Tavoite 13: Ilmastotekoja


Kiribatin saarivaltio Tyynellä valtamerellä on erittäin altis ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Kuva: YK

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Maailmassa ei ole tällä hetkellä valtiota, joka ei konkreettisesti näkisi ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kasvihuonepäästöt ovat 50 prosenttia suuremmat kuin 1990-luvun alussa ja päästöjen määrä nousee jatkuvasti. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia ilmastojärjestelmäämme, mikä voi aiheuttaa peruuttamattomia vaikutuksia, jollei toimiin ryhdytä välittömästi.

Vuosittaiset luonnonkatastrofeista aiheutuvat rahalliset tappiot ovat tällä hetkellä satoja miljardeja euroja, minkä takia pelkästään kriisejä ehkäisevään työhön joudutaan investoimaan vuosittain 5,4 miljardia euroa. Tavoitteena on mobilisoida kehittyvien maiden ilmastonmuutoksen hillinnän tukemiseen 100 miljardia vuosittain 2020 mennessä.

Valtioiden -  erityisesti kaikista hauraimpien, kuten pienien saarivaltioiden, sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen tulee parantaa. Samaan aikaan on myös lisättävä niitä mekanismeja, joiden avulla lisätään tietoisuutta tehokkaasta ilmastonmuutokseen liittyvästä suunnittelusta ja hallinnasta. Poliittisella tahdolla ja monien teknisten toimenpiteiden avulla maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen korkeintaan kahteen celsiusasteen on yhä mahdollista. Tämä vaatii kiireellistä yhteistoimintaa.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista 13. on ilmastotekoja. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

13. tavoitteen alatavoitteet:

13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin.

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun.

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

13.a Panna täytäntöön YK:n ilmastonmuutosta koskevaan puitesopimukseen osallistuvien kehittyneiden maiden lupaus mobilisoida vuoteen 2020 mennessä vuosittain 100 miljardia dollaria kehitysmaiden ilmastotoimiin ja varmistaa vihreän ilmastorahaston läpinäkyvä täytäntöönpano ja toiminnan aloittaminen pääomittamisen kautta mahdollisimman pian.

13.b Edistää mekanismeja, joilla lisätään tietoisuutta tehokkaasta ilmastonmuutokseen liittyvästä suunnittelusta ja hallinnasta vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltiossa, painopisteinä erityisesti naiset, nuoret ja paikalliset sekä marginalisoituneet yhteisöt.

 

* Ottaen huomioon, että YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimus on pääasiallinen kansainvälinen ja hallitusten välinen foorumi ilmastonmuutoksen vastaisista maailmanlaajuisista toimista neuvoteltaessa.

 

Työmme

Kuva: UNDP
Yhteisöt vastaavat äärimmäisten sääolosuhteiden luomiin haasteisiin Intiassa

Intiassa Mahanadi-joen varrella Odishan osavaltiossa elävien kansalaisten arki on täynnä ääriolosuhteita. Puolen vuoden ajan heinäkuusta joulukuuhun alueen viljelyspellot, tiet ja kodit tulvivat, minkä jälkeen kylä kärsiiLue lisää 

Kuva: Prashanth Vishwanathan
Gazalaiset koulut siirtyvät aurinkoenergiaan

Bashir El Rayyesin tyttökoulu on yksi 398 Gazan alueen koulusta, jotka kärsivät jatkuvista sähkönjakelukatkoksista. Vakava sähkönpuute on vaivannut Gazaa vuodesta 2006 lähtien, ja tilanne kärjistyi entisestäänLue lisää 

Kuva: UNDP Etiopia
Biokaasu vie Etiopiaa kohti ympäristöystävällistä kasvua

Etiopian kansallisen uusiutuvan energian laboratoriossa Addis Abebassa asiantuntijaryhmä tarkastelee kiinnostuneena pilottia, joka mahdollistaa biomassan anaerobisen hajottamisen ja metaanin tuottamisen. Laitteen avulla on tarkoitus tuottaa metaania kompostoidustaLue lisää 

Kuva: UNDP
Nigerissä ilmastotyö ja ruokaturva kulkevat käsi kädessä

Kaksi kolmannesta Nigerin pinta-alasta on aavikkoa, ja maa kärsii toistuvasti armottomasta ruokapulasta, jota ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kuivat kaudet pahentavat entisestään. Abdou Diorilla, maanviljelijällä Soudouren kylästä, ei kaukanaLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global