.8 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kestävästä kehityksestä ja luontoa suosivista elämäntavoista ollaan tietoisia kaikkialla.

12.a Tukea kehitysmaita tieteellisten ja teknologisten valmiuksiensa vahvistamisessa, jotta ne voivat siirtyä kestävämpiin kulutus- ja tuotantotapoihin.

12.b Kehittää ja ottaa käyttöön työkaluja, joilla voidaan valvoa kestävän kehityksen vaikutusta työpaikkoja luovan ja paikallista kulttuuria ja tuotteita edistävän kestävän matkailun kannalta.

12.c Järkeistää tehottomia ja tuhlailevaan kulutukseen kannustavia fossiilisten polttoaineiden tukia poistamalla markkinoiden vääristymiä paikallisten olosuhteiden mukaisesti, esimerkiksi uudistamalla verotusta ja karsimalla haitallisia tukia niiden ympäristövaikutusten perusteella ottaen kuitenkin huomioon kehitysmaiden erityistarpeet ja tilanne sekä minimoiden niiden kehitykselle mahdollisesti aiheutuvat haitat siten, että köyhien ja toimenpiteille altistuvien yhteisöjen asema voidaan turvata.

Työmme

Kuva: UNDP
Nigerissä ilmastotyö ja ruokaturva kulkevat käsi kädessä

Kaksi kolmannesta Nigerin pinta-alasta on aavikkoa, ja maa kärsii toistuvasti armottomasta ruokapulasta, jota ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kuivat kaudet pahentavat entisestään. Abdou Diorilla, maanviljelijällä Soudouren kylästä, ei kaukanaLue lisää 

Kuva: UNDP Armenia
Ennakoiva työ vähentää luonnonkatastrofien riskejä Armeniassa

UNDP on auttanut jo yli 15 vuoden ajan katastrofiriskien vähentämisessä Armeniassa, jossa 80 prosenttiin väestöstä kohdistuu suuri ympäristökatastrofien riski. Hovhannes Arakelyan on todistanut tuhansia tulvia syrjäisessäLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global