Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Somaliassa suun kautta annettavat poliorokotteet ovat edistäneet monien lapsien terveyttä. Kuva: UNICEF

Tavoitteena taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikille

Vuosituhattavoitteiden allekirjoittamisesta lähtien maailmassa on otettu suuria edistysaskeleita niin lapsikuolleisuuden vähentämisessä, äitien terveyden parantamisessa sekä hiv/aidsin sekä muiden tautien vastaisessa kamppailussa. Vuoden 1990 tasoon verrattuna lapsikuolemien määrä on puolittunut maailmanlaajuisesti. Myös äitiyskuolleisuus on laskenut 45 prosenttia maailmanlaajuisesti. Uusien hiv/aids-tartuntojen määrä on tippunut 30 prosenttia vuosien 2000 ja 2013 välillä ja yli 6,2 miljoonaa malariakuolemaa on vältetty.

Huomattavasta kehityksestä huolimatta, edelleen yli kuusi miljoonaa lasta kuolee vuosittain ennen viidennettä syntymäpäiväänsä. 16 000 lasta kuolee päivittäin ehkäistävissä olevien tautien kuten tuhkarokon ja tuberkuloosin takia. Joka päivä satoja naisia kuolee raskauteen tai synnytykseen liittyvien komplikaatioiden takia ja kehittyvien alueiden maaseuduilla ainoastaan 56 prosenttia synnytyksistä tapahtuu ammattilaisten läsnäollessa. Aids on nuorten yleisin kuolinsyy Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, hiv-epidemian runtelemalla alueella.

Nämä kuolemat voidaan välttää ennaltaehkäisevän työn, hoidon, koulutuksen, tiedotuskampanjoiden ja seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon avulla. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat sitoutuneet rohkeasti pyrkimyksiin lopettaa sellaiset epidemiat kuin aids, tuberkuloosi ja malaria sekä muut tartuntataudit vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on edistää terveyden- ja sairaanhoitoon pääsyä sekä taata turvallisten lääkkeiden ja rokotteiden saatavuus. Rokotteiden tutkimustyön ja kehityksen tukeminen sekä edullisten lääkkeiden tarjoaminen ovat oleellinen osa tätä kehitystä.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista kolmas on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö. 

***

Kolmannen tavoitteen alatavoitteet: 

3.1 Vähentää vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuista äitiyskuolleisuutta niin, että alle 70 äitiä kuolee 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden.

3.2 Lopettaa vuoteen 2030 mennessä vastasyntyneiden ja alle 5­vuotiaiden lasten ehkäistävissä olevat kuolemat; tavoitteena on, että jokaisessa maassa tuhannesta elävänä syntyneestä lapsesta enintään 12 kuolee vastasyntyneinä ja enintään 25 kuolee ennen 5 vuoden ikää.

3.3 Lopettaa vuoteen 2030 mennessä AIDS-, tuberkuloosi- ja malariaepidemiat sekä hoitamattomien trooppisten tautien epidemiat ja estää hepatiitin, veden välityksellä tarttuvien tautien ja muiden tarttuvien tautien leviäminen.

3.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella tarttumattomien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla sekä edistää henkistä terveyttä ja hyvinvointia.

3.5 Tehostaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäytön ehkäisemistä ja hoitoa.

3.6 Puolittaa vuoteen 2020 mennessä maailmanlaajuisten liikenneonnettomuuksista johtuvien kuolemien ja vammojen määrä.

3.7 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille pääsy seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoitopalvelujen, kuten perhesuunnittelun, tiedottamisen ja koulutuksen, piiriin sekä varmistaa lisääntymisterveyden ottaminen mukaan kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin.

3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, mukaan lukien turva taloudellisilta riskeiltä, pääsy laadukkaiden ja olennaisten terveydenhoitopalvelujen piiriin sekä turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja edulliset välttämättömät lääkkeet ja rokotukset kaikille.

3.9 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vaarallisista kemikaaleista ja ilman, veden ja maaperän saastumisesta sekä pilaantumisesta johtuvia kuolemia ja sairauksia.

3.a Tukea tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen täytäntöönpanoa kaikissa maissa tarpeen mukaan.

3.b Tukea pääasiassa kehitysmaihin vaikuttaviin tarttuviin ja tarttumattomiin tauteihin tarkoitettujen rokotteiden sekä lääkkeiden tutkimusta ja kehitystä, taata edullisten ja välttämättömien lääkkeiden ja rokotteiden saanti TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevan Dohan julistuksen mukaisesti, joka vahvistaa kehitysmaiden oikeuden hyödyntää täysimääräisesti teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyyn sopimukseen sisältyviä määräyksiä, jotka koskevat kansanterveyden turvaamiseen liittyviä joustoja, ja erityisesti varmistaa lääkkeiden saanti kaikille.

3.c Lisätä merkittävästi terveyteen kohdennettavaa rahoitusta ja terveydenhuollon työvoiman rekrytointia, kehittämistä, kouluttamista ja säilyttämistä kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa.

3.d Vahvistaa kaikkien maiden, erityisesti kehitysmaiden, valmiuksia kansallisten ja maailmanlaajuisten terveysriskien ennakkovaroituksiin, minimointiin ja hallintaan.

 

 

Työmme

HIV test
UNDP in Cuba
An HIV milestone achieved in Cuba

Cuba’s comprehensive health system is available for all Cuban citizens equally, and is effective in integrating the health care of mothers and children.more 

Men spaying
UNDP in Zimbabwe
In Zimbabwe and Zambia, the fight against malaria crosses borders

The two countries are collaborating on a malaria-control initiative in their shared Zambezi valley, spreading nets, indoor spraying and other efforts.more 

Ebola respnders
UNDP in Guinea
The many faces of the Ebola response

We wanted to show the faces of those that almost always appear hidden behind protective equipment. These workers are the sentinels of a war against an invisible enemy: Ebola.more 

Community
UNDP in Liberia
How will we ensure the new Ebola vaccine reaches those most in need?

The phase III trials on efficacy of the VSV-ZEBOV vaccine have yielded an impressive result in a relatively short time - 100% effectiveness in those receiving the vaccine.more 

View More Stories

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global