Tavoite 15: Maanpäällinen elämä 


Pahmung Krui Damarin metsä Indonesiassa. Kuva: Eva Fendiaspara/YK

Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen

Maailman vesistöjen lailla maaekosysteemit pitävät yllä sitä järjestelmää, joka tekee maapallosta elinkelpoisen. Kasvillisuus tarjoaa 80 prosenttia ihmisten ruokavaliosta ja maanviljely on tärkeä taloudellinen voimavara sekä kehityksen edistäjä. Metsät kattavat 30 prosenttia maan pinta-alasta tarjoten sekä elinympäristön miljoonille lajeille että tärkeän lähteen puhtaalle ilmalle ja vedelle. Metsät ovat suuressa roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä

Maaperän heikentyminen on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin ja viljelykelpoisen maa-alueen menetys on jopa 35 kertaa suurempi kuin ennen. Aavikoituminen pahentuu vuosi vuodelta aiheuttaen noin 12 miljoonan hehtaarin kokoisen alueen kuivumisen vaikuttaen köyhiin yhteisöihin maailmanlaajuisesti. 8300 tunnetusta eläijlajista 8 prosenttia on kuollut sukupuuttoon ja 22 prosenttia on uhanalaisia.

Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät säilyttämään ja palauttamaan ennalleen maaekosysteemejä, kuten metsiä, kosteikkoja, aavikoita ja vuoria vuoteen 2020 mennessä. Metsien kestävän käytön edistäminen ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttäminen ovat myös oleellisia ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä. Eläimistön ja kasviston suojeleminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaativat kiireellisiä toimia.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista 15. on maanpäällinen elämä. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

15. tavoitteen alatavoitteet:

15.1 Suojella ja palauttaa vuoteen 2020 mennessä ennalleen maanpäällisiä ja sisämaassa sijaitsevia makean veden ekosysteemejä ja niiden tarjoamia palveluja, erityisesti metsiä, kosteikkoja, vuoria ja kuivan maan alueita, sekä turvata niiden kestävä käyttö kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien velvoitteiden mukaisesti.

15.2 Edistää vuoteen 2020 mennessä kaiken tyyppisten metsien kestävien hoitomenetelmien käyttöönottoa, pysäyttää metsäkato, ennallistaa turmeltuneita metsäalueita ja lisätä maailmanlaajuista metsitystä merkittävästi.

15.3 Taistella vuoteen 2030 mennessä aavikoitumista vastaan, ennallistaa pilaantunut maaperä esimerkiksi aavikoitumiselle, kuivuudelle ja tulville altistuneilla alueilla ja pyrkiä saavuttamaan nollataso maaperän pilaantumisessa.

15.4 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä vuoriekosysteemien ja niiden biologisen monimuotoisuuden suojelu, jotta voidaan tukea niiden kykyä tarjota kestävän kehityksen kannalta olennaisia hyötyjä.

15.5 Ryhtyä kiireellisiin ja merkittäviin toimenpiteisiin luontaisten elinympäristöjen turmeltumisen vähentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämiseksi ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi sekä niiden sukupuuttoon kuolemisen estämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

15.6 Edistää geeniresurssien hyödyntämisestä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasavertaista jakautumista sekä edistää tällaisten resurssien asianmukaisia käyttömahdollisuuksia kansainvälisesti sovituilla tavoilla.

15.7 Ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin suojeltujen kasvien ja eläinten salametsästyksen ja -kaupan pysäyttämiseksi sekä puuttua laittomien villieläinperäisten tuotteiden kysyntään ja tarjontaan.

15.8 Ottaa vuoteen 2020 mennessä käyttöön menetelmiä, joilla voidaan estää ja merkittävästi vähentää haitallisten vierasperäisten lajien vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeihin sekä pitää ensisijaisten lajien määrä kurissa tai karsia niitä.

15.9 Integroida vuoteen 2020 mennessä ekosysteemiin ja luonnon monimuotoisuuden liittyvät arvot kansalliseen ja paikalliseen suunnitteluun, kehitysprosesseihin ja köyhyyden vähentämisstrategioihin sekä -toimenpiteisiin.

15.a Mobilisoida ja merkittävästi lisätä rahoitusta kaikista lähteistä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun sekä kestävään käyttöön.

15.b Mobilisoida merkittävästi resursseja kaikista lähteistä ja kaikilla tasoilla kestävän metsänhoidon rahoittamiseen sekä tarjota riittäviä kannustimia kehitysmaille tällaisen metsänhoidon sekä suojelu- ja metsitystoimien edistämiseksi.

15.c  Lisätä maailmanlaajuista tukea suojeltujen lajien salametsästyksen ja -kaupan vastaiseen taisteluun esimerkiksi parantamalla paikallisten yhteisöjen valmiuksia hankkia elantonsa kestävillä tavoilla.

Työmme

Kuva: UNDP Armenia
Ennakoiva työ vähentää luonnonkatastrofien riskejä Armeniassa

UNDP on auttanut jo yli 15 vuoden ajan katastrofiriskien vähentämisessä Armeniassa, jossa 80 prosenttiin väestöstä kohdistuu suuri ympäristökatastrofien riski. Hovhannes Arakelyan on todistanut tuhansia tulvia syrjäisessäLue lisää 

Kuva: UNDP Swazimaa
Swazimaa vastaa kuivuvien jokien ongelmaan hiekkapadoilla

Lowveld, Swazimaa - Viimeisen sadan vuoden ajan Lugulo-joki on mahdollistanut elämän ja maanviljelyn rannoillaan. ”Hyödynnämme virtaa lukuisiin tarkoituksiin”, sanoo Musa Sibande, kylänvanhin sekä vesikomitean puheenjohtaja. ”Lugulo-jokiLue lisää 

Kuva: UNDP
Nigerissä ilmastotyö ja ruokaturva kulkevat käsi kädessä

Kaksi kolmannesta Nigerin pinta-alasta on aavikkoa, ja maa kärsii toistuvasti armottomasta ruokapulasta, jota ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kuivat kaudet pahentavat entisestään. Abdou Diorilla, maanviljelijällä Soudouren kylästä, ei kaukanaLue lisää 

Kuva: UNDP
Yhteisöt vastaavat äärimmäisten sääolosuhteiden luomiin haasteisiin Intiassa

Intiassa Mahanadi-joen varrella Odishan osavaltiossa elävien kansalaisten arki on täynnä ääriolosuhteita. Puolen vuoden ajan heinäkuusta joulukuuhun alueen viljelyspellot, tiet ja kodit tulvivat, minkä jälkeen kylä kärsiiLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global