Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto


Sudanin vaalitoimikunnan koulutus paikallisille toimittajille. Kuva: Albert González Farran/YK

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin, rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla

Rauha, vakaus, ihmisoikeudet ja lain mukaan toimivat hallitukset ovat tärkeä edellytys kestävälle kehitykselle. Yhteiskunnat ovat tällä hetkellä kuitenkin entistä jakautuneempia. Siinä missä osa valtioista nauttii kestävästä rauhasta ja vauraudesta, toiset ovat ajautuneet väkivallan ja konfliktien kierteeseen. Tämä kehityssuunta on käännettävä.

Aseellisella väkivallalla ja turvattomuudella on tuhoava vaikutus maan kehitykseen. Taloudellinen kasvu pysähtyy, mikä johtaa yhteisöjen ongelmien syventymiseen vaikuttaen näin myös tuleviin sukupolviin. Seksuaalinen väkivalta, rikollisuus, hyväksikäyttö ja kidutus ovat levinneet laajasti konfliktialueille, joissa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita ei kunnioiteta.

Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät vähentämään merkittävästi kaikkia väkivallan muotoja ja tehostamaan yhteistyötä paikallisten hallitusten ja yhteisöjen välillä konfliktien ja kriisien ratkaisemiseksi. Ihmisoikeuksien ja demokratian sekä oikeusvaltion periaatteiden vahvistaminen ovat avainasemassa kehityksen saavuttamisessa. Laittomien aseiden siirtojen merkittävä vähentäminen ja kehittyvien maiden osallistumisen vahvistaminen kansallisten instituutioiden toimintaan ovat myös tärkeitä edellytyksiä tavoitteen saavuttamiseksi.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista 16. on rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

16. tavoitteen alatavoitteet

16.1 Vähentää merkittävästi kaikkia väkivallan muotoja ja niihin liittyviä kuolemantapauksia kaikkialla.

16.2 Lopettaa kaikki lapsiin kohdistuva pahoinpitely, hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja kaikki väkivallan muodot sekä lasten kiduttaminen.

16.3 Edistää oikeusturvaa kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla sekä varmistaa kaikille yhtäläinen pääsy oikeuspalveluiden piiriin.

16.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi rahan sekä aseiden laittomia siirtoja, tehostaa varastetun omaisuuden palauttamista ja taistella kaikkea järjestäytyneen rikollisuuden muotoja vastaan.

16.5 Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan.

16.6 Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla.

16.7 Varmistaa joustava, kaikkia koskeva, osallistava ja edustava päätöksenteko kaikilla tasoilla.

16.8 Laajentaa ja vahvistaa kehitysmaiden osallistumista maailmanlaajuisiin hallinnointijärjestelmiin.

16.9 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille laillinen henkilöllisyys, kuten rekisteröinti syntyessä.

16.10 Taata julkinen tietojen saanti ja turvata perusvapaudet kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

16.a Vahvistaa tärkeimpiä kansallisia instituutioita esimerkiksi kansainvälisen yhteistyön avulla, jotta väkivallan ehkäisemiseen ja terrorismin sekä rikollisuuden torjumiseen tarvittavia valmiuksia voidaan kehittää kaikilla tasoilla, erityisesti kehitysmaissa.

16.b Edistää ja panna täytäntöön syrjinnän vastaisia lakeja ja kestävän kehityksen käytäntöjä.

Työmme

Kuva: UNDP Bangladesh
Luottamusverkostot kestävän rauhan ja kehityksen perustana Bangladeshissa

Bangladeshin Chittagong Hill Tracts (CHT) on maantieteellisesti vaikeakulkuinen ja kulttuurillisesti jakaantunut alue, jota leimaa yli kaksi vuosikymmentä jatkunut konflikti. Vuonna 1997 allekirjoitetusta CHT- rauhansopimuksesta huolimatta ilmapiiriLue lisää 

Kuva: UNDP
Somalimaan yhteisöt hyötyvät vallan alueellisesta hajauttamisesta

Somalimaan Hargeisan alueelle takaisin palaavalle Fosia Ahmed Ismailille monien peruspalveluiden käyttäminen oli rajoitettua ja mahdollisuudet käyttää kansallisten viranomaisten ja oikeuslaitoksen palveluja olivat olemattomat.  “Paikallinen hallitus siirsiLue lisää 

Kuva: UNDP Itä-Timor
Nuoria naisia rohkaistaan poliisiuralle Itä-Timorissa

Hiljattain tehty tutkimus sukupuoleen perustuvasta väkivallasta osoittaa, että 38 prosenttia timorilaisista naisista kohtaa fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoteen mennessä. Vuonna 2010 voimaan astuneesta perheväkivallan vastaisesta laista huolimattaLue lisää 

Kuva: UNDP Algeria
Naisten poliittinen ura Algeriassa

Satojen kilometrien päästä Algerian pääkaupungista Algerista Djelfan maakunnasta kotoisin oleva Yasmina on koulutukseltaan asianajaja. Naimisiinmenon jälkeen uraansa suunnitellessaan hän huomasi kuinka suurta rohkeutta kotirouvan roolin jättäminenLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global